Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၆.၂.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ရာထူးဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး

  2. ဗဟိုျပဳကုန္သြယ္ေရးစင္တာတည္ေထာင္ရန္ ျပည္သူ႕အစုရွယ္ယာမ်ားဖိတ္ေခၚကာေဆာင္ရြက္မည္
  3. သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာအိမ္မ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္
  4. အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ေတာင္းဆို

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ရာထူးဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ငါးဦးအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဖြဲဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တို႔ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဆန္းဆင့္အား  သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၄/၂၀၁၃) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၁၂ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးသန္းထြန္းအား ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၅/၂၀၁၃) ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးေအာင္ထူး(စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသန္းထြန္းေအာင္(သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း (အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္ (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန)ႏွင့္ ေဒါက္တာတင္ေရႊ(ပာုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန) ငါးဦးတို႔အား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၆/၂၀၁၃)ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

                                                                                                                                        YC

------------------------------------------------------------

ဗဟိုျပဳကုန္သြယ္ေရးစင္တာတည္ေထာင္ရန္ ျပည္သူ႕အစုရွယ္ယာမ်ားဖိတ္ေခၚကာေဆာင္ရြက္မည္

ဗဟိုျပဳကုန္သြယ္ေရးစင္တာ ( Myanmar Trade & Commodity Exchange Centre) တည္ေထာင္ရန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အစုရွယ္မ်ားကုိဖိတ္ေခၚကာ အရင္းအႏွီးရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္တြင္ UMFCCI ခန္းမ၌က်င္းပေသာ လက္ကားကုန္စည္ဒိုင္မ်ားဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းကုန္စည္ဒိုင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ခ်င္ပါက စင္တာတြင္လာေရာက္အပ္ႏွံထားႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေရာင္းခ်င္ေသာအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေရာင္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ခိုင္မာျပီး စိတ္ခ်ရေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစင္တာတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာေျမေနရာရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းစတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ွ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး တည္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ကုန္စည္ဒိုင္အသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အနာဂတ္ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားအား စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာအိမ္မ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္

Photo Credit - Irrawaddy

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာအိမ္မ်ားအား ႏွစ္ပတ္အတြင္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အမိန္႕ေၾကညာစာမ်ားကို ယင္းအိမ္မ်ား၌ လာကပ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမိန္႕ေၾကညာစာတြင္ အကယ္၍ မေရႊ႕ေျပာင္းေပးပါက ရက္ (၃၀) အခ်ဳပ္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။ သီလဝါ အထူးစက္မႈဇုန္ႀကီးမွာ အျခားေသာ ထားဝယ္၊ သီလဝါ၊ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ပထမဆံုး ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႕ ႏွစ္ပတ္အတြင္း အျမန္ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာေဟာင္းရွိေနအိမ္မ်ား၊ ဖလမ္းရြာသစ္၊ ေရႊျပည္သာယာ ရပ္ကြက္(ယခင္ သီလဝါရြာသစ္)၊ သီတာၿမိဳင္ရပ္ကြက္(ကရက္ရြာ) စေသာ ေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္ေျခမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ  ယခင္တည္းက ေရႊ႕ေျပာင္း ထားေသာ ရြာထဲမွ ေဒသခံမ်ားက ျပန္လည္လာေရာက္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အစားထိုးေျမကြက္ေပးကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထားေသာ ေဒသခံမ်ားက စီမံကိန္းနယ္တြင္ ျပန္လာေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခိုင္းျခင္းမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မမွားေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းလူေနအိမ္မ်ားအား အလ်င္စလို မႏွင္ထုတ္ဘဲ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ မတန္တဆေတာင္းမည္ကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေနၿပီး စီမံကိန္းၾကန္႔ၾကာေနမည္ကိုလည္း မလိုလားေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္မွာ ကပၸလီပင္လယ္အထြက္ ရန္ကုန္ျမစ္ဝတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းအနီး ေျမအက်ယ္ ၂၄၀၀ ဟက္တာေပၚတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၂၆၀၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

                                                                                                                                                    YC

-----------------------------------------------------------------------------

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ေတာင္းဆို

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိိဳးသမီးမ်ား၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ ေက်ာ္မွ  အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေစေရး အတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္းႏွင့္ မတူညီေသာအင္အားစုမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သူ ေဒၚစူဇန္)