Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, 9th June 2010

ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာအား နစ္ျမႇဳပ္ပစ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈအား ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ထိုကိစၥအား ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာတြင္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ အတြက္ ၿပံဳးယမ္းမွ ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အတြက္ အားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဆိုးလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ နယ္စပ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ဝါဒျဖန္႔ရန္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ Cheonan စစ္သေဘၤာသည္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ သေဘၤာသား ၄၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယား ေတာ္ပီဒိုေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ဆိုးလ္သည္ အဆိုပါ ကိစၥအား ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ စာအား ၎၏ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ Sin Son-ho မွ တဆင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ Claude Heller သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာတြင္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ မည္သို႔မွ် ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အေမရိကန္က အကြက္ဆင္ထားေသာ ဇာတ္လမ္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အျငင္းပြားေနမႈအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အဓိက အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၿပံဳးယမ္းမွ စစ္ေဆးသူမ်ားအား သိပံၸနည္းက်က်၊ အခ်က္အလက္က်က် မွန္မမွန္ စစ္ေဆး ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ စာတြင္ ၎တို႔အား ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးရန္ ခြင့္မျပဳဘဲ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ တင္လာပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား တာဝန္မယူေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ယခုလုပ္ရပ္သည္ DPRK (ေျမာက္ကိုရီးယား)၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးလာသည့္ အတြက္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို မည္သူမွ် မစဥ္းစားရဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ား ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား ေတာင္ကိုရီးယားက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ၎၏ ကြန္ျမဴနစ္ အိမ္နီးခ်င္းအေပၚ၊ ပိုမို အားနည္းေစရန္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားသေလာ ဆိုသည့္အခ်က္မွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိႏိုင္ေသးပါ။

ယခုစစ္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈသည္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို အႀကီးအက်ယ္ တင္းမာေစသည္။ ဆိုးလ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားက အဆက္အဆံ အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတာင္ကိုရီးယား စစ္တပ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ နယ္စပ္ ၁၁ ေနရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ဝါဒျဖန္႔ သတင္းစကားမ်ား လႊင့္ရန္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု Yonhap သတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္က ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခု Cheonan သေဘၤာကိစၥေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း Seoul က ေျပာသည္။

လႊင့္ထုတ္မည့္ရက္ကို ဆိုးလ္က ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လႊင့္ထုတ္ခဲ့ပါက အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားကို ပစ္ခတ္မည္ဟု ၿပံဳးယမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သေဘၤာႏွစ္စင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေပးပို႔မည့္ အစီအစဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာကို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားရလ်က္ ရွိၿပီး၊ ၎၏ ျပည္သူမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ား၏ အကူအညီအေပၚ မွီခိုေနရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး Lee Jong-joo က ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚလာ ၃၂၀,၀၀၀ (ေပါင္စတာလင္ ၂၂၁,၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ၿပံဳးယမ္းအနီးႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသရွိ ေန႔ကေလးထိန္း ဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔မည္ဟု ဆိုသည္။

"ေတာင္ကိုရီးယား အေနနဲ႔ အမူအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ကိစၥေတြ ရပ္ဆိုင္းထားတယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့ အကူအညီေတြကို ဆက္ေပးသြားမွာပါ" ဟု သူမက ေျပာသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment