Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၁၇.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဒီဥပေဒအရတိုင္ၾကားလာရင္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေကာ္မရွင္ကစစ္ေဆးခြင့္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးေတြကို တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ခြင့္ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ရွိလာရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တရား႐ံုးေတြကို ဒီဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒီ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ၾသဇာလႊမ္းမိုးခံရတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ ကယူဆရင္ အထူး တရား႐ံုးေတြ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ကိုလည္း ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Fresh News Journal အမွတ္(၃/၁၈၈)တြင္ပါရွိေသာ “လာဘ္ကိစၥလက္ေရွာင္ၾကေလာ့”သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

------------------------------------------------------------------------------------------

“ဒီ ညီလာခံက အေရးႀကီးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက ဒီမိုကေရစီပါတီဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရ စီနည္းက်က် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲေတြကို ေအာက္ေျခအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ တို႔အထိ အားလံုး မွာ ညီလာခံေတြလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးဗဟုိညီလာခံလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ပါတီ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၀) တြင္ပါရွိေသာ “NLD ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ မတ္လ အတြင္း က်င္းပမည္” သတင္းမွ ဦးတင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------

“အစိုးရကအသြင္ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္မွာ အရင္ကျဖစ္ခဲ့တာေတြကို မလုပ္တာထားပါေတာ့ လက္ရွိ အစုိးရမွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ေသခ်ာကိုင္တြယ္ ရပါလိမ့္မယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၇) တြင္ပါရွိေသာ “လက္ပံေတာင္း ေတာင္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းရာ တြင္ စစ္သံုးလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ဟုဆို” သတင္းမွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Justice Trust အဖြဲ႕ဒါ႐ုိက္တာ Roger Normand ၏ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ ဘယ္ေနရာမွ မေပးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာမွာ အခ်ိန္ပိုင္းလာလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေနပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးေတြ အခ်ိန္ပိုင္း အျဖစ္ သတင္းလိုက္ ျခင္း၊ သတင္းစာစီ၊ စာ႐ုိက္ျခင္း၊ Marketing ဆင္းျခင္းစတဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ္ကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ဝင္ေငြရွာႏိုင္ ပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၇) တြင္ပါရွိေသာ “တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရရွိေအာင္ ကူညီေပးမည္” သတင္းမွ Home Multi Media Group မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“အခုလို လွဴဒါန္းႏိုင္တာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုလို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာလည္း ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ စားနပ္ရိကၡာမ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရားဝင္ ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၇) တြင္ပါရွိေသာ “KNU နယ္ေျမထဲရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သြားေရာက္လွဴဒါန္း” သတင္းမွ KNU ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ရွိသူ ဦးေစာေရာ္ဂ်ာစင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

                                                            ********************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment