Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

(GMA News မွ 25 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar president to undertake state visit to PHL” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(New Europe News မွ 26 Nov 2013 ရက္စဲြပါ “EU aid of £ 3 million to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာသမၼတ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ တရားဝင္ အလည္အပတ္သြားမည္

(GMA News မွ 25 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar president to undertake state visit to PHL” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လာမည့္ သတင္းပတ္တြင္ မနီလာသို႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ႏုိင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္ လာေရာက္ လည္ပတ္မည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာနက တနလာၤေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဘီနစ္ႏိုအကီြႏို 3 ၏ အလည္အပတ္ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခု ခရီးစဥ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်င့္သံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာေခါင္းေဆာင္၏ ပထမဆံုး ဖိလစ္ပိုင္ခရီးစဥ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ျမန္မာအစိုးရ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးတရားဝင္ ဖိလစ္ပိုင္ခရီးစဥ္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းလာေရာက္လည္ပတ္မႈ ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ အေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရးတို႔အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္အုပ္စု ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရက္ရက္စက္စက္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရႏ္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ Sanction မ်ား ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စ၍ခ်မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ နာမည္ခံ အရပ္ဖက္အစိုးရကို ဦးေဆာင္ရန္ သမၼတ တာဝန္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူ တပ္မေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္သီတစ္တန္း ျပဳလုပ္ျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကဲ့သို႔ေသာ ခပ္ျပင္းျပင္း ျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ားထံမွ ႐ုတ္တရက္ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

အကီြႏုိႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ တို႔သည္ အျပန္အလွန္ အက်ိဴးတူ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး စေသာက႑မ်ားပါဝင္မည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၄ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠဌေနရာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တာဝန္ယူျခင္း အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ဟု သိရွိရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႔၏ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုမႈကို ၂၀၁၃ ဇြန္လ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကၿပီး၊ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပေသာ အေရွ႕အာရွ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ အကီြႏို တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခငး္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံမႈကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ မၾကာေသးမွီက တိုင္ဖုန္း မုန္တိုင္းေဘးဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ၇ တန္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ၀၀၀ (တစ္သိန္း) လွဴဒါန္းထားသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူ႐ို ၃ သန္း အီးယူထပ္မံကူညီမည္

(New Europe News မွ 26 Nov 2013 ရက္စဲြပါ “EU aid of £ 3 million to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒဏ္သင့္ေနသူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ရန္ အီးယူက ယူ႐ိƞ