Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ၊ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔၏

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကုလ ရႈတ္ခ်

 

ကုလသမဂလုံၿခံဳေရးေကာင္စီက ခန္႔အပ္ထားေသာ အထူးသံတမန္မ်ား၏ အဆုိအရ ျမန္မာ၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း သုံးႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ဆုိုးရြားသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ဆုိးရြားသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားသည္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ တုိ႔ျဖင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိကာ ပါလက္စတုိင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ ႏုိင္ငံ ေရး တင္မာမႈဒဏ္ကုိ ဆုိးရြားစြာခံစားေနရေၾကာင္း အဆုိပါႏုုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႀကီး သုံးဦးကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး သံတမန္ ေသာမတ္အုိဂ်ာ ကြမ္တားနားမွာ ျမန္မာျပည္သု႔ိ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ သြားေရာက္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယား ဆုိင္ရာသံတမန္ ဗစ္မြန္တာဘြန္းအား ၿပံဳယမ္းအစုိးရက လာေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။

ထုိ႔အတူ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ရစ္ခ်က္ေဖာ့လ္မွာ ပါလက္စတုိင္း ေဒသသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အစေရးတုိ႔၏ ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။   "ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဟာ အေတာ့္ကုိ ဆုိးရြားေနပါတယ္။ပဋိပကျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ စနစ္တက်ခ်ိဳးေဖာက္ ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အရပ္သား ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရပါတယ္" ဟု မစတာကြမ္တားနားက ေျပာသည္။

အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္အား ျမန္မာစစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း ကုိလည္း က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည္။ အေနာက္ကမာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳႏုိင္ေအာင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ကုိ အထူးပင္ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ကုလသမဂဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းထြန္းက မစတာကြမ္တားနား၏ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာသည္ ဦးတည္ခ်က္မဲ့ေနေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဘက္လုိက္ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ အသနားခံ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္တုိ႔အေနျဖင ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား Burma ဟုေခၚဆုိေနျခင္းထက္ Myanmar ဟူေသာ တရား၀င္နာမည္ကုိသာ ေခၚဆုိသင့္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက သတိေပး ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ မိမိတုိ႔အား ကုိးရီးယား ဒီမုိကရက္ျပည္သူ႔သမတႏုိင္ငံ ဟု ေခၚဆုိျခင္း မရွိသည္အတြက္ ပစ္တင္ ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေျမာက္ကုိရီးယားဟု သာေခၚဆုိသည္။

ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္ ဗစ္မြန္တာဘြန္းက ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသူ သုံးပုံတစ္ပုံသာ ကမာ့စားနပ္ရိကာ အစီအစဥ္က ေပးပုိ႔ေသာ စားနပ္ရိကာမ်ား ရရွိၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း စားနပ္ရိကာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္မွာ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

"ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္မ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ၏ တင္းၾကပ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည္" ဟု သူကေျပာ ပါသည္။

ကုလသမဂဆုိင္ရာ ေျမာက္ကုိရီးယား ဒုတိယသံအမတ္ႀကီး ပတ္တုန္ဟြန္းက ဗစ္မြန္တာဘြန္း၏ အစီရင္ခံခ်က္ကုိ ပယ္ခ်လုိက္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားဟူေသာ အေၾကာင္းကိစျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈကုိခံေနရကာ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း ျပနာရွာ ေနသူတစ္ဦးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေျပာဆုိခံေနရေၾကာင္း ပစ္တင္ေ၀ဖန္လုိက္သည္။

အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ပါလက္စတုိင္း ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကုိယ္စားလွယ္ ရစ္ခ်တ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ဟားမတ္စ္ စစ္ေသြးကမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါလက္စတုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား သည္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္ အစေရးတုိ႔က တံတုိင္း တည္ေဆာက္ၿပီး အဟန္႔အတားမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ပါလက္စတုိင္းေဒသသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား လုိအပ္သေလာက္ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မစတာရစ္ခ်က္က အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသည္။

အစေရးအစုိးရသည္ ဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသလုိ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာ အျပဳအမူ မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ ဟုသတ္မွတ္ေျပာဆုိသည္။ ရစ္ခ်က္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ အစေရးက တစ္စုံတရာ တုံ႕ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ရုိက္တာသတင္းဌာန၏ U.N Slams Myanmar,North Korea,Palestinian rights ills ကုိ ဘာသာျပန္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment