Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဆိုင္ကလုန္းအားေပ်ာ့သြားေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတြင္ တပ္လွန္႔ထားဆဲ

(AFP မွ 15 May 2013 ရက္စြဲပါ “Cyclone weakens but Bangladesh, Myanmar on alert:UN” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ အိႏိၵယအစိုးရ တိုက္တြန္း

(The Economic Times မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ “Put joint effort for Myanmar oil blocks: Govt to private cos, PSUs” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အုိဘားမားေတြ႕မည္

(USA Today မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama to meet leader of Burma(Myanmar) ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ဆိုင္ကလုန္းအားေပ်ာ့သြားေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတြင္ တပ္လွန္႔ထားဆဲ

(AFP မွ 15 May 2013 ရက္စြဲပါ “Cyclone weakens but Bangladesh, Myanmar on alert:UN” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာကမ္းေျခ ေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမဟာဆင္ အားေလ်ာ့သြားပံု ရ ေသာ္လည္း ၎ေဒသမွ လူ ၈ သန္းခန္႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆိုပါသည္။

“ဆိုင္ကလုန္းသည္ အားေပ်ာ့သြားပံုရၿပီး အဆင့္ ၁ Category ဆိုင္ကလုန္းအျဖစ္သို႔ေလွ်ာ့သြားသည္”ဟု ကုလလူ သားခ်င္း စာနာမႈညွိႏႈိင္းေရးဌာန UN OCHA က အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ေျမာက္ အိႏၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာအေနာက္ပိုင္းမွ လူ ၈ သန္းခန္႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ရာေဒသ ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ ၁၁၃ ဖြဲ႕ကို စုစည္းျပင္ဆင္ထားၿပီး အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးခြင့္မယူရဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သဘာဝေဘးဒဏ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ႀကီး မာမြတ္အလီက ကမ္းေျခခ႐ိုင္ ၁၃ ခုစလံုးတြင္ ဆိုင္ကလုန္း အတြက္ ျပင္ဆင္မႈအားလံုးလုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရခိုင္နယ္စပ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားထက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ပိုမို ေကာင္းမြန္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အစိုးရအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ရခိုင္တြင္႐ံုးထိုင္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီ အမံမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆိုင္ကလုန္းလမ္းေၾကာင္း မလြတ္သည့္ ေနရာမွ ဒုကၡသည္ ၃၈၀၀၀ ခန္႔ကို အဂၤါေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသည့္အေရအတြက္ကို တိက်စြာ မသိရဟု OCHA ကေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေနရာေ႐ႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္ဟု သိရွိရၿပီး၊ တိတ္တဆိတ္ထြက္ေျပးသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား မွာလည္း စက္ေလွနစ္ျမႇဳပ္ကာ ၅၈ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ တရားဝင္သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ မုန္သံုရာသီမစမွီကပင္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ၏ အစီအမံမ်ား ေနာက္က်လြန္းသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ထားၾကသည္။


ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ အိႏိၵယအစိုးရ တိုက္တြန္း

(The Economic Times မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ “Put joint effort for Myanmar oil blocks: Govt to private cos, PSUs” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit by Economic Time

အိႏိၵယအစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကို ေလလံဆြဲရာတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကိုလိုလားလ်က္ရွိၿပီး၊ သို႔မွသာလွ်င္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္ကြင္း မလြတ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေဒသမွ အေရးပါေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အိႏၵိယႏုိင္ငံက ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနက္ပိုင္လုပ္ကြက္ ၁၉ ေနရာႏွင့္ ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ၁၁ ေနရာအတြက္ ေလလံဆဲြရာတြင္ အိႏိၵယကုမၸဏီအနည္းဆံုး ၆ ခုခန္႔ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္ကြက္ ၃၀ တင္ဒါေခၚမည့္ အစီအစဥ္ ကို ဇန္နဝါရီလက ထုန္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စိတ္ဝင္စားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္လလယ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သတင္းပတ္အတြင္း အိႏၵိယေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဝန္ႀကီးဌာနက အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာ ကမ္းလြန္ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတင္ဒါဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ Chirn India, Jubilant Oil and Gas, Prize Petroleum Company, Gugarat Natural Resources ကုမၸဏီမ်ားမွ အမႈေဆာင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

အလားအလာေကာင္းေသာ အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္း၍ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ဝန္ႀကီးဌာနကတိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ၎ကိစၥႏွင့္နီးစပ္သူ ေရနံကုမၸဏီအမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

၎အမႈေဆာင္အရာရွိက “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစြမ္းအင္နယ္ပယ္တြင္ အႀကီးဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အိႏိၵယ အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴေျမာက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိေရးကို အဆံုး႐ႈံးမခံလိုေၾကာင္း” ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႕လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားလာသည့္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ကမာၻ႕ေနရာအႏွံေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြထုတ္ယူခြင့္အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

Oil India ႏွင့္ ONGC Videsh Ltd တို႔သည္လည္းျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ လုပ္ကြက္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံလုပ္ကြက္တင္ဒါၿပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏိၵယ၊ ကေနဒါ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီ ၆၈ ခန္႔ ပါဝင္ေနသည္။

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ကမ္းေျခေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္တဲြရမည့္ ျပည္တြင္းျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို ေလ&