Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေၾကြးေတြျပန္မရေတာ့ အ႐ံႈးေပၚတယ္။ ေနာက္ ဒီလိုအ႐ံႈးေပၚတဲ့ အစိုးရပိုင္ေတြကို ျပည္သူပိုင္လုပ္ရမယ္ လႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုလာတယ္။ ဒီမွာ စာရင္းရွင္းဖို႔ေတြျဖစ္လာတယ္။ အေၾကြးျပန္သိမ္းတာရယ္။ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းတာရယ္ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ စာရင္းအျမန္ရွင္းပါဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရေအာင္ မေတာင္း ႏုိင္ရင္ မေတာင္းတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနက္ို အေရးယူမယ္။ အဲဒီမွာ လႊတ္ေတာ္က တစ္ရစ္ထပ္တိုးတယ္။ အလြဲသံုးစားတာ မဟုတ္ဘဲ နဲ႔ ျပန္မဆပ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္လာတာေပါ့ ”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ weekly Eleven Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၁၀) တြင္ ပါရွိေသာ “လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီအတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခု..၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၉ ခု၊ ေၾကြးက်န္ေငြက်ပ္ ၁၁၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မ လဲ” သတင္းမွ ဦးအုန္းျမင့္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ရွိျမစ္ႀကီးနားမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ KIO နဲ႔ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးခ်က္မွာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီပံ့ပုိးဆိုင္ရာ အဓိကပါဝင္ေနတယ္။ အဲဒီက ပါဝင္ေနတဲ့ အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ဟာကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္က နန္႔လင္းပါ၊ မြန္းေနပါမွာ ေအာက္ေျခကေနစၿပီး တုိက္ပဲြျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားက ႏွစ္ဖက္တပ္ကို ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစတဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအရာက တစ္ႏုိင္ငံလံုး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္တယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၄၀) တြင္ပါရွိေသာ “ေအာက္ေျခမွ ျဖစ္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ဟုဆို” သတင္းမွ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္မွ ကိုေဂ်ာ့႐ြန္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျပည္သူေတြဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သိပ္နားမလည္ၾကသလို သိေအာင္လည္း မႀကိဳးစားၾကဘူး။ သိေအာင္ လုပ္လည္း ဘာမွမထူးဖူးဆိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလို နယ္ေတြကို ဆင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ဆိုၿပီး အသိေပးရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ကြင္းဆင္းၿပီး အသိေပးပညာရွင္းလင္းပြဲကရရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အႀကံျပဳလႊာေတြကို အေျခခံေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီကို ေပးပို႔ သြားမယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅၀) တြင္ပါရွိေသာ “ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔သြားမည္” သတင္းမွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္မင္းစံ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈည့ံဖ်င္းတယ္ဆိုရင္ အဲဒီသယံဇာတရင္းျမစ္ဆိုတာ အခြန္ဘ႑ာေတြဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စား မႈေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တြင္းထြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး က႑မွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ခံမႈေတြ (EITI) ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစျခင္းျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Mizzima ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “သယံဇာတဆိုင္ရာ၊ အခြန္ ဘ႑ာဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္” သတင္းမွ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေအာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒါေတြဟာ ဘာသာေရးျပႆနာမဟုတ္သလို၊ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ လူေတြအတူ စုေပါင္းေနထိုင္ခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ၊ လူသားႏွစ္ဦးရန္ျဖစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကိစၥအေသးအမႊားကို ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္တဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ေအာင္ အသိပညာနည္းတဲ့ ျပည္သူလူထုကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေစခိုင္းသူေတြ ရွိခဲ့ တယ္။ ဒါေတြကို အခု အသိပညာေပးေရးလုပ္မယ္။ ေနာက္ေနာင္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္နဲ႔ အတူယွဥ္တြဲၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ႏုိင္ေအာင္လို႔ပါ”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔&#