Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Current News
Document

Snapshot of the item below:
Current News

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရရွိႏႈန္း ဂ်ီဒီပီ၏ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ရရွိႏႈန္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အသားတင္ထုတ္ကုန္ရလဒ္ (Gross Domestic Product) ဂ်ီဒီပီ၏ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အခြန္ရရွိမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ သူရဦးေသာင္းလြင္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခြန္ရရွိႏႈန္းက ဂ်ီဒီပီရဲ႕ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဒါက အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အခြန္ရရွိမႈအနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္းလည္းျဖစ္တယ္။ ဂ်ီဒီပီက နည္းရတဲ့အထဲ အခြန္ရရွိမႈကလည္း နည္းပါးတဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္သင့္တဲ့သူေတြက တာဝန္ေက်ေက် နဲ႔ထမ္းေဆာင္ၾကပါလို႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု သူရဦးေသာင္းလြင္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ရရွိႏႈန္းမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆီြဒင္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အခြန္ရရွိႏႈန္းမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ဝက္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ပံ့ပိုးထားႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ အခြန္ပိုမိုရရွိလာေစရန္အတြက္ အခြန္ထမ္းမ်ား မွန္ကန္စြာ အခြန္ထမ္းေဆာင္လာရန္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပျခင္း၊ သမၼတ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ စသည့္တို႕ကို ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အခြန္ရရွိေရး ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမွာ အားနည္းလွ်က္ရွိေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္ထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားကို ပုိ႔ကုန္ပို႔ရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခားပို႔ကန္ ပို႕တဲ့သူေတြကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္ခ်ီးျမွင့္တယ္။ အက်ိဳးဆက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္လိုက္ၾကရတဲ့အတြက္ အျမတ္ျပန္ရေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ျပန္ၿပီး အခြန္ေရွာင္ၾကၿပီး ျပန္ရွာၾကတဲ့ ဒဏ္ကို ခံရတယ္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထုတ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ တိက်တဲ့ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြကို ရရွိၿပီး အခြန္ေကာက္တဲ့ေနရာမွာ တိတိက်က် စိစစ္ႏိုင္ၿပီး အခြန္ေငြေတြ ျပန္ရလာပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ အခြန္ရရွိရန္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးမႈမွာ အလြန္႐ိုးစင္းကာ အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရန္သာ ေဇာင္းေပးေျပာ ဆိုေနၿပီး ၎တို႔၏ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူအနည္းငယ္ခန္႔ကိုသာ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ျပည္သူအားလံုး လိုလိုခ်င္ခ်င္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ရန္ မက္လံုးေပးစည္းရံုးမႈမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ ၅၀၀ စာရင္းတြင္ နာမည္ႀကီး ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လာျခင္း မရွိသည္မွာ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအရံႈးျပကာ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွ စိစစ္ၾကပ္မတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေရးဆြဲေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အတည္ျပဳျခင္းမရွိ

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလြႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းမွ ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အတည္ျပဳျခင္းမရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားရမည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား မစတင္မီ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလဆန္း၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ျပန္လည္ စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳ ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းထြန္း ဦးက ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခုသည့္ Telenor ႏွင့္ Oreedoo တို႔သည္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး ယင္းသို႔စတင္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆုံး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

YC


လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေရး သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ ဒုသမၼတ ေျပာၾကား

ယခင္ တပ္မေတာ္  အစိုးရလက္ထက္က တပ္မေတာ္၊ လူပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးျဖ