Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၈.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာႏိုင္ ရွမ္းအဖြဲ႔သံုးဖြဲမွထုတ္ျပန္
  2. ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကိုင္ရန္တင္ဒါေခၚယူ             

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေကအိုင္အိုကို ထပ္မံကမ္းလွမ္း
  2. ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီးအဆိုတင္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာႏိုင္ ရွမ္းအဖြဲ႔သံုးဖြဲမွထုတ္ျပန္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာစစ္ပြဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ျပည္တြင္းစစ္ကိုျပန္လည္ အသက္သြင္း သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို              အဆိုပါစစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အပစ္အခက္ရပ္စဲထားေသာ ‘ဝ’ အထူးေဒသ ၂၊ SSPP/SSA အထူးေဒသ ၃၊ မိုင္းလားအထူးေဒသ ၄ တို႔က ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပသနာမ်ားကို စစ္ေရးနည္းျဖင္ေျဖရွင္းျခင္းကို ၎တို႔အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကန္ကြက္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းပၚသို႔ သြားေနမႈ သည္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔အေနျဖင့္လည္း စစ္ပြဲမ်ားကိုရပ္စဲၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္သင္ေၾကာင္းကို ၎တို႔အဖြဲသံုးဖြဲ႕မွ တိုက္တြန္း ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း ပူးတြဲထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျပည္လည္အသက္သြင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ တိုင္းရင္းသာလူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔မပါဘဲႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို အဆုိပါအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔တြင္ပါဝင္ေသာ SSPP/SSA မွကိုယ္စာလွယ္ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းလွက ေျပၾကားသည္။

ဖားကန္႕ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေမွာ္မ်ားႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ငယ္သံမ်ားကို နာရီဝက္ျခား တစ္ခါတစ္နာရီျခားတစ္ခါ ၾကားရေၾကာင္း ဗ်ဴဟာကုန္းႏွင့္နီးေသာအထက္တန္း ေက်ာင္းနားတြင္ ေသနတ္သံမ်ားၾကားသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုျပန္လႊတ္ကာ ေက်ာင္းကိုလည္း တစ္ရက္ပိတ္ လိုက္ရေၾကာင္းကို ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာ စိုင္းေစေနာ္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွစတင္ကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားမွာ အဆမတန္မ်ားျပားလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းမွလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွစစ္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္ ဆိုင္းရန္တိုက္တြန္း ထားသည္။

YC

---------------------------------------------------------------------------------------

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကိုင္ရန္တင္ဒါေခၚယူ

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုန္းတြင္ လုပ္ကြက္ ၁၈ ခုကို ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအက်ိဳးတူ ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္တင္ဒါမ်ားကို  ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တြင္ တင္ဒါေခၚယူထားေၾကာင္းကို စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

တင္ဒါေခၚယူထားေသာ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ကြက္မႇာ ဇီးျဖဴေတာင္၊ အင္းေတာ၊ ေတာင္ငူ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရမည္းသင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ပုသိမ္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ သဲကုန္း၊ မရမ္း၊ အုန္းတြဲ၊ တပ္မ၊ ျပည္၊ ထန္းတပင္၊ ျမန္ေအာင္၊ ေရႊျပည္သာ၊ ပိေတာက္ပင္ႏွင့္ ျမင္သာတို႔ျဖစ္ၿပီးေၾကာင္းသိရသည္။

တင္ဒါတင္သြင္းလိုၾကေသာျပည္တြင္း နိုင္ငံတကာမွကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္ ၆ သို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားေသာ  ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္ကာႏွစ္လ အတြင္းတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အစိုးရဌာနတစ္ခ်ိဳ႔၏ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိုတစ္ပတ္အတြင္း၊ တစ္လအတြင္းစေသာ သက္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ မမွန္မကန္ တင္သြင္းျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အဆိုပါ တင္သြင္းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကို စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ႏွစ္ခုကို တင္ဒါစိစစ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ေလ်ာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူခဲ့သည္။

YC

***********************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေကအိုင္အိုကို ထပ္မံကမ္းလွမ္း

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔အေနျဖင့္  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအတို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ေကအိုင္အိုအား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္လည္အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ားမရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႕ ထပ္မံကမ္းလွမ္း ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေကအိုင္အိုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လက္ခံဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းကို ေကအိုင္အိုမွၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးလမိုင္းဂြန္ဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း ဇန္နဝါရီလ ေနာင္ဆံုးပတ္တြင္ ကခ်င္အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ပါ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္လည္း ျပည္ထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေပးပို႔ထားေသာ ႏွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အပစ္အခက္ရပ္စဲထားေသာအဖြဲ႔မ်ားသာမက ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုလည္း ခ်န္လွပ္မထားဘဲ ၎တို႔ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္ထားပါေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

YC

---------------------------------------------------------------

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီးအဆိုတင္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အရးႀကီးအဆိုတစ္ရပ္ကို  ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူမွအေရးႀကီးအိုတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ္ေသာစစ္ပြဲမ်ားကို အစိုးရသာမက ေကအိုင္အို/ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔ကပါ အပစ္အခက္ရပ္စဲၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္း၍ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးစတင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း တိုင္းျပည္အတြက္အရးတႀကီးလိုအပ္သည့္ အဆိုျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမည့္ အစား လႊတ္ေတာ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုရယူရာတြင္ကိုယ္စာလွယ္အားလံုးက ေထာက္ခံသျဖင့္ ေဒၚဒြဲဘူ တင္သြင္းသည့္အဆိုသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွလက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

*******************************************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈလည္းရွိတယ္။ ယံုၾကည္မႈရွိလို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ႏိုင္ တာ ျဖစ္ တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္တာ ယံုၾကည္မႈ ပထမေျခလွမ္းပဲေလ။ အဲဒီက ေန တစ္ ဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားပြဲဝိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလို႔ရၿပီ၊ ပဋိပကၡကို ဒီနည္းနဲ႔ေျပလည္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ထားတယ္”

(ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္ထုတ္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၆)တြင္ ပါရွိသည့္ စစ္ပြဲမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစဟု မန္းၿငိမ္းေမာင္သံုးသပ္သတင္းမွ ဦးမန္းၿငိမ္းေမာင္၏ ေျပာၾကား ခ်က္ အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္္ခ်က္။)

----------------------------------------------------------------------------------

“နစ္နာခ်က္ကို တိုင္ၾကားတဲ့ အခါမွာ အေထာက္အထားနဲ႔ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုေပးရမယ္၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ လမ္းေၾကာင္းေပးမွာျဖစ္တယ္။ ေ႐ွ႕ေနက တိုင္စာေရး မေပးရဘူး။ လိုင္စင္အသိမ္းခံရမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆကို ကၽြန္ေတာ္ေတာ္လက္မခံခ်င္ဘူး။”

(ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ အမွတ္(၃၄၂)တြင္ ပါရွိသည့္ လယ္ယာေျမနစ္နာမႈ မ႑ိဳင္ဥပေဒ အကယ္ ဒမီ အဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္သတင္းမွ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္ အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။)

----------------------------------------------------------------------------------

“ခ႐ိုနီေတြရဲ႕လွဴဒါန္းမႈေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ျƛ