Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၁.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1.  ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု

(1 February 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ “Copper Mine Controversy tests Burma’s Leaders” ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. Sanctions ႐ုတ္သိမ္းခ်န္တြင္ ျမန္မာသို႔ Carlberg ျပန္ဝင္လာ

(Reuters News မွ 1 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “Carlsberg reuturns to Myanmar after sactions eased”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေစာတလ်င္ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ား အႏၱရာယ္

(Guardian သတင္းစာမွ 1 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Zoya Phan ေရးသားေသာ International praise for reformed Burma is premature- and dangerous ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု

(1 February 2013 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ “Copper Mine Controversy tests Burma’s Leaders” ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

photo:Internet

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္ အခ်ိန္လြန္ ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပင္းထန္သည့္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါစီမံကိန္း အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အစိုးရအသစ္ႏွင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အတြက္ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာသမၼတက ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ၎၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဆိုပါ အႀကီးဆံုးေၾကးနီစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔သည္ စီမံကိန္းကို ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံတန္ဖိုးတိုးခ်ဲ႕ရန္ျပဳလုပ္စဥ္ ေဒသခံ႐ြာမ်ားက ၎တို႔အား နစ္နာေၾကးေပးမႈမမွ်တျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ဟုဆိုကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက တစ္လခန္႔ၾကာေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ရဲမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ၿဖိဳခဲြခဲ့ပါသည္။

Burma Lawyer’s Network မွ အႀကီးအကဲ ဦးသိန္းသန္းဦး ေျပာၾကားရာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဖာ့စဖရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဗံုးအခြ႕ံမ်ားအတြက္ သက္ေသမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိ ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

“သူတို႔က ဦးပိုင္ကို မထိနဲ႔လို႔ လူထုကို သတိေပးလိုတယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က လူထုကို ေၾကာက္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”  ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ရဲမ်ားက ထိုသို႔ႏိွမ္ႏွင္းရာတြင္ မည္သူအမိန္႔ေပးသနည္းဆိုသည္ကို သိလိုၿပီး စစ္တပ္မွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိမည္ဟု သံသယ ရွိ ေၾကာင္း ဦးသိန္းသန္းဦး ကဆိုပါသည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၿဖိခဲြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္လည္း စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝရွိ မရွိ မရွင္းလင္းေပ။

Human Rights Watch မွ အာရွသုေတသနျပဳသူ David Mathieson ကေျပာၾကားရာတြင္ ယခု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သား ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအတြက္ နယ္ပယ္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ဆႏၵျပမႈ၊ ဆႏၵျပမႈကို ၿဖိဳခြင္းမႈ အျပင္ လက္ပံေတာင္းဝန္းက်င္ႏွင့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းက အျခားကိစၥ ေတြဟာ အားလံုးအေလးအနက္ထားရမယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္တယ္ဆိုတာရယ္၊ ေျမယာပိုင္ခြင့္ကိစၥေတြကို ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ တယ္ဆိုတာရယ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ စမ္းသပ္မႈေတြပါပဲ။ သူ႔မွာ အေရးႀကီးတဲ့ စံနမူနာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။” ဟု ၎ ကေျပာပါသည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာဝန္ယူခဲ့ရၿပီး၊ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္မည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ သည္ဟု Mathieson ကေျပာပါသည္။

“စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးအရ နယ္ပယ္မတူတဲ့ အျခားအဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပါဝင္လာပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ထိေရာက္စြာ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ မယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္” ဟု ၎ ကေျပာပါသည္။

အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဖိအားမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အေပၚျပသသင့္သည္ဟု NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း ကေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖိအားေတြဘယ္လိုရွိတယ္၊ လက္ပံေတာင္းေဒသကျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ သူဘယ္ေလာက္ လုပ္ေပးႏိုင္မလဲ ဆို တာ အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္း ကေျပာပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စီမံကိန္းအနီးတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ျမန္မာမီဒီယာ မ်ားက ယခုအပတ္သတင္းမ်ား ေရးသား ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္သံအမတ္ႀကီး ကလည္း ယခု အပတ္သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အဆိုပါကိစၥကို အေလးေပးေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ညာခ်က္တြင္ သံအမတ္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------

Sanctions ႐ုတ္သိမ္းခ်န္တြင္ ျမန္မာသို႔ Carlberg ျပန္