Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(UPI မွ 4 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “ China touts Myanmar’s potential” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

(Xinhua မွ 4 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar’s ruling party warns of danger in event of constitution redrawing” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ျမန္မာႏိုင္ငံအလားအလာေကာင္းေၾကာင္း တ႐ုတ္ေၾကာ္ျငာေပး

(UPI မွ 4 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “ China touts Myanmar’s potential” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာအစိုးရကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား သေဘာက်လာေအာင္ အားေပးေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခတ္ ကာလ တစ္ခုထဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝင္ေရာက္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၀ ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈရွိ ေအာင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆို မႈကို ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကာလရွည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆံုးသတ္ေစ ခဲ့သည္။

“ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရကလည္း မွ်ေဝ ပိုင္ဆိုင္သည္” ဟု တ႐ုတ္သံ အမတ္ႀကီးေယာင္ဟိုလန္ က ေဘဂ်င္းတြင္ ရွင္ဟြာသတင္းဌာနသို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေခတ္သစ္ တစ္ခုထဲကို ဝင္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႕ နည္းပညာဗဟုသုတေတြ စီးဝင္လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မဲ့ အလားအလာ ဟာအရမ္းႀကီးမားတယ္လို႕ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္ဟာ သိပ္ကိုက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္” ဟုေသာၾကာေန႔က အင္တာဗ်ဴးတြင္ သံအမတ္ႀကီး ေယာင္ဟိုလန္က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္အုပ္စု အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ Sanctions မ်ား ႐ုတ္သိမ္းသြားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္လွ်က္ ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ Sanctions မ်ားေျဖေလွ်ာ့မႈကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက “ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေအာင္ Sanctions မ်ားက ေရွ႕တန္းမွ တြန္းအားေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုထားၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားက ေလာင္းရိပ္မိုး လွ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာ လပိုင္းမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္း တို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ရာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ေသာ အဓိက႐ုဏ္း ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့သည္။ သမၼတက ၎ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

 


အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ေရးဆြဲလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာရပါတီသတိေပး

(Xinhua မွ 4 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar’s ruling party warns of danger in event of constitution redrawing” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲပါက အႏၱရာယ္ႀကီး၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စေနေန႕တြင္ သတိေပးလိုက္သည္။

ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္မႈမွ ထြက္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ယင္းပါတီ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အေျခခံဥပေဒကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးဟူ၍ သေဘာထားႏွစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုအေတာအတြင္း အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီ NLD ကလည္း အေျခခံဥပေဒကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ဆႏၵအေပၚမူတည္ေနေသာ ကိစၥရပ္ အေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္မ ခ်ရေသးေၾကာင္း အေစာပိုင္းေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (သို႕) ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လူထုသေဘာထားရရွိရန္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ ထူထုသေဘာထားဆႏၵမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ဟု NLD ပါတီက ဆိုပါသည္။

NLD ပါတီက “မႏွစ္က ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား တို႔၏ တန္းတူညီမွ်ေရးကို အကာ ကြယ္မေပးႏိုင္ျခင္း၊ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ လြတ္လပ္မွ်တမႈ ကို ထိခိုက္ေစမည့္စည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေျပာဆိုထားသည္။


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment