Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

(4 Nov 2013 ရက္စြဲပါ SBS မွ AAP ၏ Burma still fragile: Peace Prize Winner ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Radio Australia မွ 5 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar democracy figure Aung San Suu Kyi to tour Australia ကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမွာ က်ိဳးပ်က္လြယ္ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ဆစ္ဒနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေျပာ

(4 Nov 2013 ရက္စြဲပါ SBS မွ AAP ၏ Burma still fragile: Peace Prize Winner ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွိပ္စက္ေသာစစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေဝးရာသို႔သြားေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ဒုကၡသည္မ်ား ကိစၥကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အလွမ္းေဝးေနေသးေၾကာင္း ဆစ္ဒနီမွ အသစ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရသူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ တိုင္းရင္းသား ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ အေရးအခင္းအၿပီးတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ နယ္စပ္ရွိအိမ္ကေလးမွ စတင္၍ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ (၁၅၀၀၀၀) ခန္႔ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနပါသည္။

ေဆးခန္း၏လူနာအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းမွ အိုးမဲ့၊အိမ္မဲ့မ်ား (IDFs) ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္း မရွိပဲ အလုပ္လုပ္ေနသူျမန္မာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဆးခန္းသည္ သားဖြားဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကေလးငယ္ေသဆံုးမႈႏႈန္းျမင့္မားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ တစ္ဝက္ခန္႔မွာ အိမ္တြင္ ေမြးဖြားၾကရပါသည္။ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမွာ ၉၀% ခန္႔ရွိလာသည္ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

ထိုသု႔ိေသာ က်န္းမာေရးအရ ဆိုး႐ြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္အျပင္ ေနအိမ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ား သည္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလံုး ဒုကၡသည္ျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးလာရေၾကာင္း အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔မွာ မွတ္ပံုတင္၍ မရသျဖင့္ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္လည္းမရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု Dr ေမာင္ ကဆိုပါသည္။

“ဒါက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုေတာ့ ကေလးငယ္မ်ားစြာဟာ ဆိုး႐ြားတဲ့အေျခအေနမွာရွိေနၿပီး ကေလးအလုပ္သမားနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။” ဟု ၎က AAP သို႔ တနလာၤေန႔ကေျပာၾကားပါသည္။

မၾကာေသးမီက ေဆးခန္းသည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္က်ေသာ ကေလးမ်ား၏ ၇၀% သည္ စာအုပ္မပါၾကေၾကာင္း သူက ေျပာပါသည္။

Dr.ေမာင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ဆုကိုအသံုးျပဳ၍ ၾသစေၾတးလ်လူမ်ိဳးမ်ားကို သတိေပးလိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖိႏွိပ္ေသာစစ္အစိုးရ၏ သမိုင္းကို ထားခဲ့ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ တုိင္းရင္းသား လူဦးေရအမ်ားစု မွာ ေနအိမ္မ်ား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရဆဲ ဟုဆိုပါသည္။

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက သိပ္မခိုင္မာလွေသးပါဘူး။ ဒုကၡသည္ေတြက သူတို႔အရပ္ျပန္ခ်င္ေပမယ့္ ေၾကာက္ေန ၾကေသးတယ္” ဟု သူကဆိုပါသည္။

“ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွာလည္း ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္မယ့္ကိစၥမွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

Dr.ေမာင္ သည္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ဆုလက္ခံမယူမီ ဗုဒၵဟူးေန႔၌ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုအမွာစကားေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က ထိုဆုရရွိခဲ့ဖူးသူမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူး၊ ပါေမာကၡ ေခ်ာင္စကီတို႔ပါဝင္ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ က ဇင္ဘာေဘြ ဆီနိတ္တာ Sekai Holland ကရရွိပါသည္။


ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ ဒီမုိကေရစီျပယုဂ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္

(Radio Australia မွ 5 Nov 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar democracy figure Aung San Suu Kyi to tour Australia ကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးေဆာ္ၾသသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုႏုိဝင္ဘာလအတြင္းသြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီ၊ ကန္ဘာရာႏွင့္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိသြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း သူမအေနျဖင့္ ဆစ္ဒနီတြင္က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ HIV/AIDS ကြန္ဖရင့္အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ်မွ