Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

24 April 2010, Irrawaddy News

          ျမန္မာ စစ္ဖက္အစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ KPC က ထပ္မံ ပယ္ခ်လုိက္သည္ဟု သိရွိရသည္။

          ၎ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ ဆုိသည္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာပါ ေပးစာကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ႏွင့္ အျခား ကရင္ KPC ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

          "ျမန္မာ အစုိးရကုိ ထုိးႏွက္ဖုိ႔ ဒီစာကုိ ေရးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု KPC ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ တင္မုိသီက ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ "ကရင္ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားကုိ သိေစခ်င္တာရယ္။ ျပည္သူေတြအေပၚ ဒီျပည္သူ႔စစ္ အစီအစဥ္ေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကုိ အစုိးရကုိ ေဖာ္ျပခ်င္တာရယ္ ေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စာကုိ ပုိ႔လုိက္ပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေနအထားကုိ သူတုိ႔နားလည္ သေဘာေပါက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အစုိးရကုိ အမွန္တကယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းျပတဲ့ ပထမဆံုး တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕ပါ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

          ဧၿပီလ ၇ ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး ဌာနအႀကီးအကဲ  ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ KPC အလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အၾကား ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သုိ႔ ပူးေပါင္းမည့္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ားအတြက္ အစုိးရက ေနာက္ဆံုး နာမည္ေပးထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖဲြ႕သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ KPC မွာ ဖိအားေပး ခံခဲ့ရသည္ဟု ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

          နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ အစုိးရက မည္သည့္နာမည္ ေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိအဆုိျပဳခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔ ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု KPC က ေပးစာတြင္ ျပန္ၾကား ေျပာဆုိခဲ့သည္။

          နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ KPC က ကုိးကား၍ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း KPC က တင္ျပခဲ့သည္။

          သင္တုိ႔၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္သည္ ျပည္သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘဝမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ေနၿပီး ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား အၾကား ဆင္းရဲ မဲြေတမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ မလံုၿခံဳမႈ၊ ထိတ္လန္႔မႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးေနသည္ဟု ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

          KPC ၏ အဆုိအရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အစုိးရက ေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ စတင္ စုေဆာင္းေၾကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ တစ္ရြာလွ်င္ လူ ၅ ေယာက္မွ ၁၀၆ ေယာက္ အထိ ေတာင္းခံေၾကာင္း၊ မလုိက္နာေသာ မိသားစုမ်ား မွာ ဒဏ္ေငြမ်ားစြာ ေပးရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          KPC ႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္သည္ အလြန္ ေမာက္မာစြာ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံေၾကာင္း၊ ၎က KPC အား စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း မျပဳရန္၊ အျခား တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရန္၊ KNU ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မျပဳရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္ (သုိ႔) ယံုၾကည္ျခင္း မျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္လည္း KPC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္မုိသီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူေျပာတဲ့ ပံုစံက ႐ုိးသားမႈ မရွိဘဲ အဓမၼ ဖိအားေပးတာပါ။ ညႇိႏႈိင္းတဲ့သူနဲ႔ မတူဘဲ စစ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ ပုိတူေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္တုိးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေန ကရင္ျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္မခံေသာ အပစ္ရပ္ အဖဲြ႕အားလံုးကုိ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေနာက္ပုိင္း တရားမဝင္ အဖဲြ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု စစ္ဖက္ အစုိးရကလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

          အကယ္၍ KPC အေနျဖင့္ တရားမဝင္ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာ ခံရပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တုန္႔ျပန္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး မတတ္သာပါက ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ တင္မုိသီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစုိးရ စစ္တပ္သည္ KPC ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း စစ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း ႀကီးမားစြာ စုေဆာင္းေနသည္ ဟုလည္း ၎က သတင္း ေပးသည္။

          KNU ၏ စစ္ဖက္ဌာနခဲြ KNLA ၏ တပ္မဟာ ၇ နယ္ေျမမွ တပ္မႉးမ်ားသည္ KNLA မွ ခဲြထြက္ကာ ၎တုိ႔ နယ္ေျမအတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၀၀၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ KPC ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

          တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ KPC သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံခ႐ုိင္ ထုိ႔ေကာ္ကုိး ေက်းရြာတြင္ အေျခစုိက္ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment