Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


၂၀၁၄ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူးကို  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူ

ေအာက္တိုဘာလ  ၁၁ ရက္က ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ုဆလမ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ က်င္းပသည့္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသည္ ၂၀၁၄ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံအဖြဲ႔သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာမွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ ရာထူးကို စတင္လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းတာဝန္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  အာဆီယံႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္အတူ အာဆီယံအသိုင္းအဝိုင္းလမ္းျပေျမပံုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီး၏ ခိုင္မာတိုးတက္ေစေရးကို တာဝန္သိအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး အာဆီယံမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္ကာလအတြင္း အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ကို အျပည့္အဝယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ က်င္းပသည့္ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမ်ား ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးသြားမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဗီဒီယိုျပကြက္ကို ျပသၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ Colgate and Palmolive ကုမၸဏီ လာေရာက္ညႇိႏႈိင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Colgate and Palmolive ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၌ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္အ တြက္ လာေရာက္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွ သိရ သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ Chief Mr. John Shin ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဦးစီးဌာနရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၌ လူသံုးကုန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ အသံုးအေဆာင္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္းကုမၸဏီသည္  ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ခန္႔တြင္ စက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္ ကာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြ ၁၇ ဒသမ ၀၈၅ ဘီလီလ်ံရွိေနခဲ့ၿပီး အသားတင္ဝင္ေငြ ၂ ဒသမ ၄၇၂ ရွိေနေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Metlife မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ အဆိုပါ Metlife Asia Pacific Limited အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ယာယီဖြဲ႔စည္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ခ် ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Metlife သည္ ရွစ္ခုေျမာက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း အာမခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳ သူေပါင္း သန္း ၉၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိကာ ယင္းကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၅၂ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလီယံ ရရိွခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီအရ ႏိုင္ငံတကာ အာမခံ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခန္းအျဖစ္သာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာမခံ လုပ္ငန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔မွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္ စားလ်က္ရွိၾကၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Nestle အပါအဝင္ Coca Cola၊ Pepsi၊ Unilever စသည့္ကုမၸဏီတို႔က ျပည္တြင္း၌ စက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္ကာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်လ်က္ ရွိသည္။

YC


စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြး ဆဲအဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ၿမိဳ႕ျပႏ်ဴကလီးယားဆိုတာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြမွာ သံုးေနပါတယ္။ ဒီဟာကို ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ စတင္အစပ်ိဳးတဲ့ အဆင့္၊ ေဆြးေႏြးတဲ့ အဆင့္ဘဲရွိေသးတယ္။ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမရွိေသးပါ ဘူး။ ထံုးစံအတိုင္း ႏ်ဴကလီးယားနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ Sensitive ျဖစ္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ သူက ၿမိဳ႕ျပကိစၥအေနနဲ႕ သံုးဖို႕အတြက္ဘဲ ေဆြးေႏြးရတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံမွာ Energy လိုအပ္ခ်က္ရွိလာတဲ့အခါ က်ရင္ေတာ့သံုးရဖို႔ Alternative way ေပါ့။ လွည့္ေျပာင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု စဥ္းစားရမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုစဥ္းစားၾကတာဘဲ” ဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဦးေဇယ်ာေအာင္ ကေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္လည္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းလြင္၏ စြမ္းအင္က႑ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခ အေနကို ျပည္သူအမ်ားသိရွိေစရန္အတြက္ ျပန္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ယခင္က စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစုစည္းၿပီး လုပ္ငန္းပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မူဝါဒတစ္ရပ္ကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို မူၾကမ္း မ်ား ေပးပို႔ထားၿပီး အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ႏွင့္အၿပီး သတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။

ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တင္ဒါေခၚယူၿပီး ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဇယ်ာေအာင္က ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

YCGoogle Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment