Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၁.၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. လာမည့္အပတ္တြင္ အီးယူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မည္

(20 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Monsters and Critics မွ EU foreign minister easing of Myanmar sanctions ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးဘလူးပရင့္ေလာ

(The Age မွ 21 Jan 2011 ရက္စြဲပါ William Pesek ၏ Burma could be economic blueprint that brings North Korea closer ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ေရြးေကာက္ပြဲ အဖ်ားတက္ေနေသာ NLD

(AFP မွ 20 January 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar election fever grips Suu Kyi party” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************************************

လာမည့္အပတ္တြင္ အီးယူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မည္

(20 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Monsters and Critics မွ EU foreign minister easing of Myanmar sanctions ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေရွ႕လာမည့္အပတ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မည္ဟု သံတမန္မ်ားက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ တိုးတက္မ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရ်ိသည္။

ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္ထားမႈကို အေစာဆံုး လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ဆက္လက္ ထားရွိမည္ သို႔မဟုတ္ ရုတ္သိမ္းမည္ဆိုသည္ကို ေၾကညာႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းလိမ့္မည္ဟု အခ်ိဳ႕အီးယူႏိုင္ငံမ်ားက ယံုၾကည္ေနေၾကာင္း အႀကီးတန္းသံတမန္ တစ္ဦးက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ အေရးယူမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းရုတ္သိမ္းႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ဇယားသာ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ တိုးတက္မႈမ်ားရွိမွသာ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က စစ္တပ္သည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ၿပီး၊ သူမအား ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ တိုင္းရင္းသားသူပုန္အုပ္စု သံုးခုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္သြားေရးသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိက အေျခအေနႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။

****************************************************************************************************

ျမန္မာသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးဘလူးပရင့္ေလာ

(The Age မွ 21 Jan 2011 ရက္စြဲပါ William Pesek ၏ Burma could be economic blueprint that brings North Korea closer ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအနက္ ကင္ဂ်ဴံဳအန္ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္လားပာူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္မွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုးဆံုးအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္သည္ Kim မင္းဆက္ သက္တမ္းဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအေတြးမ်ား ေပၚေကာင္းေပၚႏိုင္သည္။ ၎၏ဖခင္ ကင္ဂ်ံဴအီ(၁၇) ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာကာလတြင္ လူႏွစ္သန္းခန္႔ အငတ္ေဘးဆိုက္ခဲ့ၿပီး၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ အႏၱရာယ္ဆိုးဝါးစြာ ခံစားခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ အဆိုးဆံုး အစိုးရမ်ားအနက္ ေျမာက္ကိုရီးယားၿပီးလွ်င္ ဒုတိယလိုက္ပါသည္။ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေစရန္ ၎သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ရက္လုပ္ခေဒၚလာ (၂.၂၀)သာရေသာ (၆၂) သန္းေသာ ျမန္မာလူထုအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ သြားရန္ ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ုတ္တရက္ တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲသြားေသာ မူဝါဒသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စံျပျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္မပာုတ္ေသာ္လည္း၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း (Catalyst) သဖြယ္ေတာ့ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳေသာ အစိုးရသည္ ဤ႐ႈပ္ေထြးေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ဆိုသည္ကို အခ်ိန္ကသာ စကားေျပာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

                ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီေခးေဂၚဘာေခ်ာ့ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အားလံုးအတြက္ ယံုၾကည္ရမည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုတည္း ရွိေသာ္လည္း ပာုတ္မပာုတ္ စမ္းသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ လ်င္ျမန္စြာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ လစ္တမတ္(Litmus test) စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ ၿပံဳယမ္းသည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာတြဲေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ အကယ္၍ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံသည္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ေနေသာ အ႐ႈပ္ထုတ္ႀကီးပာု ဆိုလွ်င္ Kim ၏ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကြ်ႏိုပ္တို႔ အႏုစိတ္ခြဲျခမ္းၾကည့္၍ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသာ အလြန္ေဝးေသာ ၿဂိဳလ္ကမၻာတစ္ခုပာု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယားႏိႈင္းယွဥ္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎ အေမွာင္ဆံုးေန႔မ်ားမွာပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႕ ထူးဆန္းၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ႏိုင္ငံမပာုတ္ခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အင္အားစုမ်ား အလုပ္လုပ္ေနသည္ပာု စဥ္းစားလွ်င္ သိႏိုင္သည္။ အခ်က္တစ္ခုမွာ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးကလည္း အာရွ၏ ရက္စက္ေသာအစိုးရမ်ားကို ႐ုတ္တရက္ မခန္႔မွန္းထားေသာလမ္းမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ဆြဲေဆာင္ပါသည္။ အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေငြေရးေၾကးေရးကို အားလံုးသိထားၾကသည္ထက္ပို၍ ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ ကဒါဖီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးက်ည္မ်ား၏ ပံုမွန္ေဖာက္သည္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားသည္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ကာလရွည္ၾကာကတည္းက အဓိက ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ျပႆနာျဖစ္ပြားေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းမွ အစိုးရမ်ားသည္လည္း ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သယံဇာတေပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပ်ာ့ေျပာင္းလာေသာ လကၡဏာမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္ကို္လည္း ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဘားရက္အိုဘားမား၏ အိမ္ျဖဴေတာ္က လက္ကမ္းလာၿပီး အစိုးရက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရး အျမန္ဆံုးရပ္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အိတ္ကိုျဖည့္ေပးမည့္သူ မပာုတ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္ေအာင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မႈ အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ေပးေနသည့္ ေဖာက္သည္တစ္ဦး ရွိေနပါေသးသည္။ တရုတ္၏ ကူညီေစာင္မမႈမ်ားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ခန္႔မွန္း၍ မရေသာ၊ ၎အား အက်ိဳးမျပဳေသာ အိမ္နီးခ်င္းအေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီရသည္ကို စိတ္ကုန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တိုက်ိဳသို႔ ဒံုးက်ည္မ်ား ခ်ိန္ရြယ္ခဲ့ေသာအခါ ပထမဆံုးတယ္လီဖုန္းမ်ား ျမည္လာေသာ ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္ “ကင္” ကို ထိန္းသိမ္း ဆံုးမရန္ထက္ ၎၏ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကိစၥ ပူပင္စရာမ်ားမွာ ပို၍ ႀကီးမားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တ႐ုတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိုမိုစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ အာ႐ံုျပဳလ်က္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆီးနိတ္လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ်္မက္ေကာ္နဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုအပတ္ အတြင္း လာေရာက္ခဲ့ေသာအခါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ကလင္တန္ႏွင့္ ဘီလီယံနာ ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ရန္ကုန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေဝဖန္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံတန္ တ႐ုတ္ေရေလွာင္တမံေဆာက္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းအၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပံဳယမ္းတြင္မူ ထိုအရာမ်ားအားလံုးမည္သို႔ ကစားေနသည္ကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္သည္။ အသက္ (၂၈)ခန္႔သာ ရွိေသးေသာ Kim ၏ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္သာသိႏိုင္သည္။ ကြ်ႏိုပ္တို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လုပ္ႀကံဖန္တီးတက္ေသာ ဝါဒျဖန္႔ယႏၱရားအဆိုအရ၎သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Bern တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဘက္စကက္ေဘာအသင္းႏွင့္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္ဒန္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ အသက္သံုးႏွစ္တြင္ ကားစေမာင္းေၾကာင္း တို႔ေလာက္သာ သိရသည္။ Kim အေနျဖင့္ ၎ ဖခင္၏ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္မ်ားသည္ ရလဒ္ မထြက္ေတာ့သည္ကို သိရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္စမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အစာႏွင့္ဆီကို ေငြညႇစ္ေတာင္းခံသည့္ မပာာဗ်ဴပာာသည္ ေရရွည္တြင္ အသံုးမဝင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓားျပတိုက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအတု ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚတြင္သာ မွီခိုလာရေတာ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာကို ပါကစၥတန္ႏွင့္ အီရန္သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကိုလည္း အားလံုးကတင္းၾကပ္လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။

Kim အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္တစ္ခုသာက်န္ေတာ့သည္ျဖစ္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး(Diplomacy) ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးလာသူဘဏ္ပညာရွင္ Choi Se Woong က ေျပာၾကားရာတြင္ Kim သည္စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ပာု ဆိုသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ေျမာက္ကိုရီးယားအား အထီးက်န္ျပဳေရးေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔ ဘာမ်ားရရွိေလသနည္း။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးဘားတြင္ ဖီဒယ္ကက္စထရိုကိုဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အဆိုပါ မပာာဗ်ဴပာာ အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ပာု ေတြးထင္ေနၾကပါသနည္း။ လိုခ်င္တာ ေပးျခင္းသည္ အေျဖမပာုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈထက္စာလွ်င္ အရင္းရွင္စနစ္(Capitalism)ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ေနရာ ရွိေနပါေသးသည္။ Kim သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ ရယ္ဒီကယ္အေတြးမ်ား ေပၚေကာင္းေပၚႏိုင္ပါသည္။ တကယ္သာ ေပၚခဲ့လွ်င္ ကမၻာႀကီးေရာ ေျမာက္ကိုရီးယားပါ ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

**************************************************************************

ေရြးေကာက္ပြဲအဖ်ားတက္ေနေသာ NLD

(AFP မွ 20 January 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar election fever grips Suu Kyi party” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံတလူလူႏွင့္ ျပန္လည္လႈပ္ရွား အသက္ဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ဧၿပီလ (၁)ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပံုတင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပတ္ပတ္လည္ စုေဝးလာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္ လူထုပရိသတ္က ႏွစ္ ၅ဝ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အားသစ္ ေလာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ နီးပါး အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယခုကဲ့သို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာအတြက္ ရန္ကုန္အနီး မဲဆႏၵနယ္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အသိသာဆံုး ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည္။ သူမ၏ NLD ပါတီက ယခင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွ်တမႈမရွိဟု ေထာက္ျပေဝဖန္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းကို အားလံုး သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအစိုးရက ထူးထူးဆန္းဆန္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာလိုက္သည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ႏွိမ့္ခ်မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ လကၡဏာကို ေတြ႕ေနရသည္။ “ကၽြန္မကပဲ ေရွ႕ကို လွမ္းေမွ်ာ္ေနတာလားေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒါဟာ ခက္ခဲတဲ့ကိစၥတစ္ခုဆိုတာထက္ မပိုဘူးလို႔မ်ား ကၽြန္မစဥ္းစားမိသလားဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္မ ေသခ်ာ မသိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခက္ခဲတဲ့အရာကို ကၽြန္မ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။” ဟု မၾကာေသးမီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သူမက ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ အစိုးရသစ္သည္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကအက်ဥ္းသားမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ လႊတ္ေပးျခင္းơ