Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၂.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေပးလုိက္ရသည့္ တန္ဖိုး မႀကီးေစလို

*******************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေပးလုိက္ရသည့္ တန္ဖိုး မႀကီးေစလို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားအားရ ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ၿပီးကာမွ ယခုတေလာ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ရွိၿပီးေက်နပ္မႈတြင္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည့္ လကၡဏမ်ားရွိေနသည့္အျဖစ္ကို ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ စာေရးသူ သည္ အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည့္ အခင္းအက်င္းကို (၁၆.၁၂.၂၀၁၁) ၌ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အခ်ိဳးအေကြ႕အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဆာင္ပါးတြင္ အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသူႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို ခုခံသူဟူ၍ ရွိတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈ၍ ေကာင္းမြန္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ တိုက္တြန္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံ၏ အေပၚထပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပိုမိုလြတ္လပ္သည့္ဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕လ်ားလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဟန္႔တားလုိသည့္ခုခံသူမ်ား တနည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခ်င္သည့္ ေျခရာလက္ရာ မ်ားလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးတြင္ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးသည္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ေသာ အဓိပၸယ္မ်ိဳးနည္း။ အားလံုးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အဘယ္သို႔ေသာ အင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔ အနည္းက်ဥ္းေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုသာ လႊတ္ေပးရသနည္း အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္သီးတစ္တန္းႀကီး ေမးဖြယ္ရာရွိပါ သည္။ စာေရးသူမွာ ဤေမးခြန္းမ်ားကို အျပန္အလွန္သံုးသပ္ၾကည့္ရာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးလုိက္႐ုံျဖင့္ သေဘာထားတင္မားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တုိက္႐ုိက္ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မရွိပါ။ လႊတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ထုိအေျခအေနမ်ိဳး စိုက္ရသည္ဟု ျငင္းဆုိလွ်င္ ယုတၱိရွိမည္မဟုတ္။ ဤသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မဆန္႔က်င္ဘဲ ရရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အစိုးရမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္း ခုိင္းခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ယခု အစိုးရသစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္မ်ားေရးထုိးႏုိင္သည္အထိ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ စာေရးသူတို႔လို ျပည္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အထူးဝမ္းေျမာက္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တေန႔က သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္လိုက္ရသည့္အခါ ထုိဝမ္းေျမာက္မႈသည့္ ရာႏႈန္းျပည့္ မဟုတ္ႏုိင္ ေသးေၾကာင္း သိလုိက္ရသည္။ ကခ်င္လႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ ဇန္နဝါရီ ၅ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးေကာင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔ကုိ ဆက္ထားေသာ လမ္းမႀကီးအား လမ္းပိတ္ဆုိ႔လုိက္ေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရသည္။ ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ ထုိေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အစားအစာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္သြားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထဝီဝင္အေနအထားရ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတို႔ လြန္စြာတြင္က်ယ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပင္သစ္၊ ေနာ္ေဝးႏွင့္ ဒိန္းမတ္အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံတို႔မွ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို တြန္းအားေပးသည့္သေဘာႏွင့္ ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ လာေရာက္ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီခုိင္မာ အားေကာင္းေရးအတြက္ တနည္း အပြင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အေရွ႕ဥေရာပအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို အကူအညီ ေပးအပ္ေလ့ရွိေသာ ေဂ်ာ့ဆုိေရာ့စ္လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ဂုဏ္က်က္သေရ ျမင့္မားမႈ ရွိေနၿပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တည္ၿငိမ္မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိႏုိင္၊ မရွိႏိုင္ကို ၾကည့္၍ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားမွ ယင္းတို႔ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ဖြင့္ေပးသင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အရပ္ရပ္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ေစတနာနည္းပါးမႈႏွင့္ KIA ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေကာင္းက်ိဳးမသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

စနစ္တစ္ခုအသက္ဝင္ေရးကိုပင္ ရွိရွိသမွ် အင္အားျဖင့္ တြန္းတင္ေနရသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္မထား ေသာ္ျငားလည္း စတုတၳမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္သည့္ ေဝဖန္သင့္သည့္အရာမ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ျပလိုရင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္ တတိယ အႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေတာ့မည္။ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္၊ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကျပ႒ာန္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရေတာ့မည္။ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးတြင္ပင္ ႏုိင္ငံ၏ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အလြန္သိမ္ေမြ႕သည့္ ႏုိင္ငံ့အေရးအရာပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ဟူ၍ မရွိ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ ယူထားရသည့္အျဖစ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မည္မွ်အထိ ႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ စီမံခန္႔ ခြဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနသည္ကို သိရွိ၍ ရႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ အဆုိပါ အခက္အခဲမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ျမင့္မားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာ၌ ေပးဆပ္ရသည့္ အဖိုးအခမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖိုးအခမ်ားမွာ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမား ေပးလုိက္ရသည္ဆိုလွ်င္ ရလဒ္ႏွင့္ တန္မည္မဟုတ္ဆုိျခင္းကိုေတာ့ ႏုိင္ငံ့အေရးတြင္ ပါဝင္ ေနသည့္ သူအားလံုးကို သတိရွိေစခ်င္ပါသည္။

***************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

 ၁၂.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ရခိုင္ျပည္နယ္ထြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ေဒသခံမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္
  2. တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခု၏ ဆန္စပါးစစ္တမ္းအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္
  3. ေပာာင္ေကာင္၌ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေကာ့မွဴးမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ကို ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီအတည္ျပဳ
  2. မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါရွိေရး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ ႏိႈးေဆာ္
  3. NLDပါတီ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ထြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ေဒသခံမ်ား ခံစားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္

လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာင္းခ်မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထြက္ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေဒသခံလူထုသို႔လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရွိရာေဒသ ပင္မျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးၿပီး ၎ေဒသ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွာလည္း အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ေနာက္က်လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕ရွိ ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ လူထုစည္းေဝးပြဲ က်င္းပကာ ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္၊ ၇၅ က်ပ္ ခန္႔သာ ရွိေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၀၀၊ ၆၀၀၊ ၇၀၀ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခ အခြန္ေပးေဆာင္ ေနရမႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ သဘာဝ သယံဇာတ အက်ိဳးခံစားရမႈမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ိဳးတူခံစားခြင့္ရရွိေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ သြယ္တန္း ေဖာက္လုပ္ထားၿပီး ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းအရွည္မိုင္ ၆၉၀ ရွိကာ ေရနံပိုက္လိုင္းႏွင့္အၿပိဳင္ ေဖာက္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခု၏ ဆန္စပါးစစ္တမ္းအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၅ ခုတြင္ ဆန္စပါး သုေတသန စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၎ စစ္တမ္းမ်ားမွ ရလာသည့္အေျဖေပၚမူတည္၍ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆန္စပါးသုေတသန စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ငါးခုမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၇ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၅ ခု၏ ဆန္စပါးသုေတသနစစ္တမ္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆန္စပါးပာု ဆိုထားေသာ္လည္း က႑အားလံုးအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး Policy maker အား Apply ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ)