Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

VOA News, 19th January 2010

          အုိဘားမား အစုိးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး လမ္းစဥ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မရွင္းလင္း ရလဒ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္း ေပးေနသည့္ အေမရိကန္၏ စိတ္ရွည္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ အာရွဆုိင္ရာ ထိပ္တန္း သံတမန္က ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က မၾကာမီ အေတာအတြင္း ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပုိမုိ ျပဳလုပ္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ဟုလည္း ဆုိပါသည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ Campbell ၏ မစ္ရွင္သည္ ၁၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စစ္ဖက္ အစုိးရႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ကနဦး လိုက္ေလ်ာမႈ အခ်ဳိ႕သာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ Campbell က အေမရိကန္၏ ဆက္ဆံ ေႏြးေထြးမႈသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မရွင္းမလင္း ေရာေထြးေနေသာ ရလဒ္မ်ားသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေရွ႕႐ႈေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ျမင္ေတြ႕ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဂၤါေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၏ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္၏ ၿပိဳင္ဘက္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရး မူဝါဒအရ အုိဘားမား အစုိးရ၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားထုတ္မႈမ်ား၏ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆံုး ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

          Campbell ၏ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အထိန္းသိမ္းခံ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သူမ၏ NLD ပါတီ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ ပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ အမ်ားစုကုိ ဖယ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား မတုိင္မီ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု လတ္တေလာ ေျပာဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။

          ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ ရရွိေသာ္လည္း အာဏာ လဲြေျပာင္းယူမႈကုိ တားျမစ္ ခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျခား အားတက္ဖြယ္ တုိးတက္မႈ အခ်ဳိ႕ကို Campbell က ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ ျပဳမူ ဆက္ဆံပံုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူ ျမန္မာျပည္ဖြား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးမႈ အပါအဝင္ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းသည့္ ကိစၥမ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း အေမရိကန္ သံတမန္က ဆုိပါသည္။

          ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ သူမ၏ မူဝါဒ အဖဲြ႕သားမ်ားသည္ လာမည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိ၍ ရွင္းလင္း သဲကဲြလာျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္ဟု Campbell က ေျပာၾကားပါသည္။

          ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႀကိဳးစားမႈ တုိင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကုိ မိမိတုိ႔ သိရွိ နားလည္ခဲ့ၿပီး စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈႏွင့္ ဦးစားေပး မူဝါဒ အသစ္မ်ားကုိ ႏွစ္ခုစလံုး တၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ဟု Kurt Campbell က ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆံုးမရွိ သည္းခံစိတ္ရွည္ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ရွင္းလင္း သဲကြဲေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ျမင္ေတြ႕ရဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

          Campbell က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎၏ ႏုိဝင္ဘာ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေဆြးေႏြးမႈ အခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ အေတာအတြင္း ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၎အေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိ္တ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

          ျပည္သူတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ အစုိးရ၏ မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မႈ မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေစမည့္ အဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ပတ္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခါ သမယတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment