Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Nation, By Petchanet Pratruangkrai, 21st January 2010

          အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္ Asean Free Trade Agreement (AFTA) သည္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တိုးတက္ သက္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ယခု လက္ရွိ ဘတ္ (၈) ဘီလီယံမွ ၂၀၁၃ တြင္ ဘတ္ (၁) ထရီလီယံ အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါသည္။

ထိုင္း ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး Porntiva Nakasai သည္ ယမန္ေန႔က တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ AFTA အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ Aranyaprathet ရွိ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဒသရွိ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ ေဒသတြင္ AFTA ၏ အေကာက္ခြန္မဲ့ စီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ တိတိက်က် ဆိုရလွ်င္ ကေမာၻဒီးယားမွ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား ပိုမို တိုးတက္ၿပီး ေရာင္းခ်လာသည္ကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အစိုးရသည္ ကေမာၻဒီယားႏွင့္ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ ပိုမို တိုးတက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။

ယခု လက္ရွိအားျဖင့္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားမွ ထိုင္း ပို႔ကုန္မ်ားသည္ သြင္းကုန္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈ အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယား အစိုးရအား နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို သြင္းကုန္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ယခု လက္ရွိအားျဖင့္ ထိုင္း ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား နယ္စပ္တြင္ အၿမဲတမ္း စခန္း (၂) ခု ႏွင့္ ယာယီ စခန္း (၃) ခု ရွိပါသည္။

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး Porntiva ကိုယ္တိုင္ Sa Kaew နယ္ရွိ Klong Luk ရွိ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းတြင္ AFTA အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို ၾကည့္႐ႈ႕ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အျခား အၿမဲတမ္း နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းတစ္ခုမွာ Si Sa Ket နယ္ရွိ Chong Sra – njam တြင္ ရွိပါသည္။

အျခား ယာယီ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားမွာ Sa Kaew နယ္ရွိ Ta Phraya ၊ Baan Nong Prue ႏွင့္ Baan Khao Din တို႔တြင္ ရွိပါသည္။

ထိုင္း - ကေမာၻဒီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး၏ (၅၀%) သည္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ျဖစ္ရာ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စီးဆင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ေရးကို ထိုင္း အစိုးရက အေလးထား ပါသည္။

နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မႈကို တိုးတက္ေစ႐ံု သာမက၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈကိုလည္း တိုးတက္ေစပါသည္။

ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး ဌာန၏ အဆိုအရ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ မႏွစ္က ဘတ္ (၂၉.၆၉) ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္သည္ ဘတ္ (၂၆.၆၅) ဘီလီယံ ရွိၿပီး၊ သြင္းကုန္သည္ ဘတ္ (၃.၀၄) ဘီလီယံသာ ရွိပါသည္။

ကေမာၻဒီးယားသို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ အဓိက ပို႔ကုန္မွာ ဝက္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ရာဘာတာယာမ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အဓိက နယ္စပ္ သြင္းကုန္မွာ ပဲပိစပ္၊ ပီေလာပီနံဥ ႏွင့္ သံထည္ အေဟာင္းမ်ား (Scrap Metal) ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္း ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား၏ ကုန္သြယ္မႈ တစ္ခုလံုးသည္ ယမန္ႏွစ္က ဘတ္ (၅၆.၅၇) ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္း ပို႔ကုန္သည္ (၁၉.၅၆ %) က်ဆင္းၿပီး ဘတ္ (၅၃.၉၁) ဘီလီယံ ရွိကာ၊ သြင္းကုန္မွာလည္း (၁၁.၅၅ %) ေလ်ာ့သြားကာ ဘတ္ (၂.၆၆) ဘီလီယံ ရွိခဲ့သျဖင့္၊ ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြ ဘတ္ (၅၁.၂၅) ဘီလီယံ ရွိခဲ့ပါသည္။

ကေမာၻဒီးယားသို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိက ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေလာင္စာဆီ၊ သၾကား၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိက သြင္းကုန္မ်ားမွာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးမ်ား၊ သံ႐ိုင္းမ်ားႏွင့္ သံထည္ေဟာင္းမ်ား၊ သံ၊ စတီး ႏွင့္ ေပ်ာ့ဖတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ AFTA ေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ထိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက တိုးတက္ စိတ္ဝင္စား ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခု လက္ရွိအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားတြင္ အခ်ဳိ႕ ထိုင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႕လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္အားခ သက္သာၿပီး၊ ကုန္ၾကမ္းရေသာ ကေမာၻဒီးယားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထုတ္လုပ္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက အႀကံျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။

ကေမာၻဒီးယားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေသာ က႑မ်ားမွာ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အဝတ္အထည္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ စာရင္းမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကေမာၻဒီးယား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ နံပါတ္ (၅) ေနရာ၌ ရွိၿပီး တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း (၃၀၀) (ဘတ္ ၉.၈၈ ဘီလီယံ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားပါသည္။

ထိပ္ဆံုး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေလးဦးမွာ မေလးရွား၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ မေလးရွားက ေဒၚလာ (၂.၁) ဘီလီယံ၊ တ႐ုတ္က ေဒၚလာ (၈၀၁) မီလီယံ၊ ထိုင္ဝမ္က ေဒၚလာ (၈၇) မီလီယံ ႏွင့္ အေမရိကန္က ေဒၚလာ (၃၃၆) မီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment