Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၆.၂.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ရာထူးဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး

  2. ဗဟိုျပဳကုန္သြယ္ေရးစင္တာတည္ေထာင္ရန္ ျပည္သူ႕အစုရွယ္ယာမ်ားဖိတ္ေခၚကာေဆာင္ရြက္မည္
  3. သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာအိမ္မ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္
  4. အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ေတာင္းဆို

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ရာထူးဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ငါးဦးအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဖြဲဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို႔ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဆန္းဆင့္အား  သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၄/၂၀၁၃) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၁၂ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးသန္းထြန္းအား ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၅/၂၀၁၃) ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးေအာင္ထူး(စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသန္းထြန္းေအာင္(သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း (အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္ (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန)ႏွင့္ ေဒါက္တာတင္ေရႊ(ပာုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန) ငါးဦးတို႔အား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၆/၂၀၁၃)ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

                                                                                                                                        YC

------------------------------------------------------------

ဗဟိုျပဳကုန္သြယ္ေရးစင္တာတည္ေထာင္ရန္ ျပည္သူ႕အစုရွယ္ယာမ်ားဖိတ္ေခၚကာေဆာင္ရြက္မည္

ဗဟိုျပဳကုန္သြယ္ေရးစင္တာ ( Myanmar Trade & Commodity Exchange Centre) တည္ေထာင္ရန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အစုရွယ္မ်ားကုိဖိတ္ေခၚကာ အရင္းအႏွီးရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္တြင္ UMFCCI ခန္းမ၌က်င္းပေသာ လက္ကားကုန္စည္ဒိုင္မ်ားဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းကုန္စည္ဒိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ခ်င္ပါက စင္တာတြင္လာေရာက္အပ္ႏွံထားႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေရာင္းခ်င္ေသာအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေရာင္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ခိုင္မာျပီး စိတ္ခ်ရေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစင္တာတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာေျမေနရာရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းစတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ွ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး တည္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ကုန္စည္ဒိုင္အသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အနာဂတ္ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားအား စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာအိမ္မ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္

Photo Credit - Irrawaddy

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာအိမ္မ်ားအား ႏွစ္ပတ္အတြင္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္မွတ္ထိုƟ