Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ျပည္သူေတြက တင္ျပလာတဲ့ ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရပ္ရြာအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီေတြန႔ဲ ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေရးႀကီးလုပ္ငန္းေတြ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲတာျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေငြကိုင္ ခြင့္မရွိဘူး”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Mizzama Daily ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းေငြသံုးစြဲစာရင္း ယခုႏွစ္မတ္လ၌ အၿပီးသတ္ တင္ျပသြားၾကရမည္” သတင္းမွ  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ရွိအခ်ိန္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းနည္းေတာ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေန တာပါ။ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳထားပါတယ္လုိ႔ ေျပာေနတဲ့အၾကား အစုိးရရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္ယူေနရေသးတာကုိက မဟုတ္ေသးတာေလ။ ဒီထက္ပုိပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေပးေစလုိတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိလည္း အစုိးရက ထိေရာက္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးေစလုိတာေပါ့။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မသိရွိဟုဆုိ” သတင္းမွ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အရင္က ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ဘယ္ေနရာကျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ လုိက္ရွာေနရတာနဲ႔တင္ အခ်ိန္ၾကာေန တယ္။ ဒီစနစ္ကုိ အသုံးျပဳလုိက္ၿပီဆုိရင္ ျဖစ္တဲ့ေနရာကုိ တန္းၿပီးသိႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာ ျပဳျပင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ျဖစ္တဲ့ေနရာေလးကုိပဲ ဓာတ္အားခဏ ျဖတ္ထားၿပီး က်န္တဲ့ေနရာေတြကုိ ဓာတ္အားေပးထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day Daily သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ရန္ကုန္သုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ဧရိယာသိႏုိင္မည့္စနစ္ JICA အကူအညီျဖင့္တပ္ဆင္မည္” သတင္းမွ ဒုအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦသန္႔ဇင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ယခု ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ေျပာရရင္ ရမ္းၿပီးလုပ္ေနရတဲ့ အေျခအေနပဲ၊ အေမွာင္ထဲလမ္းလွ်ာက္ေနရသလုိပဲ၊ မေလွ်ာက္ လုိ႔လဲမရဘူး။ အခုအခ်ိန္ ဘာမူဝါဒမွ တိတိက်က်ကုိ မရွိေသးတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကလဲ မလုပ္ဘဲေနလုိ႔မရဘူး၊ မလုပ္ဘူးေနလုိ႔ရွိရင္လဲ ကုိယ္မရယုံဘဲရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္တာက တုိးပြားဖုိ႔ထက္ ကုိယ့္ဆီက မပါဖုိ႔ ရုန္းကန္ေနရတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၀) အမွတ္(၇) တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာ့စီးပြားေရး Road Map မရွိေသးဘူးဟု ဦးေတဇ ေဝဖန္”   သတင္းမွ ထူးကုမၸဏီအုပ္စု၏ နာယက ဦးေတဇ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အားလုံး ေျဖဆုိပါဝင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ပညာရွင္ေတြက တြက္ခ်က္ၿပီး ပံပုိးေပးႏုိင္စရာေတြ ပံပုိးေပးႏုိင္မွာပါ။ ဒါေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လူဦးေရကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး လုိအပ္တဲ့ စာသင္ေက်ာင္း အေရအတြက္ ေရေပးေဝမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီေပးရမယ့္ အေျခ အေန၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈကိစၥမ်ဳိးေတြကုိ အစုိးရက ပံပုိးေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Hot News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၅၊ တြင္ပါရွိေသာ “အစုိးရမွ ပံပုိးေပးႏုိင္ေရး သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီဆုိ” သတင္းတြင္ ပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments: