Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကေလးႏွစ္ဦးကန္႔သတ္သည့္ မူဝါဒရုတ္သိမ္းရန္ ျမန္မာကို အေမရိကန္ တိုက္တြန္း

(The Association Press မွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ “US urges Myanmar to eliminate 2-child Policy” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေလးႏွစ္ေယာက္သာ ယူခြင့္ျပဳသည့္္ စီမံခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္

(AP သတင္းဌာနမွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ Suu Kyi flays 2-child limit for Muslim Rohingya ကုိဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)


ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကေလးႏွစ္ဦးကန္႔သတ္သည့္ မူဝါဒရုတ္သိမ္းရန္ ျမန္မာကို အေမရိကန္တိုက္ တြန္း

(The Association Press မွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ “US urges Myanmar to eliminate 2-child Policy” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေသြးစြန္းေသာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡတြင္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံခဲ့ရေသာ မြတ္ဆလင္မ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚတြင္ ကေလးႏွစ္ဦး ထက္ပိုမယူရန္ ကန္႔သတ္မႈျပန္လည္ခ်မွတ္ျခင္းကို ရုတ္သိမ္းရန္ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အတင္းအက်ပ္ ကန္႔သတ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အထူးပင္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပက္ထရစ္ဗင္ထရယ္က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကေလးေမြးဖြားမႈ အဓမၼကန္႔သတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့ သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိရပ္ဆိုင္းရန္ ဗင္ထရယ္ ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစၥလမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ကေလးေမြးႏႈန္း ကန္႔သတ္မႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ စြပ္စြဲျခင္း ခံေနရသည္။

ကေလးေမြးဖြားမႈ ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုကို ယာယီခြဲျခားထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တရားဝင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္ဟု သိရွိရသည္။


႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေလးႏွစ္ေယာက္သာယူခြင့္ျပဳသည့္္စီမံခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္းထန္စြာေဝဖန္

(AP သတင္းဌာနမွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ Suu Kyi flays 2-child limit for Muslim Rohingya ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မိသားစုမ်ားအား ကေလး ၂ ေယာက္သာယူခြင့္ျပဳ သည့္ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ သားဖြားမႈႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစၥလာမစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္လုိက္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ကာလ အတြင္း ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။

႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မိသားစုမ်ား ကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပုိယူခြင့္မျပဳေသာ ယင္းအစီအစဥ္မွာ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ျပန္လည္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အစီအစဥ္ကုိ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ားဆုံးခံ ရသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ထပ္မံဖိႏွိပ္ခြဲျခားမႈခံလာရမည့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာ ကုိျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

“တကယ္လုိ႔ ဒါဟာမွန္တယ္ဆုိရင္ တရားဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တာပါပဲ” ဟု အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန