Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Op-Ed
Document Op-Ed

Snapshot of the item below:
Op-Ed

*

*

၇.၂.၂၀၁၃

အေတြးအျမင္

ထာဝရ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

အက်ိဳးစီးပြားဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား၊ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားဟူေသာ  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကျခင္း မ်ားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးစီးပြားဟူေသာ သေဘာတရားကို  ထိုသို႔ေသာက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းသည့္ ေဘာင္အတြင္း၌သာ ကန္႔သတ္အနက္ဖြင့္လွ်င္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝယ္ အေရးကိစၥမ်ားေျမာင္ကို ၿငိမ့္ေညာင္းေျပျပစ္စြာျဖင့္ ညႇိႏိႈ္င္းအေျဖရွာႏုိင္မည္မဟုတ္။ ထို႔ျပင္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္အသာရေရးဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမင္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အဆုိးျမင္ရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေကာင္းဖို႔အတြက္ျဖစ္ေနလွ်င္ (ဥပမာ- အစိုးရ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ လာဘ္ယူ၍ ေကာင္းသည့္ ေနရာတစ္ခုရဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုအမွန္တကယ္ျပဳလိုသည့္ ႐ုိးသားႀကိဳးစားသည့္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိျခင္းမ်ိဳး) အေကာင္းျမင္ရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြေတြခြဲကာ အုပ္စုဖြဲ႕ရေၾကးဆုိလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိသည္မွာ အိမ္မက္သဖြယ္ပင္ျဖစ္ ေနေပဦးမည္။ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနေစကာမွာ အက်ိဳးစီးပြားျခင္းတူညီသည္မ်ားရွိပါက လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္တိုင္း ျပည္လံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရလုိမႈသာျဖစ္ရေပမည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္သားမ်ားအားလံုး၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္လာၿပီဆုိလွ်င္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ လက္တစ္ကမ္းမွာပင္ ရွိေတာ့ေပမည္။

ယခုအခါတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခုိင္အမာအုတ္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဟူေသာသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေလာက္ကိုသာ ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္။ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားထဲမွ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီလည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါသည္ကို ေျပာလိုပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသည္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထာဝရအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ မလွမ္းေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းမ်ား ေဝဆာေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment