Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DBC,2 Dec 2009     

ျမန္မာ့ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕သည္ ယေန႔ညတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေနာက္ႏုိင္ငံ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္စတင္ လုိက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆက္ဆံညႇိႏႈိင္းမႈကုိလည္း ဆက္လက္သံုး သပ္မည္ျဖစ္သည္။

          ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည့္သူမ်ားမွာ သန္႔ျမင့္ဦး(ကုလသမဂၢႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒေရးဆဲြေရး ဌာနမႈးေဟာင္း)၊ Mark Farmaner (Burma Campaign UK ညႊန္ၾကားေရးမႈး)၊ Derek Tonkin (ထိုင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ Network Myanmar ဥကၠဌ)ႏွင့္ Brad Adams (လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အာရွွဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ) တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရး ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈအားနည္း ရသည္ဟု စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား၏ ရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပဲြကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ပယ္၊ ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ စတင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဝါရွင္တန္က ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ၏ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္းဆခ်က္မ်ား စတင္ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          အထက္ပါ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈကုိ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၄၅ မွ စတင္၍ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ တုိက္႐ုိက္ လႊင့္တင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

cplash.com, By Camsikarra,3 Dec 2009

          အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ သည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္ ႐ုံးမ်ားတြင္ပါ စစ္တပ္မွ ေနရာယူထားသည္ကုိေတြ႕ရွိရပါ သည္။ တုိင္းျပည္တြင္ ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရးကုိ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းလက္ထက္မွစ၍ လႊင့္ပစ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။

          ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး၊ ေဝဖန္မႈအမ်ားစု မွာ တုိင္းျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစုုိးရအားအရပ္သားမ်ားမွ တုိက္ပဲြဝင္ရာတြင္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ပါသည္။

          သူမသည္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ရၿပီး၊ သူမသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူအမ်ားၾကားတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္မႈေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။

          စစ္အစုိးရသည္ ကမၻာေပၚရွိ အဓိကအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဘးဖယ္ျခင္းကုိ ခံေနရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏိၵယ၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆက္ဆံမႈကိုပါ ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မည္ သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားကုိမွ် မဆက္ဆံရဲေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္၍ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စပိုင္မ်ား ေမြးျမဴထားပါသည္။

          ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလ ၂ ရက္ေန႔နာဂစ္မုန္တုိင္း၏ တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနေသာ္လည္း အစုိးရသည္ တက္တက္ႂကြႂကြ မရွိလွေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး၊ ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အစုိးရကျပဳမူသည္ကုိ ၾကည့္၍သိႏုိင္ပါသည္။

          ယခုအခါ စစ္အစုိးရသည္ ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးမည္ဟု ေျပာလာပါသည္။ ပါ တီ ႏွစ္ခုသာရွိေသာ ဒီမုိကေရစီလားမေျပာတတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ေပးရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟု ဆုိပါသည္။

          စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္မွာ ဘာလဲဟု သိလုိလွပါသည္။

          အစုိးရဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္၏ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရတုိင္းသည္ တုိင္းျပည္ကုိ မရွိမျဖစ္ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားကုိ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ႂကြယ္ဝေသာ ဘဝမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ အခ်ဳိ႕အစုိးရမ်ား တစ္ပါတီတည္းရွိေသာ အစုိးရျဖစ္ေစဦးေတာ့၊ ယုတ္စြအဆံုး စစ္အစုိးရတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည္ဆုိ လွ်င္ ဘာမွ်ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

          သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အစုိးရျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါတီ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါတီ အစုိးရျဖစ္ေစ၊ စစ္အစုိးရျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္ အစုိးရျဖစ္ေစ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီဆုိလွ်င္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း အစုိးရကုိ တစ္စိမ္း သူလုိ ခံစားလာရလွ်င္ ျပႆနာ စတင္ေပၚေပါက္ လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အစုိးရ၏ ဥပေဒသည္ တုိင္းသူျပည္သားတစ္ေယာက္ ရသင့္ေသာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူထုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ အစုိးရကုိ ေဝဖန္ပုိင္ခြင့္ ရရွိေရး စသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံ ေပးေရးသည္ အစုိးရ၏ အလုပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

          အစုိးရခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး၊ သာမန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိလည္း ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ေအာင္ နမူနာျဖစ္သင့္ပါသည္။

          အစုိးရတစ္ခုအတြက္ အဆုိးရြားဆံုးေသာ လုပ္ရပ္မွာ ကုိယ့္တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

          အစုိးရဆုိသည္မွာ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တုိင္းျပည္၏ ျပည္သူမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ အုပ္ထိန္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ မိမိကုိယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့ဘူးဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔ေျပာရမည္နည္း။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရက ၂၀၁၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးမည္ဟု ၾကားသိရသည္ ျဖစ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ အႏုိင္ရသူကုိ တုိင္းျပည္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေစခ်င္ ပါသည္။

          အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားက တစ္ပါတီစနစ္ပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ႏွစ္ပါတီစနစ္ပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ျပည္သူ႔အႀကိဳက္ျဖစ္ပါေစ။

          သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တုိင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကုိ အကဲျဖတ္မည္ ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ ၾကည့္၍ အကဲျဖတ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

          သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္ပါယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ အေျခခံ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ဆုိလွ်င္ ထုိအဖဲြ႕အစည္းက မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္မွ် မဆက္ဆံလုိဟု ဆုိလွ်င္ သူ႔သေဘာ အတုိင္းသာျဖစ္သည္။ ကိစၥမရွိေပ။

          အဓိကအခ်က္မွာ တုိင္းျပည္တြင္းမွ လူအမ်ား သူ႔ဘဝႏွင့္သူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနဖ႔ုိသာ လုိရင္းျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္၍ စစ္အစုိးရသုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္တြင္ ၎တုိ႔၏ အေရးပါမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ကုိ မစုိးရိမ္ေတာ့ဘဲ၊ တုိင္းျပည္၏ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ကုိသာ ယူေတာ့မည္ ဆုိလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ရလာေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တပါေစဟု ကၽြႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး၊ ခ်မ္းသာသုခ ျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ား ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

umpo.org,1 Dec 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ သန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာခဲ့စဥ္ ဒတ္ခ်္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Maxime Verhagen က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရး ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထား၊ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျပဳမူ ဆက္ဆံမႈ၊ အထူးသျဖင့္ သူမ၏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစု တပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ စစ္ေရးအရ တုိက္ခိုက္မႈ စေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းက ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ လြမ္းမုိးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ရန္ Verhagen ႏွင့္ သန္႔ျမင့္ဦးတုိ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ သမုိင္းပညာရွင္ သန္႔ျမင့္ဦးသည္ ယခင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ ေျမး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အစဆဲြမိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီ တုိးတက္မႈ လမ္းစကုိ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ၎က ယံုၾကည္ထားပါသည္။

          ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ မည္သည့္ရလဒ္မွ မရသည့္အဆံုး နယ္သာလန္သည္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေနပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္ ကာလတြင္ ပုိမုိ ပြင့္လင္းေသာ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေမရိကန္ အစုိးရသစ္က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

          အထက္ပါ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢတြင္ လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ယခင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထားရွိဦးမည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာအစုိးရက မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News,Dec - 2009

        ျပႆနာ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ဒါဖာ ေဒသရွိ ကုလသမဂၢ ဦးေဆာင္ေသာ အာဖရိက သမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တပ္ေပါင္းစု၏ အႀကီးအကဲ ရာထူးကို ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား သံတမန္ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက ရရွိသြားသည္ဟု ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာပါသည္။

          မစၥတာ ဂမ္ဘာရီသည္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနပါသည္။

          ၎သည္ အဆုိပါ ရာထူးကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁) ရက္တြင္ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ကုလ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေျပာၾကားပါသည္။

          ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားသူ ကြန္ဂို သံတမန္ ႐ိုဒိုဖီေအဒါဒါ ၏ ေနရာတြင္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီက အစားထိုး တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

          အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဒါဖါေဒသတြင္ ယခုလမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

          ဆူဒန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခါတြန္ရွိ ဆူဒန္ အစိုးရ၏ မတရား ဖိႏွိပ္မႈ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားကို မခံႏိုင္ေသာ ကလက္ အာဖရိကန္ လူမ်ဳိးစု သူပုန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ဒါဖါေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          အစိုးရ ေထာက္ခံသူ အာရမ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားက ဘလက္ အာဖရိကန္ လူမ်ဳိးမ်ားကို ဦးတည္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

          ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ (၆) ႏွစ္တာ က)