Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကေလးႏွစ္ဦးကန္႔သတ္သည့္ မူဝါဒရုတ္သိမ္းရန္ ျမန္မာကို အေမရိကန္ တိုက္တြန္း

(The Association Press မွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ “US urges Myanmar to eliminate 2-child Policy” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေလးႏွစ္ေယာက္သာ ယူခြင့္ျပဳသည့္္ စီမံခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္

(AP သတင္းဌာနမွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ Suu Kyi flays 2-child limit for Muslim Rohingya ကုိဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)


ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကေလးႏွစ္ဦးကန္႔သတ္သည့္ မူဝါဒရုတ္သိမ္းရန္ ျမန္မာကို အေမရိကန္တိုက္ တြန္း

(The Association Press မွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ “US urges Myanmar to eliminate 2-child Policy” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေသြးစြန္းေသာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡတြင္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းခံခဲ့ရေသာ မြတ္ဆလင္မ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚတြင္ ကေလးႏွစ္ဦး ထက္ပိုမယူရန္ ကန္႔သတ္မႈျပန္လည္ခ်မွတ္ျခင္းကို ရုတ္သိမ္းရန္ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အတင္းအက်ပ္ ကန္႔သတ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အထူးပင္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပက္ထရစ္ဗင္ထရယ္က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကေလးေမြးဖြားမႈ အဓမၼကန္႔သတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့ သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိရပ္ဆိုင္းရန္ ဗင္ထရယ္ ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစၥလမ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ကေလးေမြးႏႈန္း ကန္႔သတ္မႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ စြပ္စြဲျခင္း ခံေနရသည္။

ကေလးေမြးဖြားမႈ ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုကို ယာယီခြဲျခားထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တရားဝင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္ဟု သိရွိရသည္။


႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကေလးႏွစ္ေယာက္သာယူခြင့္ျပဳသည့္္စီမံခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္းထန္စြာေဝဖန္

(AP သတင္းဌာနမွ 28 May 2013 ရက္စြဲပါ Suu Kyi flays 2-child limit for Muslim Rohingya ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မိသားစုမ်ားအား ကေလး ၂ ေယာက္သာယူခြင့္ျပဳ သည့္ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၏ သားဖြားမႈႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစၥလာမစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္လုိက္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ကာလ အတြင္း ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။

႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မိသားစုမ်ား ကေလး ၂ ေယာက္ထက္ပုိယူခြင့္မျပဳေသာ ယင္းအစီအစဥ္မွာ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ျပန္လည္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အစီအစဥ္ကုိ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ားဆုံးခံ ရသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ထပ္မံဖိႏွိပ္ခြဲျခားမႈခံလာရမည့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာ ကုိျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

“တကယ္လုိ႔ ဒါဟာမွန္တယ္ဆုိရင္ တရားဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တာပါပဲ” ဟု အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘာသာေရးဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႕ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပး ေျပာဆုိမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရသည္။ ယခုလုိ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာသားဖြားႏႈန္း ကန္႔သတ္သည့္ ကိစၥကုိ ၾကားသိခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အဆုိပါ အစီအစဥ္ရွိသည္ဆုိပါက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ယင္းမူဝါဒသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ဗူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုတြင္ က်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုရွိ လူဦးေရ၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါ စီမံခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကမာၻေပၚတြင္ ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္ခုအေပၚ လူဦးေရကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္းဝင္သြားေစသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တုိ႔ႀကီးစုိး သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသည္ဟူေသာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစ မည္ျဖစ္ သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ တစ္မိသားစု ကေလး ၁ ေယာက္သာယူခြင့္ရွိသည့္ မူဝါဒက်င့္သုံးေသာ္လည္း ဘာသာေရး အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ ျခြင္းခ်က္မ်ားလည္းေပးထားသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဆုိလွ်င္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရးေပၚကာလတြင္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား သားေၾကာျဖတ္ ရမည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးမွ်သာ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားက အဆုိပါအစီအစဥ္ကုိ ရပ္ဆုိင္းေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း လြန္စြာႀကီးေလးေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ ရသည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမွ အျပင္ဘက္သုိ႔ထြက္ရန္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္သလုိ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ရာတြင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကေလး ၂ ေယာက္သာယူခြင့္ျပဳသည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၂ ေယာက္ထက္ပုိ၍ ေမြးလာေသာ ကေလးမွာ အမည္မည္းစရင္းသြင္းခံရၿပီး စာသင္ေက်ာင္းလည္း သြားခြင့္မရွိေတာ့သလုိ ခရီးသြားခြင့္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္မ်ားလည္း မရရွိေတာ့ေၾကာင္း Arakan Project အမည္ရ ထုိင္းအေျခစုိက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအဖြဲ႕၏ အဆုိအရသိရသည္။


 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment