Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Associated Press, 28th February 2010

          ကမာၻ႔ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈမ်ား တိုးပြားလာသျဖင့္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဥေရာပ သမဂၢပံုစံ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝုိင္းကို ထူေထာင္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ရည္မွန္းထားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

          အရွိန္ျမႇင့္ စုစည္းရန္ ပစ္မွတ္ထားေသာ က႑မ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးေသာ္လည္း ကုန္စည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ စီိးဆင္း ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံက စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။

          "ကမာၻ႔ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈကို တစံုတရာ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြား ကာကြယ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာဖို႔ အလားအလာ ရွိေနတယ္" ဟု မေလးရွား ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မူစတာဖာမိုဟာမက္က အာဆီယံ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ၂ ရက္ၾကာ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ရွိေသာ ေစ်းကြက္ကို ဖြဲ႕စည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

          အရွိန္ျမႇင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပး က႑ ၁၁ ခု အနက္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း စေသာ က႑ ၄ ခုတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

          အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အခြန္ အတားအဆီးမ်ား မရွိေအာင္ ဖယ္ရွားေရး၊ ထုတ္ကုန္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ကိုက္ညီေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး စေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္မည့္ က႑အားလံုး၏ အမ်ားစုကို ဆက္လက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းကို ဖြဲ႕စည္း ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ေပ်ာ့ေျပာင္း ညီညြတ္မႈကို အ႐ွိန္ျမင့္တင္မည္ဟု ဝန္ႀကီိးမ်ားက ယခု သီတင္းပတ္ကုန္တြင္ ထပ္မံ ကတိေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း မူစတာဖာက ေျပာၾကားသည္။

          "ကိုယ့္တာကို ကိုယ္လံုေအာင္ ထိန္းဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး "အပ်ံစား ေအာင္ျမင္မႈေတြ မရႏိုင္ေပမယ့္ ဒီခရီးရွည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ီတက္ရမွာပါ။ ေရတို တစ္နပ္စား ရလဒ္ေတြက အဓိက မက်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ သြားရမွာပါ" ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

          စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈ ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း အာဆီယံတြင္ ရွိ/မရွိႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား မၾကာခဏ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ စုစည္းႏုိင္ျခင္း ရွိ / မရွိ စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

          အာဆီယံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၆ ႏိုင္ငံ (မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စကၤာပူ၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ ၄ ႏိုင္ငံ (ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား) အၾကားတြင္ စီးပြားေရး ကြာဟမႈ အလြန္ ႀကီးမားလ်က္ ႐ွိသည္။

          ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာေရး အတြက္ ကြဲျပားေနေသာ စီးပြားေရးမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က အေလးေပး ေျပာၾကားသည္။

          အာဆီယံ စီးပြားေရးသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈအတြင္းမွ ျပန္လည္ ခုန္ထြက္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) မွာ က်ဆင္းေနသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္သစ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ အာဆီယံ ဝန္ႀကီးမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ လာမည့္ ေမလတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုျပဳထားေသာ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အာရွ - ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္ေရး လြတ္လပ္ဇုန္သို႔ ပူးေပါင္းျခင္း ျပဳ/မျပဳကိုမူ အာဆီယံက မဆံုးျဖတ္ရေသးပါ။

          အေမရိကန္မွ ႐ုရွား အထိ ၂၁ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အဆိုျပဳ အာရွ ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္ေရး လြတ္လပ္ဇုန္သည္ အကယ္၍ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ပါက အစားထိုးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စိတ္ကူးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လြန္းသည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရည္အခ်င္း မျပည့္စံုေသးဟု အကဲခတ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

         

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment