Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၄.၄.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဂရန္တီႏွင့္ ၀ရန္တီ (Guarantee & Warranty)

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ဂရန္တီႏွင့္ ၀ရန္တီ (Guarantee & Warranty)

ေဒါက္တာလြင္ကို

ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၃ (၃၀၊၃ - ၅၊၄၊ ၂၀၁၂)

Guarantee = n - ကတိေပးျခင္း၊ vt - တာ၀န္ခံျခင္းဟု Dictionary တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (Promise that something will be done or will happen esp; a written promise)၊ Warrant = vt - လုံေလာက္ေစသည္ - အေၾကာင္းခိုင္လုံ ေစသည္၊ n - ၀ရန္း၊ အမိန္႔စာဟု ေဖာ္ျပထားရာ Warranty- - ဆိုေတာ့ အာမခံလက္မွတ္ေပါ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ေဆး၀ယ္ရင္ ဒီဆူဇာမွာ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုသလို ( Rowe = ႐ိုး- ကုန္တိုက္မွာ၀ယ္ရင္ ဂရန္တီေရာ ၀ရန္တီပါ ေပးပါသည္။ ဂရန္တီဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးအစား စစ္မွန္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံ၍ ၀ရန္တီဆုိသည္ ဤပစၥည္း (ဥပမာ - နာရီ) တစ္ႏွစ္အတြင္း ပ်က္စီးပါက အသစ္ျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ အာမခံလက္မွတ္ ေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သံုးေလးတန္းေလာက္က ၾကား႐ံုသာ ၾကားဖူးပါသည္။ ျပန္လည္ထုတ္ေပးသည္ ကို မစမ္းသပ္ခဲ့ဖူးပါ။

၁၉၈၁/၈၂ တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ စာသင္သားဘ၀က ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ One year Warranty card ေပးသည့္ နာရီတစ္လံုး၀ယ္ပါသည္။ ၁၁ လအၾကာတြင္ ထုိနာရီသည္ အသစ္ကဲ့သို႔ပင္ ေကာင္းေနပါသည္။ စမ္းၾကည့္ရေအာင္ဟုဆို ကာ ထုိနာရီကုိ ခြက္တစ္ခုတြင္ ထည့္၍ ေရစိမ္လိုက္ပါသည္။ ထုိခြက္ကို လႈပ္ယမ္းပါသည္။ တစ္ညတာ ေရစိမ္ၿပီး ေနာက္ တစ္ေန႔နာရီစက္ မသြားေတာ့ပါ။ ထုိအခါ ၀ယ္ခဲ့သည့္ဆိုင္သို႔သြား၍ Warranty card ျပကာ ပ်က္သြားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဆုိင္မွ နာရီနံပါတ္ႏွင့္ Warrnaty card ကို စစ္ေဆးပါသည္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕နာရီ တစ္ႏွစ္မတိုင္မီ ပ်က္စီးသြားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆိုင္မွ ျပန္လဲေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏ ယခုနာရီႏွင့္ အမ်ဳိးတူနာရီေတာ့ ေလာေလာဆယ္မရွိပါ။ ဤေကာင္တာတြင္ လူႀကီးမင္း ႀကိဳက္သည့္ နာရီတစ္လံုးကို ျပပါ။ လူႀကီးမင္း၀ယ္ယူခဲ့သည့္ နာရီသည္ ေပါင္ ၈၀ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေရြးခ်ယ္မည့္ နာရီသည္ ေပါင္ ၁၀၀ တန္ျဖစ္ပါက ေပါင္ ၂၀ ထပ္ေပးပါ။ ေပါင္ ၅၀ တန္ ေရြးခ်ယ္ပါက ေပါင္ ၃၀ ျပန္အမ္းပါဦးမယ္ဟု ခ်ဳိသာစြာ ရွင္းျပပါသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈႏွင့္အတူ ဂရန္တီႏွင့္ ၀ရန္တီ၏ သေဘာတရားကို ပို၍ နားလည္ရပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္၀က္တြင္ ကြ်န္ေတာ္စာသင္သားဘ၀ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနထုိင္ရာ Dometry အေဆာင္ေစာင့္ အဘိုးႀကီးက ေနာက္သံုးရက္ၾကာလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစက္ စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ လွ်ပ္စစ္မီးကို နံနက္ ၈နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂နာရီအထိ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္လို Notice Board တြင္လည္း ကပ္ထားပါေၾကာင္း တစ္ခန္း၀င္ တစ္ခန္းထြက္ လိုက္ေျပာေနပါသည္။ တ ကယ္ပင္အတိအက် နံနက္ ၈နာရီ မီးလုိင္းေအာက္သြားၿပီ ၁၂နာရီတြင္ ျပန္လာပါသည္။ ဤသည္ကိုလည္း Guarantee & Warranty ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု မွတ္ယူမိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ခန္႔က လွ်ပ္စစ္မီတာခတစ္ယူနစ္ ၂ ဒသမ ၅၀က်ပ္ = ႏွစ္က်ပ္ခြဲ။ ေနာက္ပိုင္း ၂၅က်ပ္၊ ယခုကုမၸဏီတစ္ခု အား တာ၀န္ေပး၍ ၀န္ေဆာင္ခုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ယူနစ္ ၃၅က်ပ္အထိ တက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီတာဖတ္စာေရးက ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ မီတာ ဖတ္စဥ္ ေျပာသြားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၂.၃.၂၀၁၂ ညေနက ေလတုိက္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္ပါသည္။ ၃.၃.၂၀၁၂ တြင္ မိုးရြာပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီးပ်က္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလတိုက္လွ်င္ မိုးရြာလွ်င္ မီးပ်က္မည္ကို Guarantee တာ၀န္ခံျခင္းဟု သတ္မွတ္ရပါေတာ့သည္။ ဘယ္ႏွစ္ နာရီၾကာလွ်င္ မီးျပန္လာမည္ဟူသည့္ Warranty အာမခံမရွိပါ။ ၄၊၅၊၆ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရာသီဥတု သာယာပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ ပ်က္လုိက္ ျပန္လာ လုိက္ႏွင့္ တစ္ေန႔ဆုိလွ်င္ ငါးႀကိမ္အထက္မွာရွိပါသည္။ မည္သည့္အစုိးရဌာနကို မည္သည့္ ကုမၸဏီကိုမဆုိ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ေပးလုိက္ပါ။ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္အရ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးရွိမည္ဆုိပါက ႀကိဳဆုိလ်က္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔ကို ပုိ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမိပါသည္။ ျဖစ္-တည္-ပ်က္ (ဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္) သေဘာတရားကို ရံဖန္ရံခါ ႏွလုံးသြင္းပါသည္။ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့လည္း ပ်က္တတ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ (Guarantee ႏွင့္ Warranty ) ေတာ့ ရွိေစခ်င္ပါသည္။ ဒါမွ မိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုး Planning ခ်၍ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤလွ်ပ္စစ္ မီးကိစၥသည္ လတ္တေလာကိစၥမို႔သာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွစ၍ အုပ္စုတစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ဌာနႀကီးတစ္ခု၊ ပါတီႀကီးတစ္ခုခ်င္း စီတို႔သည္ မိမိတာ၀န္ယူရသည့္ က႑အသီးသီး၌ တာ၀န္ခံမႈ၊ အာမခံမႈတို႔ ရွိေစခ်င္ပါသည္။ သို႔မွသာ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္ကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ အတူတကြေရာက္ရွိၾကမည္ ျဖစ္ေပမည္။

Guaranteeေတြ၊ Warrantyေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အလြန္၀မ္းသာစရာစကားမ်ဳိး စာဖတ္သူတို႔ကို မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ၂၇.၂.၂၀၁၂ ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ားလစာတုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (ရန္ကုန္-ေဖေဖာ္၀ါရီ - ၂၂) လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သူ႔ဘ၀ႏွင့္ေပးၿပီး ဒီေန႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရွ႕မွာ ကတိျပဳရင္း အာမခံေပးသြားပါ တယ္။ ေနာက္ အဲဒီဂ်ာနယ္ထဲမွာပဲ (ရန္ကုန္- ေဖေဖာ္၀ါရီ-၁၉) လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာမည္ဆိုပါက မိမိရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ရလွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ အျပည့္အ၀ ရပ္တည္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါလည္း သူ႔ရာထူးနဲ႔ အာမခံသြားတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈတစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း မတ္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္မွာ "ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵေတြ အလံုး စံု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနႏွင့္ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ဖို႔အထိ ကတိသစၥာ ျပဳထားသူမ်ား ပီပီ အ႐ိုးေၾကေၾက၊ အေရခန္းခန္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာ ၾကားသြားပါတယ္"။ ဒါကလည္း အသက္နဲ႔လဲၿပီး အာမခံသြား တာပါပဲ။

ဒီေတာ့ကား ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဆီက အာမခံသံ၊ တာ၀န္ခံသံေတြ ၾကားရတာ အလြန္ပဲ အားတက္မိပါတယ္။ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀မ္းသာပီတိနဲ႔ ၾကည္ႏူးစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေငးေမာေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ သာယာ၀ေျပာေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနမလားပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကလည္း မိမိတုိ႔ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ရင္း ေျပာေရးဆုိတာမ်ားႏွင့္ ေရးစရာမ်ားရွိက ေရးၾကဖို႔လုိမယ္ထင္ပါတယ္။

*****************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၄.၄.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္ရန္ လႊဲေျပာင္းမည္
  2. သီလဝါ၌ ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. က်န္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ေၾကညာ
  2. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစိုးရႏွင့္ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္
  3. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ အျပဴသေဘာေဆာင္ တုန္႔ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္ရန္ လႊဲေျပာင္းမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမကြက္မ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပာိုတယ္ေတြ၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္ေတြ၊ အထူးကုေဆး႐ံုေတြ၊ ကေလးကစားကြင္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ကိုင္ဖို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တျခား လုပ္ကိုင္ခ်င္တာေတြအ တြက္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြကို ခ်ထားေပးမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္ တြင္ရွိသည့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္-၁၆စီ၊ ေျမကြက္အမွတ္-၃ေအ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစ်းသစ္+လပာာျပင္ေစ်းေနရာ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ (၁၁)၊ ေျမကြက္အမွတ္(၁)ႏွင့္(၂)၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကန္ပတ္လမ္းႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းေထာင့္ရွိ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ ေရးကြင္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္-၃၇ဂ်ီ၊ ၃၇ အက္ဖ္ႏွင့္ ၈၂၊ ေျမကြက္အမွတ္(၁)၏ အစိတ္အပိုင္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ကြ်န္းေတာလမ္း၊ နာနတ္ ေတာလမ္းႏွင့္ ပာံသာဝတီလမ္းၾကားေနရာတို႔အား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳျပဖြံ႕ၿဖိဳး လွပေစေရးအတြက္ ခုလို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တာပာာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဝန္ေပါ့သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က စည္ပင္ပိုင္ေနရာေတြကိုသာမကဘဲ က်န္ေနရာအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းမွာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာပါ”ပာု စီးပြားေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

                 Ref: (ရန္ကုန္တိုင္းမ္)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သီလဝါ၌ ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္

သီလဝါ စက္မႈဇုန္၌ ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို တစ္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။ ဒီကထြက္တဲ့ ဓာတ္အားေတြကို သီလဝါ စက္မႈဇုန္အ တြက္ သီးသန္႔ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္”ပာု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ သီလဝါစက္မႈဇုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိႏိုင္ေစရန္ ကိုရီးယားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပး႐ံုႏွင့္ စြန္႔ပစ္ အပူသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တစ္႐ံုကိုပါ ပူးတြဲ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာေတာင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုက ထုတ္လႊတ္တဲ့ ဓာတ္အားနဲ႔ သံုးစြဲတာေတြက မညီမွ်ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခုေႏြရာသီမွာ စက္မႈဇုန္ ေတြအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းနဲ႔သာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေတာ့မွာဆိုေတာ့ ကိုယ့္စက္မႈဇုန္နဲ႔ ကိုယ့္လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုနဲ႔ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ျပည္သူေတြလည္း လွ်ပ္စစ္အားကို အျပည့္အဝ သံုးႏိုင္တာေပါ့”ပာု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

သီလဝါစက္မႈဇုန္