Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS
Document CURRENT NEWS

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္

  1. ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ တ႐ုတ္ ဖိတ္ေခၚ
  2. ျပည္တြင္းရွိ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားအား သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ ေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္
  3. ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ႕အခြင့္အေရးတိုးတက္လာေၾကာင္း ကန္ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ တ႐ုတ္ ဖိတ္ေခၚ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီ(CNPC)မွတာဝန္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွျပည္တြင္းရွိပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕အေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ပါတီမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF)၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ(RNDP)ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴ) စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္(CNPC)ကုမၸဏီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ေျမယာသိမ္းဆည္း မႈမ်ား၊ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါေဒသခံရြာသား ၈၀၀ ေက်ာ္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ လူမႈစီးပြား ေပၚလစီမ်ား ကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီထားရွိရန္၊ သိမ္းဆည္းခံေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ပါတီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တပ္္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္(CNPC)ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္း စီမံကိန္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား သြယ္တန္းေပးပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


ျပည္တြင္းရွိ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားအား သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ ေငြထုတ္ေခ်းေပးမည္

ျပည္တြင္းရွိ စက္မႈဇုန္အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝေနထိုင္ စားေသာက္ေရး အဆင္ေျပႏိုင္ေစေရးအတြက္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ အေသးစားေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စက္မႈဇုန္ လုပ္သားမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးရျခင္းမွာ ၎တို႔ ေရတိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ သာမကပဲ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ရည္ရြယ္၍ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ငါးဦး တစ္ဖြဲ႕ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ စည္းကမ္းသံုးရပ္သတ္မွတ္၍ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား အလြဲသံုးစား ျပဳ လုပ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားၿပီး စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ရရွိလာသည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ဒုတိယဝင္ေငြရ လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္၍ေခ်းယူထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္အတိုးကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ စက္မႈဇုန္ လုပ္သားမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူ႕အခြင့္အေရးတိုးတက္လာေၾကာင္း ကန္ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား လူ႕အခြင့္အေရး ပိုမိုတိုးတက္ရရွိႏိုင္ေစရန္ အစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ကို ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာ ေသးေသာ္လည္း ယခင္အထီးက်န္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနထိတိုင္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုမူ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦးအာဃာတမ်ား ထားရွိျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးပိုမိုရရွိေရးအတြက္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC


 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment