Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(Bangkok Post မွ 9 Jan 2014 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ The Shrine to Insensitivity ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)


စာနာမႈကင္းမဲ့မႈကုိ ေဖာ္က်ဴးသည့္ ယာကူဇူနီဂူဗိမာန္

(Bangkok Post မွ 9 Jan 2014 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ The Shrine to Insensitivity ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တခါတရံတြင္ အတိတ္ကာလဆီမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မျဖစ္မေန ကြယ္ေဖ်ာက္ထားပါမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အေန ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေရွ႕ဆက္ ရွင္သန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တုိက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟူ ေသာ ကိစၥမွာ မေန႔က (အတိတ္ကာလဆီမွ) ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ယခုတြင္မူ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ ေရးအတြက္ ပုိမုိလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္လည္း တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ထုိင္းႏုိင္ငံအေပၚ အႀကီး အက်ယ္ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အတူအကြပူးပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားလုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိေတြ႕ရေပမည္။ ထုိသုိ႔ အတိတ္ဆီမွ ျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ကာ ပစၥဳပၸန္ကာလကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သည္ဟူသည့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ကုိေတာ့ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ ဖယ္ထားရမလုိျဖစ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ယာကူဇူနီ စစ္ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့မႈသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏လြဲမွားေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရန္ျပဳစရာမလုိဘဲရန္ျပဳလုိက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ဟု ၏ ဆုိလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။

ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္  ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္ အလုိ႔ငွာ တုိက်ိဳရွိ အဆုိ ပါ ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂူဗိမာန္ထားရွိကာ ဂုဏ္ျပဳ ခံရေသာ ေသဆုံးသူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါကရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖိအား ေပးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂူဗိမာန္သုိ႔သြားေရာက္မႈမွန္သမွ်သည္ အမည္ ေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ျဖင့္ ကဗ်ည္းထုိးျခင္း ခံထားရသူမ်ားကုိ ဂါရဝျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းဂူဗိမာန္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ ႀကီးစုိးစဥ္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈကုိ ညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ဂုဏ္ျပဳခံရသူမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္မႈ၊ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇ ဝတ္သား ၁၄ ဦး လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အစ္ဆာႏုိရီအုိႏုိဒီရာ ႏွင့္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး မ်ား သည္ အဆုိပါဂူဗိမာန္၏သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာသိၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ မစၥတာအာေဘးက ယခုလုိထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ “စစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြရဲ႕ ဝိဉာဥ္ေတြေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္ျပင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကဘာလဲဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွစစ္ထပ္မျဖစ္ ေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္ကုိ အခုိင္အမာေပးဖုိ႔ပါပဲ”ပာု ၎ကဆိုသည္။

မစၥတာအာေဘးအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူ မ်ား ကုိ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဂူဗိမာန္၌ ေျပာဆုိသည္မွာ  အံ့အားသင့္စရာေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ထူးဆန္း အံ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ျပသည္မွာ ျပႆနာအစပင္ ရွိေသးသည္ဟုဆုိရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ဆုိးဆုိးရြားရြား  လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထားသည့္ အေရးႀကီး ျပႆနာႏွစ္ရပ္ရွိေနပါေသးသည္။

ပထမတစ္ခုမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ နာက်ည္းမႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသတုိ႔ေပါင္းစပ္ထားမႈက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဒဏ္ကုိ အမ်ားဆုံး ခံခဲ့ ရေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ မစၥတာ ရွင္ဇုိအာေဘးကုိ မည္သည့္အခါမွ် ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ ထားၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိခံခဲ့ရေသာ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ မစၥတာ အာေဘးသည္ ဂ်ပန္တုိ႔ စစ္မီး ေမႊးကာ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕မႈျပဳခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကုိ အလွဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆုိသည္။

မစၥတာအာေဘးကမူ ၎၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာ ေစလုိျခင္းမရွိဟု ဆုိသည္။ သူ၏ရွင္းလင္းေျပာဆုိခ်က္မွာ ႐ုိးစင္းမႈမရွိဟုပင္ ဆုိရေပမည္။ မစၥတာ အာေဘးတြင္ စစ္ကုိ စက္ဆုပ္ရြံမုန္းေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ရွိပါလိမ့္မည္။ ၎တြင္ မည္သုိ သာ ဦးတည္ခ်က္ရွိေနသည္ဆုိေစကာမူ အမွန္ေျပာရလွ်င္ မစၥတာအာေဘးသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ ထိခုိက္ နစ္နာ ေစရံု မွ်မက အေျခအေနကိစၥအရပ္ရပ္ကုိလည္း သိရွိထားသူျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ မစၥတာအာေဘးသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔မွ် အေလးမထားခဲ့သည္မွာ ထင္ရွား ပါသည္။

ဒုတိယပႆနာတစ္ရပ္မွာ ပုိ၍ပင္ဆုိးသည္ဟုဆုိရမည္။ မစၥတာအာေဘးက တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားအေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရျခင္းမွာလည္း အဆုိပါႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက တုံ႔ျပန္ထုတ