Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

12 Nov 2009

VOA News

          အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က တနဂၤေႏြေန႔ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပ မည့္ အေမရိကန္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ၏ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးတြင္ သူမ (သုိ႔မဟုတ္) သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ အုိဘားမားအစုိးရသည္ အထိန္းသိမ္းခံ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္မွ်တ၍ သိကၡာရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးရန္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖိအားေပးေနပါသည္။

          အုိဘားမား အစုိးရသည္ ယခင္အစုိးရ၏ ခဲြျခား ပစ္ပယ္ထားေရး မူဝါဒကုိ ေခ်ာင္ထုိးလုိက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

          ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း သူမ (သုိ႔) သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္တုိ႔ ႀကိဳတင္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          ယခင္အပတ္က အေမရိကန္ အႀကီးတန္း သံတမန္ ၂ ဦး ျမန္မာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အယ္လဘာတုိ ႐ုိမ်ဴလုိႏွင့္ အတူ ျပဳလုပ္ေသာ မနီလာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ကလင္တန္က လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell ႏွင့္ လက္ေထာက္ Scot Marciel တုိ႔၏ ခရီးစဥ္သည္ အလြန္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အေမရိကန္သံတမန္ ၂ ဦးသည္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမႈ မရွိဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အကန္႔အသတ္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု ကလင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ကုိ ၁၉၉၀ ကပင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          မိမိတုိ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ "အိမ္တြင္းေဆြးေႏြးပဲြ" ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း အားေပးေနၿပီး သုိ႔မွသာလွ်င္ လြတ္လပ္မွ်တ သိကၡာရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဦးတည္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကလင္တန္က ေျပာပါသည္။

          ဤကိစၥသည္ အေရးႀကီးေသာ မရွိမျဖစ္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို မိမိတုိ႔အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ အေျခအျမစ္မရွိဟု မိမိတုိ႔ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ သူမသည္ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ အဖဲြ႕အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ ဖမ္းဆီးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကလင္တန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္က႑ကုိ ျပန္လည္စတင္ရန္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိၿပီး သူမ၏ အနာဂတ္ အေနအထားကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည့္သူမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္၍ အေမရိကန္ မဟုတ္ပါဟု ကလင္တန္က ဆုိပါသည္။

          လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အႀကီးအက်ယ္ သံသယရွိေနေၾကာင္း သူမက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

          ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္တကြ အျခားအာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ကိစၥမွာ ဥပေဒအရ တရားဝင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကုိ ၎၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပဲြ စကားဝိုင္းသုိ႔ ပါဝင္ရန္ တုိက္တြန္း၊ အားေပး၊ ႏႈိးေဆာ္လုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပခ်ိန္တြင္ စစ္မွန္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚထြက္ၿပီး ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဤသည္မွာ မိမိတုိ႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရာပင္ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ရွင္းျပပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လက္လႊတ္မသြားေစေရးအတြက္ အုိဘားမားအစုိးရသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေရးယူပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိမူ ႐ုတ္သိမ္းဦးမည္ မဟုတ္ဟု သိရပါသည္။

          အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပေနေသာ APEC အဖဲြ႕ဝင္ ၂၁ ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္သီးညီလာခံ အဝန္းအဝုိင္းတြင္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment