Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(16 Sep 2013 ရက္စြဲပါ Global Post မွ AFP ၏ Myanmar, UN nuclear agency agree closer inspections ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

(16, Sept 2013 ရက္စြဲပါ ceskenoviny.cz မွ Hard road to democracy till ahead of Burma – Suu Kyi in Prague ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

(AFP မွ 16 September 2013 ရက္စြဲပါ  “Suu Kyi meets Dalai Lama, risking china’s ire” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ျမန္မာ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဏုျမဴ ေအဂ်င္စီ တုိ႔ အနီးကပ္ စစ္ေဆးမႈအတြက္ သေဘာတူ

(16 Sep 2013 ရက္စြဲပါ Global Post မွ AFP ၏ Myanmar, UN nuclear agency agree closer inspections ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

ကုလသမဂၢအဏုျမဴေအဂ်င္စီသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အတြက္ ႀကဳိးပမ္းေနသည္ဟူေသာ ကာလရွည္ၾကာ ရွိေနေသာ သံသယမ်ားကုိ ရွင္းပစ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ဟု တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ စစ္ေရးအရ လည္းေကာင္း၊ ႏ်ဴကလီးယား ကိစၥမ်ား ျဖင့္ လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သံသယ ရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္လက္ရွိသေဘာတူညီခ်က္အျပင္ ထပ္တုိး သေဘာတူညီခ်က္သည္ ေအဂ်င္စီမွ စစ္ဆင္ေရးမွဴးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပုိမုိသြားေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဗီယင္နာၿမဳိ႕ရွိ IAEA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အဂၤါေန႔၌ ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး Yukiya Amano ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္တုိ႔ ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ အစုိးရက ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ခ်က္ သုံးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားထံမွ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ နည္းပညာရယူရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္း မရွိဟု ျငင္းဆုိထားပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရွ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ၾကမ္းတမ္းေသာလမ္းဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Prague တြင္ေျပာ

(16, Sept 2013 ရက္စြဲပါ ceskenoviny.cz မွ Hard road to democracy till ahead of Burma – Suu Kyi in Prague ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္း၏ အစ၌သာရွိေသးၿပီးလမ္းမွာ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွည္လ်ားလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာ့အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ဖိုရမ္ ၂၀၀၀ ကြန္ဖရင့္တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ယေန႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔က ကြန္ဖရင့္အဖြင့္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အလြန္အကၽြံအေကာင္းျမင္ေနမႈမ်ားကို သတိေပးခဲ့သည္။

၎က လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုသည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၎ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားရာတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အာမခံခ်က္ရွိပံုမရေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို တားဆီးမႈျပဳရန္ မပါဝင္ဘဲ၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔ႏွစ္သက္ေသာ အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၎ကဆက္ကလက္ေျပာၾကားရာတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားလံုျခံဳသည္ဟု ခံစားရၿပီး၊ အစိုးရအား ေဝဖန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ရန္ ေၾကာက္ရြံျခင္းမရွိေစျခင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ဂရုစိုက္ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားဘဝမ်ားအေပၚ အလြန္တရာစြက္ဖက္မႈမရွိေစျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္က်လာလွ်င္ အာဏာစြန္႔ရန္ ဝန္မေလးျခင္း မ်ားရွိသည့္ အစိုးရျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိမူ ျမန္မာအစိုးရသည္ အဆိုပါအရည္အေသြးမ်ားမရွိေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔အေစာပိုင္းတြင္ ခ်က္သမၼတ Milos Zeman ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Jan Kohout တို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ယခင္က်င္းပေသာ ဖိုရမ္ ၂၀၀၀ ကြန္ဖရင့္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေနရာမွာ ပံုမွန္ကြက္လပ္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။  အဆိုပါကြန္ဖရင့္ကို ယခင္ခ်က္သမၼတ Voclav Havel က စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္က်င္းပေသာ ဖိုရမ္ ၂၀၀၀ သည္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ Havel သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုအတြက္ ၎၏အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈကို ျငင္းပယ္ၿပီး သူ႔အား (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ရေစခဲ့ေၾကာင္း တနဂၤေႏြက ျပန္ေျပာင္းေျပာခဲ့သည္။


ဒလုိင္းလားမား ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆုံ၊ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေဒါသကုိ အကဲစမ္း

(AFP မွ 16 September 2013 ရက္စြဲပါ  “Suu Kyi meets Dalai Lama, risking china’s ire” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရာဂ္လူအခြင့္အေရးကြန္ဖရင့္ အ၀န္းအ၀ုိင္း တြင္ ဒလုိင္းလားမားႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ကြန္ဖရင့္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက တနလာၤေန႔တြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒါသကုိ အကဲစမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

မေအာင္ျမင္ေသာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈအၿပီး ၁၉၅၉ တြင္ အိႏၵိယသုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေသာ တိဗက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားေတြ႔ဆုံမႈကုိ ေဘဂ်င္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ာစြာ ကန္႔ကြက္လာခဲ့သည္။

“ႏုိဘယ္ဆုရွင္ႏွစ္ဦးဟာ တနဂၤေႏြေန႔က ဒလုိင္းလားမားရဲ႕ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမွာ သီးျခားေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကြန္ဖရင့္စီစဥ္သူ Froum 2000 ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဖီလစ္ဆီဘက္က ေျပာၾကားသည္။

သံယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနသူ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဒလုိင္လားမားအား တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသူ ခြဲထြက္ေရးသမား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဒလုိင္လားမားက “၎သည္ တိဗက္တုိ႔၏ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္တုိ႔သည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ တင္းမာေသာ မႈ၀ါဒအလြန္တြင္ တိဗက္တုိ႔၏ မူ၀ါဒကုိ နားလည္လာေၾကာင္း” ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏွစ္က လန္ဒန္တြင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ႏွင့္ ဒလုိင္းလားမားတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္စလုံးသည္။ တနဂၤေန႔ကစတင္ေသာ သုံးရက္ၾကာကြန္႔ဖရင့္တြင္ အသီးသီးမိန္႔ခြန္းစကားဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခင္ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးရား ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္ ၁၉၈၉ ဗဲဗက္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေတာ္လွန္ေရး၏ သူရဲေကာင္းကြယ္လြန္သူ ဗယ္ကလက္ဟာဗယ္ကုိလည္း ဂါ၀ရျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗယ္ကလက္ဟာဗယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံဖူးျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ငါးႏွစ္အက်ဥ္းက်ခံဖူးသူ၊ လူအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္မွ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည့္ ဟာဗယ္သည္ သူမအက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဗက္ကလက္ဟာဗယ္ မကြယ္လြန္မီ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာဖူးခဲ့သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒလုိင္းလားမားက “သူရဲ႕႐ႈပ္ပြေနတဲ့ ရုံးခန္းေလးထဲ သြားလည္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္းရခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ကုလားထုိင္မွာ က်ဳပ္ေခါင္းကပ္ထားလုိက္တယ္။ ဒါကသူ႔၀ိဥာဥ္ကုိ ထင္ဟပ္ေနပါတယ္။ ဒီကုလားထုိင္ကေန ေကာင္းခ်ီးေပးမႈေတြကုိ က်ဳပ္သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ထင္တယ္။ သူဆႏၵ၊ သူ႔အိမ္မက္၊ သူ႔အေျမာ္အျမင္၊ သူ႔၀ိဥာဥ္ေတြကုိ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္”ဟု လတ္တေလာ ဥေရာပရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment