Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C

  

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဆက္ေၾကးေကာက္တယ္။ မိုင္းခြဲတယ္။ တပ္မေတာ္လည္း တည္ဆဲဥပေဒကို မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ သူကိုလည္း ျပတ္ျပတ္ သားသား အေရးယူရမယ္။ အလားတူအဖြဲ႔အစည္းေတြ႔လည္း အတူတူပဲ။ ဒါမွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာလို႔ရမွာ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါး။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒါလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အပိုင္း။ ဒါေတြကို တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မူဝါဒကို ထုတ္တာ။ ဒီအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာေပါ့”

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁  ရက္ေန႕ထုတ္ The 7 Day Daily ေနစဥ္ထုတ္သတင္းစာ  အမွတ္ ၂၁၇၀ တြင္ပါရွိေသာ “ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္စိုးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေတြ႔ဆံုျခင္း” သတင္းမွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးျမင့္စိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႔က ထိပ္တန္းလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆိုရင္ စုံစမ္းပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး၊ ဆိုတာက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားနည္းရာေရာက္တယ္။ ဒီထက္ ပိုမိုခိုင္မာထက္ျမက္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဥပေဒေတြပါဖို႔ တိုက္တြန္းမယ္။ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပရတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကိုအသိေပး ရမယ္ဆို တဲ့အခ်က္ ပါဝင္ဖို႔တိုတ္တြန္းမယ္”

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ  အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ပါရွိေသာ “လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ထိေရာက္လြတ္လပ္ၿပီး အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သင့္ဟုဆို” သတင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးေရးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


ေကအိုင္အိုအေနနဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ လက္မွတ္မထိုးေသးတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကအိုင္အိုမွာ ခိုင္မာတဲ့ခံယူခ်က္ရွိပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေတြ႕အႀကံဳအရ၊ သင္ခန္းစာအရ၊  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမေရာက္ရင္ လက္မွတ္မထိုး ႏိုင္ေသးတာ ေကအိုင္အိုရဲ႕ သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။  ဒါကေတာ့ အရင္ အေတြ႔အႀကံဳေတြ႕ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း cease fire မလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရေအာင္လို႔ ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ cease fire မလုပ္ဘဲ တိုက္ပြဲေတြ ဘယ္လို႔ေလွ်ာ့ခ်မလဲ၊ နည္းေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ cease fire မထိုးထားေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံ လံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုပါဝင္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနတာပါ။ cease fire မထိုးတာ ကေတာ့ ေကအိုင္အိုအေနနဲ႕ ခိုင္မာတယ္လို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အေျခအေနလို သတ္မွတ္တဲ့ ေကအိုင္အိုရဲ႕ စိုးရိမ္စိတ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္”

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ထုတ္ Daily Eleven  ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ခဲ့ ” သတင္းမွ ေကအိုင္အို ဒုတိယစစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းမွာ အားနည္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာက ဘတ္ဂ်က္အတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ စာရင္းေပးတာက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေလ့လာဖို႔ေပးတဲ့အခ်ိန္ကလဲ နည္းတယ္။ လုပ္ငန္းေတြက အၿမဲလံုၿခံဳေရးကို ဦးစားေပးတာေတြ႔ရတယ္၊ ေငြေရးေၾကးေရးဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာမွ လြတ္လပ္မႈမျဖစ္ဘူး”

ေအာက္တိုဘာလ  ၁၁ ရက္ေန႕ထုတ္ ေမာ္ဒန္ Journal အမွတ္ ၃၇၈ တြင္ပါရွိေသာ “ဘတ္ဂ်က္ စီမံခြဲေဝမႈ အေရးပါးပံု စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔လိုၿပီ” သတင္းမွ  ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ေတြ႔မွာ ႀကံ႔ခိုင္ေရးက ေျပာတိုင္း တပ္မေတာ္ဘက္က မေထာက္ခံသလို တပ္မေတာ္တင္တဲ့ အဆိုကိုလည္း ႀကံ႔ခိုင္ေရးဘက္က ကန္႔ကြက္တာေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံ႔ခိုင္ေရးမွာ၊ တပ္မေတာ္မွာ NLD မွာ၊ ေနာက္ၿပီး အျခားပါတီေတြမွာ ေတာ္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ အဲဒီလူေတြကုိေမြးရမယ္။ ပါတီတိုင္း ဘက္တိုင္းမွာ လူေတာ္ေတြရွိတယ္။ အကုန္ေ&#