Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. စိီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္  ျမန္မာကို ကိုရီးယားကူညီမည္

(The Korea Herald မွ 19 Jun 2013  ရက္စြဲပါ “Korea to  help  Myanmar adopt  development model” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. Exim Bank ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္မည္

(19 June 2013 ရက္စြဲပါ The Hindu Business Time မွ Exim Bank to open office in Myanmar ကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္ )

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ဖုိ႔လိုအပ္

(UPI မွ 19 June 2013 ရက္စြဲပါ “ UN official: Myanmar must deal with anti – Muslim violence” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


စိီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္  ျမန္မာကို ကိုရီးယားကူညီမည္

(The Korea Herald မွ 19 Jun 2013  ရက္စြဲပါ “Korea to  help  Myanmar adopt  development model” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြန္းေဟး၏ဖခင္ ကြယ္လြန္သူသမၼတ ပတ္ခ်ဳံးဟီးလက္ထက္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား ကာလတြင္ ကိုရီးယားစီးပြားေရးတက္လာေအာင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ကူညီသြားမည္ဟု ကိုရီးယားဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီး ဟြန္အူဆြတ္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

မစၥတာဟြန္ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံံ႕ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္အပါအဝင္ ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။             

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံံ႕ၿဖိဳးရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနမႈကို ပံ့ပိုးအားေပးရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက စီစဥ္ထားသည္ဟု ဟြန္ကဆိုပါသည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာတို႔၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လမ္းညႊန္က႑မွပါဝင္မည့္ စီးပြားေရးေတြးေခၚရွင္အုပ္စု Think Tank ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုလည္း ကူညီဦးမည္ဟု သိရွိရသည္။

ကိုရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အိုင္တီ၊ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္၊ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ စေသာက႑မ်ားတြင္ အသိပညာမွ်ေဝျခင္းမွတဆင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးဓါတ္အားလိုင္းမ်ား အပါအဝင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကားလမ္း အေျခခံ အေဆာက္အဦးစနစ္ တိုးတက္ ေရးအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ေပးသြားမည္   ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရီးယားဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ၾကရန္ႏွင့္ ဒလတြင္ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ ထူေထာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။


Exim Bank ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္မည္

(19 June 2013 ရက္စြဲပါ The Hindu Business Time မွ Exim Bank to open office in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္ )

Export – Import Bank of India (Exim Bank) သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုး ဖြင့္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လိုင္စင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန ဒုတိယညႊ႔န္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္က Exim Bank အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ David Rasquinha အားေပးအပ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး သည္ ၂၀၀၇ - ၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေဒၚလာ တစ္ ဒသမ ကိုး ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။


  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ဖုိ႔လိုအပ္

(UPI မွ 19 June 2013 ရက္စြဲပါ “ UN official: Myanmar must deal with anti – Muslim violence” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာကြဲ၊လူမ်ိဳးကြဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ ရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢတာဝန္ရွိသူ ကေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ေနဗီပီေလ က ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုင္တြယ္ျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုသည္ဟု ဗုဒၶဟူး ေန႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာသမၼတက သူ႕ႏိုင္ငံမွာ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ိဳးကြဲျပည္သူေတြအၾကား သီးခံစိတ္ရွည္ ၾကဖုိ႔၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ အေရးပါတဲ့ ေၾကညာခ်က္အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ရင္းေစတနာ ေကာင္းကေတာ့ ရွိေနၿပီလို႕ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေစတနာကို ခိုင္မာတဲ့လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းအားေပးဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီး ပီေလ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီဘာသာစကား ေျပာဆိုသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၈၀၀,၀၀၀ (ရွစ္သိန္း) ခန္႔သည္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည္။ နယ္စပ္တစ္ဖက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဖက္တြင္ ေနထိုင္ေန ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္မွာ ၃၀၀,၀၀၀ (သံုးသိန္း) ခန္႔ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မ်ိဳးရင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား (႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား) တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏို္င္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျငင္းပယ္ထားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ၎ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို လက္ခံလိုျခင္းမရွိေပ။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ၊ ယာယီဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ စက္ေလွမ်ား ျဖင့္္ ပင္လယ္ျဖတ္ကူး ထြက္ေျပးလ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ - ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဓိက႐ုဏ္းမွ အစျပဳခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံႏွံ႔သြားကာ မတ္လအတြင္းက မိတီၱလာၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ မြတ္စလင္ ၄၃ ဦးေသဆံုး ခဲ့ရၿပီး ေမလ အတြင္းက လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဗလီႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးေနေသာ္ျငား လည္း ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂဆရာမ်ား၏ ႀကိဳးကိုင္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾက သည္။

 

 


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment