Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၉.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပည္သူ႔အတြက္ တပ္မေတာ္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပည္သူ႔အတြက္ တပ္မေတာ္

(ဇြန္ ၂၁ ထုတ္ Venus News အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄၈) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ေအာင္ဟိန္းေက်ာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္း စင္ကာပူတြင္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ အာရွလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ရွန္ဂရီလာေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ခံၿပီး အရပ္သားအစိုးရ၏ ညႊန္ၾကား မႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ေရၾကည္ ထဲမွာ ရွိတဲ့ငါးကို ဆားငန္ေရထဲကို မထည့္ႏုိင္ပါဘူး”ဟု သူ၏သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ခ်ထားပါသည္။

မွန္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ၾကသည္ဆိုလွ်င္ ေရၾကည္ထဲက ငါးကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေနပါမည္။ တပ္မေတာ္ ၏ တာဝန္မွာ ျပည္သူကိုကာကြယ္ရန္၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးသယ္ပိုးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ေပၚထြက္လာေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လက္ခံရ မည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကံဳလွ်င္ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္ရပါမည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔အတြက္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာပါမည္။ အတိတ္မ ေကာင္းခဲ့ေသာ ျပည္သူႏွင့္ တပမ္ေတာ္ၾကား အျငင္းပြားစရာ အာဃာတတရားမ်ားကို သမုိင္းေဟာင္းႏွင့္အတူ ထားရစ္ခဲ့ရပါမည္။ ဤဝိေရာဓိမ်ား ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသားမ်ား လူလံုးမလွ ခၽြတ္ၿခံဳက်ရသည္ဆုိလွ်င္ မည္သူမွ် ျငင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

“ပ်က္အစဥ္ျပင္ခဏ” ဆိုေသာ စကားရွိပါသည္။ အတိတ္ကဆိုးေမြမ်ားကို အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ အမွားမွရရွိေသာ သင္ခန္း စာျဖင့္ သမုိင္းေၾကာင္းကို ေဆးေၾကာရန္လိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေရာက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသာမကဘဲ တပ္မေတာ္မ်ား လည္း တစ္တပ္တစ္အား လိုပါသည္။ အာဃာတကိုသင္းပုန္းေခ်၊ ေျမျမႇဳပ္ပစ္ရပါမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ၾကည္ ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္တြဲႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔သမၼတႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ၍ အစိုးရဖြဲ႕စည္းစဥ္က အျမင္ေစာင္းခဲ့ၾကေသးသည္။ (ကန္ေတာာ့ပါရဲ႕) “ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲပါကြာ” ဆိုၿပီး ေျပာဆုိေဝဖန္မႈမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ သမၼတႀကီး ၏ ျပတ္ျပတ္သားသား အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသာမက ကမာၻက ၾသခ်ခဲ့ရသည္။ ယေန႔ဆုိရင္ NLD အပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက သမၼတႀကီးအေပၚ နားလည္ၾကသည္။ ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသည္။ အနည္းငယ္မွ် ေနမေကာင္းသည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရသည္။ ျပည္သူ႔ဘက္က မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္လိုက္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေမတၱာကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ခံစားရရွိလိုက္သည္။ အမွန္မွာ ေျပာင္းလဲမႈသသည္သာ အဓိကပါ။ ယေန႔အခ်ိန္ သည္ ေျပာင္းလဲရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံသည္ဟု ဆိုထား ရာ တပ္မေတာ္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ပထမအဆင့္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ တပ္မေတာ္က အရပ္သားအစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကို လုိက္နာမည္ဆုိျခင္းမွာလည္း ဒီမုိက ေရစီစနစ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ လက္ခံႀကိဳဆိုသည္ဟု သေဘာရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံႀကိဳဆိုသည္ဟု ဆုိရာမွာလည္း အမ်ားဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို လုိက္နာလက္ခံသည္ဟု အဓိပၸယ္ရပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ပါက လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အေရအတြက္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက အတိအလင္း မိန္႔ၾကားထားပါသည္။ ဤ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျပည္သူကဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီဟု NLD က ဆိုထားပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးေျပာထားေသာ “ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ မည္” ဆုိသည့္ စကားရပ္မွာ မျဖစ္ႏုိင္စရာ မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အမိန္႔ရွိသည့္အတိုင္း “သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တစ္ခု” လိုအပ္ပါသည္။ ခုေရတြင္းတူးၿပီး ခုေရၾကည္ေသာက္၍ မရႏုိင္ပါ။ ယေန႔အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ ေဘးမသီရန္မခ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈကို ေစာင့္ရန္ “အခ်ိန္ တစ္ခု’ ကို ရည္ညႊန္းပံုရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာပို၍ အဓိက်ပါသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆိုရလွ်င္ NLD ၏ အခန္း က႑မွာ အေရးအပါဆံုး ျဖစ္သည္။ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈလိုပါသည္။ NLD ကလည္း ဤ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ သေဘာထားကို အတိအလင္း ဆိုထား ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈကို လက္မခံပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ကလည္း တပ္မေတာ္ကို ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ ဒီမုိကေရစီအေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။ တပ္မေတာ္ကို ရန္ဘက္မျမင္ဘဲ ေဆြးမ်ိဳးေပါက္ ေဖာ္ကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံလိုပါသည္။

NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္ နားလည္မႈရွိရွိ ပူးေပါင္းႀကိဳးစားလွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အျမန္ဆံုး သီးပြင့္မည္မွာ ဧကန္အမွန္ပါ။ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္း သားေရႊအိုးထမ္းလာသည္ကို မုခ်ျမင္ေတြ႕ၾကရပါမည္။

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရင္း……။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

 ၁၉.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာ့ဆန္ တ႐ုတ္လက္မခံျခင္းအား တ႐ုတ္သြင္းကုန္ပိတ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ လက္တုန္႔ျပန္ေတာ့မည္
  2. အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွစ္ဦး ထုတ္ပယ္ (၄၃)ဦး ရာထူးခ်ခံရ
  3. ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအား အာဆီယံအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူမ်ားကို ျပန္တရားစြဲရန္ႀကံ
  2. လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႕ဝင္ (၇၀၀၀) ေက်ာ္ NDF ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ဆန္ တ႐ုတ္လက္မခံျခင္းအား တ႐ုတ္သြင္းကုန္ပိတ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ လက္တုန္႔ျပန္ေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ဆန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ လက္မခံသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္တင္ သြင္းမႈကို ပိတ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ လက္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“အခု ျပည္ပကို တင္ပို႔ေနတဲ့ျမန္မာ့ဆန္ေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီးေတာ့ လက္မခံပါဘူး။ သူတို႔ဘက္က တင္သြင္းတဲ့ ပို႔ကုန္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ျမန္မာက လက္ခံရတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးကိစၥကို ခုလက္မခံႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ သြင္းကုန္ပိတ္ပစ္တာလို႔လုပ္ၿပီး လက္တုန္႔ျပန္ေတာ့မွာပါ”ပာု အထက္ပါတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ဆိုသည္။

ယခုက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဓိကထြက္ရွိသည့္ ဆန္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွလက္မခံသည့္ ကိစၥရပ္အား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိသည့္ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ားကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ဆန္ကို တ႐ုတ္ကိုတင္ပို႔တယ္။ ဒါကို သူတို႔ကလက္မခံဘူး။ ကိုယ့္တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာဆိုရင္ ျပည္တြင္းထြက္တဲ့ ပစၥည္းထက္ တ႐ုတ္ပစၥည္းေတြက ပိုမ်ားတယ္။ ဒါပာာ သက္သက္လူပါးဝတာပါ။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း တ႐ုတ္ကို ျပန္လက္တုန္႔ျပန္သင့္တာ ၾကာပါၿပီ”ပာု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး MOU ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ အဓမၼထိမ္းျမားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ အေရးယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူးသူပြဲစားမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ ေရာက္ ေရွာင္တိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွစ္ဦး ထုတ္ပယ္ (၄၃)ဦး ရာထူးခ်ခံရ

ႏိုင္ငံတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးႏွစ္ဦးအား ထုတ္ပယ္၍ အျခားအစိုးရဝန္ထမ္း(၄၃) ဦးတို႔အား ရာထူးမွ တစ္ဆင့္ခ်၍ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္း ေယဘုယ်ေျပာရရင္ အေကာက္ခြန္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွစ္ဦး ရာထူးက အနားေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ မွန္တယ္။ ၃၃ ဦးကို ဌာန ေျပာင္းတာလည္း မွန္ပါတယ္”ပာု အဆိုပါညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ရွင္းျပေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ Venus ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခု အနားေပးခံလိုက္ရသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွစ္ဦးမွာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေထာက္/ပို႔ဌာနႏွင့္ ထုတ္/သြင္းဌာနတို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ရာထူးခ်၍ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္း (၄၃)ဦးမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဝန္ထမ္း ၅ ဦး၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၃၃ ဦးႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းဝန္ထမ္း ၅ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အက်င့္ပ်က္ရင္ လာဘ္စားရင္ ေျခမ မေကာင္း ေျခမ၊ လက္မ မေကာင္းရင္ လက္မျဖတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရမယ္”ပာု ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန အၾကံေပး၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ Venus ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေအးရွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိအေပၚ တိုင္စာမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္အ တြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက