Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၄.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. စပါးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းတိုးျမႇင့္
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗဟိုေစ်းကြက္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. အစိုးရႏွင့္ UNFC တို႔ ေတြ႕ဆံုလွ်င္ KIA တက္ေရာက္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

စပါးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းတိုးျမႇင့္

ယခုႏွစ္မိုးစပါးရာသီမွစ၍ စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ႏႈန္းသို႕ တုိးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႕ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေၾကညာ ထားသည္။

ယခင္က စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမွာ တစ္ဧကတြင္ ရွစ္ေသာင္း ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ယခု တစ္သိန္းတိုးျမႇင့္ရာတြင္ မူလေၾကြးေဟာင္း ေၾကြးက်န္မ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္းဥပေဒအရ အေျပအေက် ဆပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ထပ္မံ ေခ်းယူခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးေငြအခက္အခဲရွိသည့္ တႏိုင္တပိုင္ႏွင့္ လယ္ေျမ ၁၀ ဧကႏွင့္ေအာက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္မီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက စိုက္ဧကမ်ား၏ စာရင္းကို မွန္ကန္စြာျဖင့္ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးေကာက္ယူ စာရင္းျပဳစုၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသို႕ ခ်ိန္ကိုက္ေပးပို႕ပါရန္လည္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗဟိုေစ်းကြက္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗဟိုေစ်းကြက္ (Single Market) ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသိုင္းအဝိုင္းက စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဗဟိုေစ်းကြက္ကို ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေစ်းကြက္ေပၚေပါက္လာပါက အေရာင္းအဝယ္ပိုင္းတြင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မမွန္မကန္ လိမ္ညာ၍ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈထက္ အဆမတ္ ပိုမိုကာ ဝယ္ေရာင္းလုပ္ေနမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခု ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗဟိုေစ်းကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမေနရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္၍ရေသာ၊ အမ်ားျပည္သူသြားလာရ လြယ္ကူေသာ ေနရာျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။

Single Market ကို ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳကာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထိုမွတဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အမီ ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ႏိုင္ေအာင္ တက္ညီလက္ညီ ၾကိဳးစားကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး One Stop Service ေပးႏိုင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

***********************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

အစိုးရႏွင့္ UNFC တို႔ ေတြ႕ဆံုလွ်င္ KIA တက္ေရာက္မည္

KIA အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)တို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို KIA တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

KIA သည္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာမႈမွ ေျပလည္မႈရရွိႏုိင္မည္ဟုဆုိေသာ မူကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက စစ္ရွိန္ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ပါမည္ဟုဆုိသည့္ ကတိအာမခံခ်က္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ KIA အေနျဖင့္ စစ္ရွိန္ျမင့္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာေသးသည့္တိုင္ UNFC ႏွင့္ အစိုးရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလွ်င္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ UNFC  အဖြဲ႕သည္ တရားမွ်တေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးေခၚယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါေၾကျငာခ်က္တြင္ “တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကို ျမင္ေတြ႕လုိပါက ကခ်င္အဖြဲ႔ (KIO/KIA) အား ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ေနသည္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး လြတ္လပ္တန္းတူ တရားမွ်တေသာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို အျမန္ဆုံးေခၚယူက်င္းပေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္တပ္မေတာ္အား ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အစိုးရႏွင့္ UNFC တုိ႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ မတုိင္မီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနသူ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယခုအခါထိ ျဖစ္ထြန္း လာျခင္းမရွိေသးေခ်။

YC

*******************************************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ထားဝယ္အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကတစ္ကယ့္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကလည္း ႀကီးမားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွသာ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ အႀကံဥာဏ္ေတြ ထြက္လာႏိုင္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ထားဝယ္ေဒသ တစ္ခုတည္း အက်ိဳးခံစားရမွာမဟုတ္ဘဲ က်န္တဲ့ေဒသေတြအားလံုးခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄၃) တြင္ပါရွိေသာ “ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တနသာၤရီေဒသအေပၚ ၂၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္” သတင္းမွ မဟာေအာင္ ေျမမဲဆႏၵနယ္ မွ ဦးအုန္းႀကိဳင္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေၾကာင္းေအာက္ေရာက္ေနတာက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စပါးေစ်းက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္မကာမိေေအာင္က်ဆင္းေနတာက အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမကို စြန္႔ပစ္သြားရင္ ဆန္ကိုအားျပဳစားသံုးေနရသူေတြ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ေတာင္သူေတြက အားလပ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း တျခားအလုပ္အကိုင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူအက်ိဳးရွိဖို႔ ဘာေတြေတာင္းဆို ၿပီးၿပီလဲ၊ ပါသင့္ပါထိုက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ပါၿပီလားဆိုတာ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ လို္အပ္ပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven Journal အတဲြ (၅) အမွတ္ (၈) တြင္ပါရွိေသာ “သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရန္လိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေျပာၾကား” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

“ႏိုင္ငံအတြင္းမွာလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းေနသလို ျပည္သူေတြကလည္း လက္မခံၾကဘူး။ ႏိုင္ငံအေျခအေနကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းတယ္လို႔ေဝဖန္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စီမံကိန္းတခ်ိဳ႕ကို ရပ္ဆိုင္းထားသင့္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမွ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven Journal အတဲြ (၅) အမွတ္ (၈) တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔မည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းက အဆမတန္နည္းပါးေနသည့္အျပင္ ေရနံပိုက္လိုင္းယိုဖိတ္မႈ၊ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏို္င္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆထားျခင္း ရွိ၊မရွိ မသိရ” သတင္းမွ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီမွ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

**********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment