Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုအခါ ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ထုိင္ဝမ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ကုိလွမွာ အဆိုပါ အလုပ္ ရရွိရန္ ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူကုိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၀၀ ေပးခဲ့ရသည္။ လစာမွာ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၆၀ ခန္႔ ရသျဖင့္ မဆုိးလွေသာ ဝင္ေငြဟု ကုိလွက ထင္မွတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၈ နာရီမွ် အလုပ္ လုပ္ရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Complain တက္လုိ႔ မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုေတြနဲ႔လည္း
ဆက္သြယ္ခြင့္ မေပးဘူး။ တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရုိက္ႏွက္တာမ်ိဳးေတြေတာင္ ရွိတယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔လည္း မထင္မိခဲ့ဘူး" ဟု အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ ကုိ ကုိလွက ေျပာၾကားသည္။

၁၆ လတာမွ် ၾကာၿပီးေနာက္ ကုိလွတစ္ေယာက္ အလုပ္မွ ထြက္ကာ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာသည္။ သူ႕အား အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးသူ ေအးဂ်င့္ကုိ ရွာေဖြရန္ အလုပ္မွ ထြက္ကာ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေအးဂ်င့္သည္ ကိုလွ ေပးပုိ႔ေသာ လစာေငြမ်ားကုိ သူ၏ မိသားစုထံသုိ႔ မေပးဘဲ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အကန္႔အသတ္ ရွိျခင္း၊ ရရွိသည့္ အလုပ္မ်ားမွာ ဝင္ေငြ နည္းပါးလြန္းျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရးကုိသာ အာရုံစုိက္ၾကရသည္။ ထုိထဲတြင္ ကုိလွ ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားမွာ ယင္းသုိ႔ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရင္းပင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ ေတြ႕ဆုံၾကရသည္။

UN Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) ၏ အဆိုအရ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ထုိင္း၊ တရုတ္၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ မကၠာအို အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လူကုန္ကူး ခံေနရသည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အလြဲသုံးစားမႈ ျပဳျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္သားအျဖစ္ ေစခုိင္းျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ အတြက္ လူကုန္ကူး ခံေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား မေလးရွားသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရာတြင္ လည္းေကာင္း ၾကားခံ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ အဆိုအရ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ အဓိက ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ႏုိင္ငံမွာ တရုတ္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ ထုိင္း၊ မေလးရွား ႏွင့္ စင္ကာပူတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ တရုတ္ျပည္သုိ႔ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရၿပီး အတင္းအဓမၼ အိမ္ေထာင္ျပဳခုိင္းျခင္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ထုိင္းႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လူကုန္ကူးခံၾကရကာ ဖိအားေပး အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း၊ လိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အလြဲသုံးစား ျပဳခံရျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။

"လူကုန္ကူးခံရတဲ့ သူေတြ ဆုိတာက အလုပ္အကုိင္ ရလုိစိတ္နဲ႔ ၾကားပြဲစားေတြ ေျပာတာ အကုန္လုံးကုိ မ်က္စိမွိတ္ ယုံၾကည္ၾကတဲ့ သူေတြပါ။ သူတုိ႔က အလုပ္ရခ်င္တာ တစ္ခုပဲ သိတယ္။ ကုိယ္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကုိ သိဖုိ႔လည္း မႀကိဳးစားၾကဘူး" ဟု ႏုိင္ငံတကာ NGO ျဖစ္ေသာ World Vision တြင္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဆုိင္ရာ Coordinator အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ မနန္းတင္တင္ေဆြက IRIN သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

"ကေလးငယ္ေတြဆုိတာက ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ရတဲ့ အေျခအေနထဲကုိ တစ္ႀကိမ္ ေရာက္သြားတာနဲ႔ လူကုန္ကူးတဲ့ သူေတြရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝဟာ အဲဒီ လူကုန္ကူးသူေတြ က်င္လည္ က်က္စားတဲ့ နယ္ပယ္မွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရတာတုိ႔၊ မတရား ဖိအားေပး ခုိင္းေစျခင္း ခံရတာတုိ႔နဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ၿပီး အဆုံးသတ္ သြားၾကေလ့ ရွိတယ္" Save the Children အဖြဲ႕မွ ဒါရုိက္တာ Lamia Rashid က ေျပာၾကားသည္။

လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား အဆိုအရ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ သင့္ထားေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားကာ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြဟာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္တာတုိ႔၊ စြန္႔စားတာတုိ႔ လုပ္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ သူတုိ႔မွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း ခံရတာတုိ႔၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အလြဲသုံးစား လုပ္ခံရတာတုိ႔နဲ႔ ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ အလားအလာေတြ မ်ားေနတယ္" ဟု Lamia Rashid က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိးၾကားမႈ အသိ ရရွိေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ မီဒီယာမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အသိစိတ္ ျမင့္တက္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

အစုိးရက လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အထူးအဖြဲ႕ ၂၃ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျပစ္ေပး အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥေပေဒမ်ား ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဆုိအရ လူကုန္ကူးမႈ ခံရၿပီးေနာက္ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ ရွိေသာ လူမႈ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ionglobaltrends.blogspot.com မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment