Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


 ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထိုးရန္ သင့္မသင့္ လိုင္ဇာညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္

အစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သင့္၊ မသင့္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံ တြင္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အတြင္းေရး မွဴး ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ KNU ႏွင့္ RCSS အဖြဲ႕တုိ႔၏ ႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးထား သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အားလံုးက ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တက္ျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာ ကဆိုသည္။

အဆိုပါညီလာခံတြင္ အစိုးရကေပးပို႔ထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးကာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးရန္ သင့္မသင့္ကို ညီလာခံ တက္ေရာက္လာ ေသာ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

KIO ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ UNFC ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ က “ဒီအစည္းအေဝးရလဒ္ ကို တစ္ျပည္လံုးကေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာကပါ ေစာင့္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွား မခံႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။ ေသခ်ာတိက်ဖို႔လိုတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတၱိရွိဖို႔လည္း လိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရေပးပို႔ထားသည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး သေဘာထားမူၾကမ္းႏွင့္ UNFC ၏မူၾကမ္းမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အထိ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူခဲ့ပါက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားးအားလံုး သေဘာတူ မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕က သီးသန္႔သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း  UNFC အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ ကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ  လာရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေဆးဖုိး ကအဆိုပါညီလာခံ တြင္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါညီလာခံသည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ မည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယင္းညီလာခံသို႔ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရံုးကထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါညီလာခံသို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၈၀ နီးပါး တက္ေရာက္ လာေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခစိုက္သည့္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ( UWSA) ႏွင့္မိုင္းလား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC


အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခု ျပင္ဆင္မည့္ စီမံကိန္းေတာင္းခံေငြ ခြင့္မျပဳသင့္ဟု ဆို

အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ေတာင္းခံ ေငြကို ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္က  က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစားရိတ္ေခါင္းစဥ္၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမွာ ေငြက်ပ္ ၄၂၅ သန္းျဖစ္ၿပီး မူလ ေငြြလံုးေငြရင္း အသံုးစားရိတ္တြင္ လ်ာထားျခင္းမရွိေသာ မိုးညင္းအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ေနပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္သစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ BE မွသာ ေတာင္းခံသင့္ပါေၾကာင္း ေကာ္မတီမွ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္မဲ ဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္က ဆိုသည္။

ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္း ၆ ခု၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ၃၀ ခု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ သံုးခု၊ စုစုေပါင္း ၅၁ ခုမွ ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအနက္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုမွ ေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ ၁၉၉၆၁ သန္းေက်ာ္အား ခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စိစစ္ရာတြင္  ခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုမွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာန၏ က်ပ္သန္း ၄၂၅ ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၏ က်ပ္သန္း ၁၉၅၃၈ ဒသမ ၂၉၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

YC


႔႔လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒတြင္ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိ

လက္ရွိကမၻာ့ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆုိင္ရာ ကာကြယ္တားဆီးေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိၿဖဳိးမင္းသိန္းက “ဒီေန႔မွာ ေနျပည္ ေတာ္မွာ အလုပ္႐ုံ အစည္းအေဝးပြဲ ၿပီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ အသစ္ထြက္မယ့္ ဥပေဒနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ရယ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္က ေန လာၿပီးေတာ့ရွင္းပါတယ္။ ဥပေဒကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ ေရးဆြဲ ထားတဲ့ဥပေဒပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညြန္းေတြနဲ႔အညီ ဆြဲထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့လက္ရွိဥပေဒနဲ႔ ေျပာင္းလဲ လာမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္ ကိစၥေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒီ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မလဲဆုိတဲ့ အပုိင္းကုိေတာ့ ထပ္ညႇိႏႈိင္းရမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွဖိအားေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္  ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အၾကပ္႐ိုက္ခဲ့ကာ အခ်ဳိ႕ဘဏ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း လုိက္ရ သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုိၿဖဳိးမင္းသိန္းက ယခု ေရးဆြဲေနသည့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေင