Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

  

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိေနတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြ အကုန္လံုးကို event တစ္ခုတည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လို႔ စိတ္ကူးမယဥ္ေစခ်င္ဘူး။ လုပ္ရမယ္။ ဒါကို Process အေနနဲ႔လုပ္ရမယ္။ Event တစ္ခုတည္းနဲ႔ အားလံုးကို ေျပာင္းႏုိင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးက ကၽြန္ေတာ္တို ႔လိုႏိုင္ငံမ်ိဳး၊ဒီေလာက္ အကြဲအၿပဲမ်ားတဲ့ႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး”

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ရႏ္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ခ်ိန္သားကိုက္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈကို စဥ္းစားရန္လိုအပ္ဟုဆို” သတင္းမွ ႏုိင္ငံေရး သိပံပညာရွင္ ဦးမင္းဇင္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဆရာ့အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ရွိေနတယ္ဆိုတာ မသိေပမယ့္ Income Distribution မမွ်တရင္ေတာ့ အဲဒါက လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္လာမယ့္ Conflict ေတြ၊အၾကမ္းဖက္မႈေတြကလည္း ဒါေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လာမွာပဲ။ ဒါဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ကသြားၿပီ၊ ဒါ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Economic ကေျပာတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္လာၿပီဆိုရင္ တုိင္းျပည္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီဆိုရင္ ဒီလုိဝင္ေငြခြဲေဝမႈကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ Economic ေတြသံုးတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ဆိုရင္ Growth only policy ေပါ့။ စီးပြားေရးတက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ဒါကို အရမ္း focus လုပ္တဲ့အေနအထားမ်ိဴး၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ၿပိီး Income ကို မွ်ေအာင္လုပ္သြားမယ္ ဆိုေပမယ့္ အခ်ိန္ကၾကာတယ္။ အဲဒါက အစိုးရရဲ႕ Fiscal Policy ေပါ့။ ဒါကို သံုးၿပီးဝင္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္”

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္တစ္ ဆုပ္စာ လူတစ္စု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ လြန္စြာျမင့္တက္ေနၿပီး ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြခြဲေဝမႈထက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမမွ်တသည့္ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္ ” သတင္းမွ MCC Group of Companies ၏ ဥကၠဌ ဦးတင္ဝင္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

 


“ဒါက တကယ္ေတာ့ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သတ္လိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ။ အညြန္႔ ခ်ိဳးခံရတယ္လို ႔ထင္တယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းကို တုိးတက္ရာမျပဳပဲ ႏွိမ့္ခ်ရာေရာက္ေနတယ္။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈ၊ လက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ဖို႔ျမွင့္တင္ေပးမယ့္ SME ကအတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္ပါ။ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ SME အေနနဲ႔ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးဖို႔ ေျပာဆိုထားေပမယ့္ တစ္ဖက္က လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈမွာ လုပ္ငန္းရွင္ကို သတ္လိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ”

ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Venus News Journal အတြဲ (၅/၁၅) တြင္ပါရွိေသာ “လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ေၾကာင္း မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျပာၾကား” သတင္းမွ စက္မႈဇုန္ (၂) မွ ဦးခင္ေမာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“KIO ေျပာေနတာက အျခားသူမ်ားပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီဟာကို အေျဖရွာႏုိင္ဖို႔ ကြန္ဖရင့္ကို ဦးစီးက်င္းကတာ ျဖစ္ပါတယ္”

ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္လက္ေတြ႕ျပၾကဖို႔လိုတယ္” သတင္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္းေတြဖဲြ႕စည္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္မယ္။ ဥပေဒမွာ အက်ဳံးဝင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕တာဝန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အခြန္အေကာက္ သက္သာခြင့္ေတြပါ မယ္။ ဒီဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးတဲ့ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕တာဝန္ေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြပါမယ္။ တည္ဆဲဥပေဒကိုသြားၿပီး ထိခိုက္မယ့္ကိစၥမ်ိဳးေတြ က်ရင္ေတာ့ ျပစ္မႈ၊ျပစ္ဒဏ္ေဖာ္ျပတာေတြ ပါမွာေပါ့။”

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃၁) တြင္ပါရွိေသာ  “SME ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ဥပေ