Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၇.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တ႐ုတ္ကျမန္မာကိုလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရၿပီေလာ

(16 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Foreign Policy မွ Yun Sun ေရးသားေသာ Has China Lost Myanmar? ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ၂၀၁၃ လန္ကာဝီ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းျပပြဲတြင္ ျမန္မာေရတပ္သေဘာၤပါဝင္ဆင္ႏဲႊေတာ့မည္

(New Straits Times မွ 17 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Naval ship to take part in Lima 2013” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ေမာ္စကိုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံခါးဖြင့္ခ်င္

(UPI News မွ 16 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Moscow wants open doors in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တ႐ုတ္ကျမန္မာကိုလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရၿပီေလာ

(16 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Foreign Policy မွ Yun Sun ေရးသားေသာ Has China Lost Myanmar? ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏ်စ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး လွ်င္ျမန္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာ ကတည္းက တ႐ုတ္အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းေသာ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္လုနီးပါးရွိခဲ့ပါသည္။ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စနစ္တက်မရိွေသးေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္လာေနပါသည္။ ၎၏ ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အစိုးရအေပၚေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့ျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္အေပၚ စီးပြားေရးအရ ေခါင္းပံုျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အေပၚမေက်နပ္ ျဖစ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါေသးသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားတိုက္ပဲြ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလအေစာပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ကနယ္စပ္သို႔ တပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ရပါသည္။ အေျခအေနယခုထက္ဆိုးလာပါက တ႐ုတ္နယ္ထဲသို႔ ကၽြ႕ံထြက္လာႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ ထြက္ေပါက္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာစႀကၤတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္မတြက္ဆႏိုင္ေတာ့ေပ။ အာဆီယံမွ သစၥာရွိ ေထာက္ခံသူတစ္ဦးအျဖစ္လည္း မတြက္ဆႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေနျပည္ေတာ္သည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရာ၊ Beijing သည္ အေမရိကန္၏ အာရွတြင္ ျပန္လည္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္လာရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အရာရာသည ္Beijing အတြက္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ဥိးပိုင္ကုမၸဏီတို႔ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ေသာမံု႐ြာေၾကးနီ စီမံကိန္းတြင္ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လအတန္ၾကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္တို႔ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေဒၚလာ (၃.၆) ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆံုေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို ျပည္သူလူထုဆႏၵအရဆိုကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။ မံု႐ြာတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္း စိုးရီမ္မႈတိုးပြားလာရ ပါသည္။

Beijing အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္က ၎၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာမႈအား ကာကြယ္ရန္စြမ္းရည္အနည္းငယ္သာရွိ သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အစိုးရ သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ႀကီးမားေသာအစိတ္အပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇာဆက္လက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ရႏ္ ၎၏မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားထံ ျပန္လည္ဦးလွည့္သင့္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္ၾကပါသည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားဆိုသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ပဲြေလးမ်ားျဖစ္ေနေသာ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ယူနန္ Police Collage မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ပါေမာကၡ Liang Jinyun ၾသဇာရွိေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အစီအရင္ခံစာတြင္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ေရွ႕တန္းမွ သစၥာရွိ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ ‘ဝ’ ႏွင့္ ‘ကခ်င္’ တို႔ျဖင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိူ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကပင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္ဆံေရး အေကာင္းဆံုးမွာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ရာတ႐ုတ္က ဗမာကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ‘ဝ’ ေရာ ကခ်