Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ KIO ပါဝင္လာရန္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး အာမခံခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ေနဟုဆို

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ပါဝင္လာေရးမွာ အစိုးရ ၏ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္၊ စစ္ေရးအာမခံခ်က္ေပးမႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနဟု အစိုးရႏွင့္ KIO တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၾကား ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) မွ ဦးဆန္းေအာင္ ကေျပာၾကားသည္။

“တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ပါဝင္လာဖို႕ဆိုတာက သံုးသပ္ဖုိ႔ ေစာလြန္းတယ္။ အစိုးရဘက္က တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာအေပၚမွာ မူတည္ပါ တယ္။ အစိုးရက ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ထိျပင္ဆင္လာသလဲဆိုာတာမွာ မူတည္တယ္။ အခုႀကိဳတင္ၿပီးေျပာရတာ ခက္ပါတယ္” ဦးဆန္းေအာင္ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ပိုမုိခိုင္မာသည့္ အာမခံခ်က္ရရွိႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးမႈၿပီးပါက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ကသမၼတက ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္က ျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္၊ စစ္ေရးအာမခံခ်က္ေတြကို သူတို႕ကလိုခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ ၁၇ ႏွစ္ေစာင့္ခဲ့ရေပမဲ့ မလုပ္ဘဲနဲ႕ စစ္ပြဲပဲလာတယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ မယံုၾကည္တဲ့ဟာကို ယံုၾကည္ေအာင္ အစိုးရဘက္က ဘယ္လုိလုပ္လာမလဲဆိုတဲ့ဟာ အေပၚအေျခခံၿပီး တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာလက္မွတ္ ထိုးမထိုးဆိုတာ အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေျခခံသြားပါလိမ့္ မယ္” ဟု ဦးဆန္းေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို အလုပ္အဖြဲ႔တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္တို႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား ထားရွိေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္ေလးခုကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၈၊ ၉ ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ မည္သူမ်ား ပါဝင္မည္ဆိုသည္ကို အတည္ျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲလွ်င္ ႏို္င္ငံသားမ်ားအတြက္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္းသို႕ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကသာ ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထား သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ျပည္သူမ်ားက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၎တို႔၏ သေဘာထားကို ခ်ျပခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ့အျမင္ေျပာရရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာက ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မေတြဘဲ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အသစ္ေရးႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မေတြျပ႒ာန္းမထားဘူး။ ေနာက္ ပုဒ္မ ၂၀ (စ) မွာလည္း တပ္မေတာ္က အေျခခံဥပေဒ ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕အတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားေတာ့ အသစ္ျပန္ေရးမယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားမယ္လို႔ ျပည္သူကို သတိေပးတာလို႕ဘဲျမင္တယ္”ဟု ၎၏ သေဘာထားကို ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရဦးေဆာင္ကာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အကာ အကြယ္ေပးမႈ နည္းပါးေနျခင္းတို႕အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါကလည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ အသစ္ျပန္ေရးဆြဲေရးကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိျမင္တဲ့ အခါမွာ တန္းတူေရးနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္ အသစ္ဘဲေရးေရး၊ အေဟာင္းဘဲျပင္ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သေဘာထားလည္းပါဖို႔ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ျပင္ဖို႔လိုပါမယ္” ဟု UNA တြင္ပါဝင္ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားႀကီး ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အကာကြယ္ျပဴထားသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက ယင္းတို႔မွ ကန္႕ကြက္လာႏိုင္ သည့္အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံအသစ္ ေရးဆြဲေရး (သို႕) ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိက်ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵကို ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

YC


ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ (၁၆/၁၉၉၀) အား အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒက ၁၉၉၀ ကတည္းကဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္ေတြၾကာခဲ့တာကတစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ စီးပြားေရးစနစ္ေတြကလည္းေျပာင္းလာတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ဆက္ဆံေရးကလည္း ေျပာင္းလာတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ေငြေၾကးေတြဆိုင္ရာမွာ လည္းေျပာင္း လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေခတ္နဲ႕အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ျဖစ္လာ ႏိုင္မယ့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္အေျခအေနေတြအရလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္လာေအာင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမွာပါ” ဟု ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေသာင္းက အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပင္ဆင္ရမည့္ ဥပေဒ စုစုေပါင္း ၁၈ ခုရွိေနၿပီး ယင္းတို႕အနက္ ဥပေဒငါးခုမွာ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ကာ ေလးခုမွာ UN ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပင္ရန္ ဥပေဒ ၉ ခုရွိၿပီး အာမခံဥပေဒ၊ အာမခံလုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ ေငြေခ်းဌားသည့္ ဥပေဒ၊ ေငြစုဘဏ္မ်ား ဥပေဒ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒ၊ Government Security Act ႏွင့္ ပင္စင္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အေနနဲ႕ ဒီေန႔အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္တာပါ။ ဒီအထဲမွာ အစိုးရဘဏ္ေတြလည္း ပါပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ေတြ လည္းပါပါတယ္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြလည္းပါပါတယ္။ အခု ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒက အတည္ျပဳၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗဟိုဘဏ္က သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္သြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သီးျခားရပ္တည့္မဲ့ ဗဟိုဘဏ္ေအာက္ မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ရပ္တည္ၾကမွာပါ။ ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္အတန္း မီျဖစ္ေစ ဖို႔အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ပုဂၢလိကဘဏ္ ေတြအားလံုးနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သြားမွာပါ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကး ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ဥပေဒကို ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ယူၿပီး ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္တိုင္ပင္၍ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ႕ဘဏ္ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ အၾကမ္း ဖ်င္းေဆြးေႏြ းသည့္အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ယင္းကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္သို႔ေပးပို႔ကာ ၾကားနာသြားမည္ျဖစ္ကာ လူထုသို႕လည္း ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment