Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၃.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္ဟု အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရး  ဝန္ႀကီးေျပာ

(Channel News Asia မွ 9 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Rohingya, Rakhines need to rebuild trust, says Indonesia foreign minister ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ကခ်င္ပဋိပကၡတြင္ တပ္မေတာ္၏ က႑အေပၚ သမၼတခ်ီးက်ဴး

(11 january 2013 ရက္စဲြပါ Channel News Asia မွ Myanmar’s Leader Lauds army role in Kachin conflict ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံက တပ္ဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္

(VOA News မွ 11 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “China sends troops to Burmese border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

**************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္ဟု အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရး  ဝန္ႀကီးေျပာ

(Channel News Asia မွ 9 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Rohingya, Rakhines need to rebuild trust, says Indonesia foreign minister ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Marty Natalegawa သည္လူမ်ိဳးေရးဂုိဏ္းဂဏဆုိင္ရာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပႆနာတက္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္သည္။

                ၎သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ကုိယ္တုိင္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္မ်ားကုိ မွတ္ခ်က္ ေပးေျပာဆုိမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ဇြန္လက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလူအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔မွာ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ယခုအခါဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ လ်က္ရွိသည္။

ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအကူအညီအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁ သန္း ေပးအပ္မည္ ဟုအင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ကတိ ကဝတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Natalegawa က သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ မွ်ေဝေျပာဆိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔အၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ လြန္စြာအဓိကက်သည္ဟု ၎ကသုံးသပ္သည္။

“မေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ တခဏတာ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထူးထူးျခားျခား သတိျပဳမိခဲ့တာကေတာ့ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြေၾကာင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတစ္ခုတည္းသာ အဓိကက်တာမဟုတ္ဘဲ မတူညီတဲ့အသုိင္းအဝုိင္းေတြ၊ အုပ္စုေတြၾကားမွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ တည္ေဆာက္ေရးကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာပါပဲ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Natalegawa ကေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့မႈေတြ ဒုနဲ႔ေဒးနဲ႔ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ယခင္တုန္းကရွိခဲ့တဲ့ သဟဇာတ ျဖစ္မႈမ်ိဳးျပန္လည္ရရွိ ေအာင္မျဖစ္မေန လုပ္ကုိင္ေပးၾကရမွာပါ။ သူတုိ႔ကုိ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုထဲမွာ ခုလုိခြဲျခား ထားတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး။ သူတုိ႔တေတြျပန္လည္သင့္ျမတ္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိအတူတကြေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

“မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြဟာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေနာက္ ဆုံးမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယုံၾကရပါေတာ့ တယ္” လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားထက္သာလြန္ေသာ တုံ႔ျပန္ မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကားသည္။

“စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြရွိဖုိ႔ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေရး ေပၚတုံ႔ျပန္မႈဆုိတာထက္ သာလြန္ ေအာင္မျဖစ္မေနလုပ္ကုိင္ၾကရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ေတြကုိျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးၾကရပါမယ္။ စိန္ေခၚမႈပမာဏ ဟာသိသိသာသာ ရွိေနတယ္လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။

ဒါေပမဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ဆက္လက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ဒါဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ” ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡ မ်ားအတြက္အေျဖရွာရန္ အင္ဒုိနီးရွား၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက လက္သင့္ခံသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိသည္။ “ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေနကုိေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ေအာင္အင္ဒုိနီးရွားရဲ႕ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈကုိ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြက ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္”

လတ္တေလာအေနအထားတြင္ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားေပးေရးအဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မုိးရာသီထဲ သုိ႔ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ခုိလႈံစရာမ်ားေပးရန္မျဖစ္မေန လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

 *************************************************************

ကခ်င္ပဋိပကၡတြင္ တပ္မေတာ္၏ က႑အေပၚ သမၼတခ်ီးက်ဴး

(11 january 2013 ရက္စဲြပါ Channel News Asia မွ Myanmar’s Leader Lauds army role in Kachin conflict ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေမွးမွိန္ေစ ေသာ္လည္း ကခ်င္သူပုန္မ်ားအေပၚ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ တုန႔္ျပန္မႈအေပၚ ျမန္မာသမၼတက ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့မႈ ကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေသာၾကာေန႔က သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္မ်ားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာဆီသို႔ ထိုးစစ္ဆင္လာေန ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေလေၾကာင္း မွ တိုက္ခိုက္မႈကိုကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္၏ ေခၽြး၊ေသြး ျဖင့္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအဆင့္ကို သံသယရွိေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကခ်င္အေပၚစစ္တပ္က ထိုးစစ္ ဆင္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ႈသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ကခ်င္သူပုန္မ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ အၿမဲတံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာခ့ဲသည္ဟု News Light Of Myanmar မွေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ညာခ်က္အရသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားအဓိကက်ေစေသာသူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ အုပ္စုႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သိသာေသာ တိုးတက္မႈမရရွိခဲ့ေပ။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ တိုက္ပဲြစတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ပ်က္စီး သြားခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရၿပီး ေသဆံုးရေသာ ဦးေရကိုမူ မသိႏိုင္ေပ။

ကခ်င္သူပုန္မ်ားက အစိုးရအား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ တပ္မ်ားေနာက္ဆုတ္ေရးကို အေျခခံေသာ ေဆြးေႏြးမႈကိုသာေရွး႐ႈေနၿပီး ကာလ ၾကာရွည္ကေတာင္းဆိုေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးေရးကိစၥ မပါဝင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးသံုးသပ္မႈ Mael Raynaud ကေျပာၾကားရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းမႈးမ်ားသည္ အာဏာ၏အရသာကို သိၿပီးထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရက၎တို႔အေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခက္ခဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ႐ႈပ္ေထြးလွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼတသည္လည္း လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္တပ္ေထာက္ခံ မႈရရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ရရွိရန္ စစ္တပ္က ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္ အာဏာအေျချပဳမႈ (Power base) ကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳမွသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအား အေကာင္းျမင္ျခင္းမ်ားအေပၚ တိမ္မည္းမ်ားဆင္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

 ********************************************************

ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံက တပ္ဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္

(VOA News မွ 11 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “China sends troops to Burmese border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကားမွ ျပင္းထန္ေနေသာ တိုက္ပဲြလွ်ံထြက္လာ မည္ကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တပ္သားမ်ားေစလႊတ္ထားသည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာက ေသာၾကာေန႔တြင္ သတင္းေဖာ္ျပသည္။

တိုက္ပဲြအေျခအေနကိုသိရွိရန္အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အၾကား နယ္စပ္ေဒသသို႔ တပ္ဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ထားေၾကာင္း The Global Times သတင္းစာက ေရးသားထားေသာ္လည္း တပ္ဖဲြ႕ဝင္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

“၉ ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖက္ျခမ္း၌ အေျမာက္က်ည္ဆံမ်ား ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ထိုနယ္ေျမမွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပးဝင္လာၾကသည္။” ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္လည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာ People’s Daily ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ယင္ဂ်ီးယန္းစီရင္စုေဒသရွိ ေတာင္ေပၚသို႔ အေျမာက္ဆံမ်ားက်ေရာက္ ေပါက္ကဲြသည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ စီရင္စုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီေဟာင္းခ႐ိုင္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ ေသာၾကာေန႔က မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ မီဒီယာ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အပါအဝင္ နယ္ပယ္ေပါင္