Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၇.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ျမန္မာအစိုးရ တိုင္းရင္းသားအေရး ေျဖရွင္းမႈအေပၚဥေရာပသမဂၢအေရးယူပိတ္ဆို႔ႏိုင္္
  2. ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတင္ဒါေခၚရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားစိတ္ဝင္စားလာ

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1.  ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္
  2. ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာအစိုးရ တိုင္းရင္းသားအေရး ေျဖရွင္းမႈအေပၚဥေရာပသမဂၢအေရးယူပိတ္ဆို႔ႏိုင္္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရပ္တန္႔ထားျခင္းကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းကာ လံုးဝပိတ္ဆို႔မႈမ်ား  ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္းကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ  Fpreign and Common Wealth affairs မွ ဒုဝန္ႀကီး Mr Alistair Burt က ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံျခင္းႏွင့္ လံုးဝ႐ုတ္သိမ္းျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားအေရးေျဖရွင္မႈကိုၾကည့္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္အေရးကို ေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ႏွင့္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္စဲရန္၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္တိမ္းေရွာက္ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကူညီရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ရန္စေသာအခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ပါလီမန္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအတို႔ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲမ်ားအတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္တိမ္းေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရာတြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ ေပါင္သန္းေပါင္း ၃.၅ သန္းအထိ အမ်ားဆံုးေထာက္ပံေပးေသာ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ လည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

-------------------------------------------------

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတင္ဒါေခၚရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားစိတ္ဝင္စားလာ

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ တင္ဒါမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကိုတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါတင္ဒါေခၚယူမႈကို မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ Axiatia Bhd ႏွင့္Telekom Malaysia Bhd တို႕သည္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားေနၾကၿပီး သက္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ သက္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သာ ကုမၸဏီ၏အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈသက္တမ္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနေသာလူဦးေရ စေသာအခ်က္မ်ားအရ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားထက္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိေနေၾကာင္းကို ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ပူးေပါင္းထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယခုလက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနေသာ Myanmar Telecom ကုမၸဏီႏွင့္ Yatanarpon Telecom ကုမၸဏီ တို႕ႏွင့္အၿပိဳင္သီးျခားကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိေသာလူဦးေရ၏ တစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာင္သာ ရွိေၾကာင္းကို HTC Mobile Phone ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာခ်ဴကသံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

YC 

***********************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

 ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္

ယခင္ရွိေနေသာ ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒအျဖစ္ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဗဟိုဌာန ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႈး ေဒၚေအးေအးဝင္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေဆာင္ကာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေအာင္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေရးဆြဲေသာ ဥပေဒတြင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဥပေဒ SMEs ႏွင့္တူညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ SMEs တြင္ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားပါ ပါဝင္ကာ ယခုဥပေဒသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပါအႀကံဳးဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့ကာ ယခုအခါတြင္အဆိုပါဥပေဒကို ျမန္မာ့စက္မႈ လုပ္ငန္းဥပေဒအျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။

YC

-----------------------------------------------------

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးျမင့္ေမာင္တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ၎တို႔၏သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔အမွတ္ (၂/၂၀၁၃) ျဖင့္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးသိန္းထြန္းသည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ကူးေျပာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။

သူရဦးျမင့္ေမာင္မွာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

အဆိုပါျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးသည္ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပထမဆံုး ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 YC

*******************************************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ဦးစီက ၾကားရတယ္။ အခု ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္က တိုင္းျပည္ အသံုးစရိတ္ရဲ႕ ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း လို႔သိရတယ္။ ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၅ ပံု ၁ပံု ျဖစ္ေနတယ္။ မႏွစ္က ၁၅၊၁၆ ရာခို္င္ႏႈန္း ပဲရွိတယ္။ အဓိက တိုက္ပဲြျဖစ္ေနတာ ျမင္ေတြ႕ရတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြကလည္း တက္လာတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံု ဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ပိုင္းကလြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ျပည္သူ႔ေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးမဲ့သူေရာ၊ ခြင့္ျပဳ မယ့္လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မွာေတြေရာ လက္လြတ္စပယ္သံုး လို႔မရပါဘူး။”

(ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုပံုရိပ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၇) တြင္ပါရွိေသာ “စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၅ ပံု ၁ ပံုေတာင္းခံမႈ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဝဖန္” သတင္းမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

----------------------------------------------------------------------------------------

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ပဲြဦးထြက္ကေတာ့သိပ္မလွဘူး။ ပဲြဦးထြက္ကဘာလဲဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ရာ ေျပာတာကို တစ္ဖက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာက လက္ပံေတာင္းေတာင္ မေပ်ာက္ေရးကို လိုခ်င္ၾကတာပါ။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေန လုပ္ေနတုန္း ေကာ္မရွင္က ဝင္ၿပီးေတာ့ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ဆိုၿပီး ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္လက္စအတိုင္း ဆက္လုပ္ပါဆိုေတာ့ ေဟာဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆႏၵနဲ႔က တျခားစီ ျဖစ္သြားတယ္။ ပြဲဦးထြက္မလွတဲ့သေဘာမ်ိဳး လိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့အျမင္ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတလုပ္တယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေသးတာေပါ့”

(ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Unity Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၃) တြင္ ပါရွိေသာ “လက္ပံေတာင္းေတာင္ မေပ်ာက္ပ်က္ေရး အမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေလးထားေစလို” သတင္းမွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကယ္တင္ေရး ေကာ္မတီနာယက ဦးထြန္းရွိန္ (စာေရးဆရာ-ဓနထြန္း) ၏ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

----------------------------------------------------------------------------------------

“ပစ္တဲ့လူလာရင္ေတာ့  ကို္ယ့္ဘက္ကလည္း ပစ္ရမွာေပါ့။ ပစ္တဲ့လူမလာရင္ ဘယ္သူလာပစ္မွာလဲ။ အခု တပ္မေတြအားလံုးက ကခ်င္ကို ေရာက္ေနတာ ေလ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုရင္ စစ္အင္အားေတြ ႐ုပ္သိမ္းဖို႔လိုတယ္။ အခုေလာက္ အျပင္းအထန္တိုက္ေနရင္ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး”

(ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Unity Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၃) တြင္ ပါရွိေသာ “ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥနည္းပညာသံုး ေဆြးေႏြးေရး ထက္ အပစ္အခတ္ရပ္ဖို႔က ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ေဒၚဒြဲဘူ ေျပာၾကား” သတင္းမွ ျပာ္သူ႔လႊတ