Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. အထူးအစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ေရးဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လႈံေဆာ္အားေပး

(8 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Jason szep ေရးသားေသာ SPECIAL REPORT- Buddhist monks incite Muslim Killings in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိပာု တ႐ုတ္ေျပာ

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ China says Oil Pipeline in Myanmar mutually beneficial ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဝုိင္းဝန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၿဗိတိန္စိတ္ဝင္စား

(UPI သတင္းဌာနမွ 18 April 2013 ရက္စြဲပါ UK shares Myanmar interest in peace ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)


အထူးအစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ေရးဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လႈံေဆာ္အားေပး

(8 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Jason szep ေရးသားေသာ SPECIAL REPORT- Buddhist monks incite Muslim Killings in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အပိုင္း(၆) (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တတိယေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ မာရွယ္ေလာ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါမွစ၍ လူသံုးဦးသာဖမ္းဆီးခဲ့ရာ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ပာု ရဲတပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ၎တို႔ ပိုမိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မၿငိမ္သက္မႈမွာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ အေဆာက္အဦး စုစုေပါင္း (၁၅၉၄)လံုး ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရကေျပာပါသည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ အစြန္ရွိ တပ္ကုန္းတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ပဲခူးတိုင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။ မတ္လ(၂၉)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ရြာႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ား(၁၅)ခုခန္႔ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံၾကရပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕မူဆလင္မ်ားသည္ ဆိုင္မ်ား ပိတ္ျခင္း၊ အျခားသုိ႔ ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ဘာသာေရးေက်ာင္းတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ မူဆလင္ ကေလးငယ္(၁၃)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ေသဆံုးသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးအမ်ားစုက အဆိုပါမီးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ပာု ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ အေဆာက္အဦးၾကမ္းျပင္မွာ မီးေလာင္စဥ္တြင္ဒီဇယ္ဆီမ်ားျဖင့္ အံ့ၾသဖြယ္ စိုစြတ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ လွ်ပ္စစ္မီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ပာုဆိုၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕က ယခုျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုသူမ်ားက စီစဥ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ သို႔မပာုတ္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ားက မူဆလင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အလဲထုိး၍ ၎တို႔ေနရာတြင္ဝင္ယူရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည္ပာု ယူဆၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ယူဆခ်က္ကို အသက္(၆၇)ႏွစ္ရွိ ဦးအုန္းသြင္ကဲ့သို႔ေသာ မူဆလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

“ဒါပာာ ဘာသာေရးအရ ေဒါသေရာ၊ စီးပြားေရးအရေကာ ပါပါတယ္”ပာု ၎ကဆိုပါသည္။ ၎သည္ အေဝးေျပး လမ္းသံုးခုဆံုရာ မပာာဗ်ဴပာာက်သည့္ မိတၳီလာ၏လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေဒါင့္တစ္ခုတြင္ သံလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အျခားမူဆလင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ အျမတ္ ရႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိရာ၊ ယခုလည္း ဗုဒၶဘာသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ထြက္ေျပးရန္ကူညီခဲ့ပါသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕အႏွံ႔ ႏွစ္ထပ္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ လူႏွစ္ေထာင္ခန္႔ထားရွိၿပီး ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ မူဆလင္ (၁၁၀၀၀၀)ခန္႔ေနေသာ အရပ္တြင္လည္းထားရွိကာ၊ အမ်ားစုကို အားကစားကြင္းတြင္ထားရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈေရးရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၏အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏မူလေနရာမ်ား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ မသဲကြဲေသးေပ။ ေဒသ ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္ကမူ ေနရာသစ္သို႔ ေရြ႕ေကာင္းေရြ႕ေပးႏိုင္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပႆနာျဖစ္  သည့္ မူဝါဒမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ခြဲျခားျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္လူမ်ိဳးေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

“အခ်ိန္တစ္ခုမွ တည္ၿငိမ္ၿပီး၊ တရားဥပေဒစိုမိုးမႈရွိၿပီဆိုရင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို စဥ္းစားပါမယ္”ပာု ဦးရဲျမင့္ က ေျပာပါသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရွိသူမ်ားမွာ ေထာင္ထဲတြင္ ထည့္ထားသကဲ့သို႔ရွိပါသည္။ ထိုအထဲမွ မူဆလင္မ်ား ထြက္သြား၍မရေပ။ မိတ္ေဆြမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အျပင္မွေစာင့္ရပါသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားမေတြ႕ရန္ ရဲမ်ားက တားထား ပါသည္။ ဂိတ္မွပင္ ေအာ္ေျပာ၍မရေပ။

“ကြ်န္ေတာ္ ညဆိုမအိပ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခံရမွာ စိုးရိမ္ေနတယ္။ အေၾကာက္တရားန႔ဲ ေနေန ရပါတယ္”ပာု ၎၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို လာေတြ႕ေသာ အသက္(၄၀)အရြယ္ရွိ ေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား မည္သူဆိုသည္မွာမသဲကြဲေပ။ ရဲမ်ား၏အဆိုအရ ထိုအထဲတြင္ ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ပါသည္ပာု ဆိုပါ သည္။

ေရႊဆံထိုးပိုင္ရွင္ ေအးေအးႏိုင္မွာ ထိုျဖစ္ရပ္အတြက္ တုန္လႈပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ “အသတ္ခံရတဲ့ မူဆလင္ေတြ အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္။ လူသားေတြအားလံုးအတူတူပါပဲ။ ကြ်န္မမွာလည္း မူဆလင္မိတ္ေဆြေတြရွိပါတယ္”ပာု သူကေျပာ ပါသည္။

ဤမွ်ေလာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ပာု မထင္ေၾကာင္း သူကေျပာပါသည္။


 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိပာု တ႐ုတ္ေျပာ

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ China says Oil Pipeline in Myanmar mutually beneficial ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္းသည္ ေဒသစီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီးက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းပာာ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာျခင္း၊ တင္းက်ပ္တဲ့စစ္ေဆးမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္”ပာု ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Hua Chunying ကေန႔စဥ္ သတင္းအက်ဥ္းတင္ျပမႈတြင္ ေျပာပါ သည္။

တ႐ုတ္၏ ပိုက္လိုင္းအေျခအေနကို ေမးျမန္းျခင္းေၾကာင့္ Hua က အထက္ပါမွတ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

Hua က ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီတူညီမွ် အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကို Ɯ