Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၄.၃.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာအညီအမွ် ခြဲေဝေပးမွသာ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားေျပလည္ႏိုင္မည္
  2. ဗပာုိဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္
  3. ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုလသမဂၢၾကားဝင္ေပးရန္ ကခ်င္မဟာမိတ္ေတာင္းဆို
  4. တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ 

တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာအညီအမွ် ခြဲေဝေပးမွသာ ျပည္တြင္းျပႆနာမ်ားေျပလည္ႏိုင္မည္

လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားေျပလည္ႏိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အာဏာအညီအမွ် ခြဲေဝေပးမွသာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Peace Building and Myanmar Transition ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေပာာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အမ်ားစု ေတာင္းဆိုေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရး မရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဒသအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပး၍ သယံဇာတခြဲေဝမႈမ်ားကို ဗပာုိအစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာေဒသႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္ေဒသတို႔အား အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးမွသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရႊလီၿမိဳ႕၌ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIO)တို႔ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ရွမ္းတပ္မေတာ္(SSA)အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသု႔ိရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လွည့္စားမႈ သက္သက္သာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း SSA အဖြဲ႕က စြပ္စဲြထားသည္။

YC

                                                                      ***********************************************************

ဗပာုိဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္

ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑အတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗပာုိဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဘဏ္လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗပာုိဘဏ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ မွလက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသည့္ တပ္မေတာ္ သားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ဗပာုိဘဏ္၏တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာ နိမ့္က်လ်က္ပင္ရွိၿပီး ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘဏ္စနစ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾ႕ာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘဏ္စနစ္မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္တြင္းဘဏ္စနစ္ခိုင္မာအာ