Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB, By Aye Nai, 22nd April 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးဝါးေသာ ေသာက္သံုးေရသန္႔ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပန္႔ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

ျပႆနာ၏ ပင္မမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းေၾကာင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကုန္းေျမ ဧရိယာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ ေသာက္ေရ ရရွိႏိုင္ေသာ ေရကန္မ်ား ညစ္ညမ္းသြားေသာ ျပႆနာမွာ ယခု ႏွစ္ႏွစ္တိုင္သည့္တိုင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသာက္ေရ အတြက္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ၿမိဳ႕ထဲက ေရကန္မွာ ေရက မေကာင္းေတာ့ဘူး" ဟု ဧရာဝတီတိုင္း ဘုိကေလးၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ "မၾကာေသးမီ ႏွစ္ေတြက ေရကန္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ၿပီးေတာ့၊ ေရက အနီေရာင္ ေတာက္ေတာက္ကို ေျပာင္းသြားတယ္။ အဲဒီေရက ေသာက္ဖို႔ မေကာင္းဘူးဗ်" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အခု ေႏြရာသီ ေရာက္လာေတာ့ အေျခအေနကို ပိုဆိုးလာတယ္။ ေရကန္ေတြက ခန္းကုန္ၿပီ။ ျမစ္ထဲက ေရေတြနဲ႔ ကန္ထဲကို ျဖည့္ၿပီး ေသာက္ေရ ရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ္" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ လူမ်ားသည္ ေရတစ္စည္လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ေဒၚလာ) ႏွင့္ မဝယ္မျဖစ္ ဝယ္သံုးေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမွ လူမ်ားအဖို႔ ေစ်းႏႈန္းအရ ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီေတြက ေပးထားတဲ့ ေရသန္႔ ေဆးျပားေတြကလည္း ျပတ္လပ္ကုန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ မေန႔က ေဆး႐ံု ေရာက္ခဲ့တယ္။ အခ်ဳိ႕ ဗိုက္နာၿပီး ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတာ့ သိပ္မမ်ားေသးပါဘူး။ အေသအေပ်ာက္လဲ မရွိေသးဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရျပတ္လပ္မႈသည္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ မထိခိုက္ေသးေၾကာင္း၊ လပြတၱာ အနီးတြင္ ရွိေသာ ရြာမ်ားတြင္ ျမစ္ထဲသို႔ ပင္လယ္ေရမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

အျခား ဧရာဝတီသား တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္မူ ယခုလို ရာသီမ်ဳိးတြင္ ေရျပတ္လတ္မႈသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အသည္းေရာဂါ အျဖစ္မ်ားၿပီး၊ ေရာဂါ ျဖစ္ေသာ ဦးေရမ်ားလာသည္ဟု ဆိုသည္။

ဝါးခယ္မ ေဆး႐ံုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ က်န္းမာေရး အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ေႏြရာသီ ေရျပတ္သည္မွာ ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေရျပတ္ေသာ ေဒသမွ လူမ်ားကို ပညာေပး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရသန္႔ကို သံုးဖို႔၊ ေရကို က်ဳိခ်က္ေသာက္ဖို႔နဲ႔ ေရကန္ေတြမွာ ကလိုရင္းေတြ ထည့္ဖို႔ ပညာေပး ေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရျပတ္လပ္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာ တစ္ခု အျဖစ္ ေရာက္မလာေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခင္ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ေရသန္႔ စီမံခ်က္မ်ားမွာ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ေအဂ်င္စီက ရန္ပံုေငြ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္း ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ေစာဒက တက္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေႏြရာသီ ေရျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ကို ရန္ပံုေငြ မရွိလို႔ ရပ္လိုက္ရပါတယ္။ မႏွစ္က ေအဂ်င္စီက ရန္ပံုေငြ ခ်ေပးေတာ့ လုပ္ႏိုင္ေပမဲ့၊ အခုႏွစ္ ဘယ္သူမွ ေငြေပးမယ့္ လူမရွိေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး" ဟု အဆုိပါ NGO က ေျပာသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment