Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Associated Press, 10th June 2010

အကယ္၍ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တျခင္း မရွိပါက ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ဝါရင့္အရာရွိ တစ္ဦးက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တင္းၾကပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိမည္ မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ထားရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း Eric Schwartz က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိမည္ ျဖစ္၍ မတရား ဖိႏွိပ္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ကာကြယ္ေပးမႈကို လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီႀကီးက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္လိုက္ျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိ၊ ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝမႈ မရွိဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဆိုပါ ပါတီ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဖက္ အစိုးရက အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပဦးမည္ဟု ျမန္မာ အစိုးရက စီစဥ္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ရက္ကို မထုတ္ျပန္ေသးပါ။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ိုဌာနမွဴး Schwartz က ျမန္မာႏွင့္ လာအိုမွ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္ျခားတေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသည္။ ၎တို႔အား လံုၿခံဳစြာ ဆက္လက္ ခုိလႈံရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိထားပံု ရသည့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု Schwartz က ဆိုသည္။

Schwartz သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္ပို႔ခံရသည့္ မုန္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ လာအိုသို႔ မထြက္ခြာမီွ ေသာၾကာေန႔တြင္ နယ္စပ္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ထပ္ ျပန္ပို႔ျခင္းကို ခံရန္ အတြက္ လာအိုမွ ထုိင္းသို႔ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကေသာ မုန္း တုိင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု Schwartz က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာအို ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ၏ မတရား ဖိႏွိပ္မႈကို ခံေနရသည္ဟု "မုန္း" မ်ားက ေစာဒက တက္ေနေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံကမူ "မုန္း" တို႔သည္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာအိုသို႔ ျပန္ပါက ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရမည္ဟု ခိုင္မာစြာ သိရွိထားမႈေၾကာင့္ "စိုးရိမ္ဖြယ္ လူသား" မ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ကာ၊ တတိယ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူ ၁၅၀ ေက်ာ္ အပါအဝင္ မုန္းလူမ်ဳိး ၄၅၀၀ ခန္႔ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထိုင္းတို႔က အတင္း ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။

Schwartz က အဆိုပါ အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကိစၥအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈကို "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥ တစ္ခုပါ" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းမွ ျပန္ေရာက္လာသူမ်ား၏ အေျခအေနကို အေမရိကန္က ဆက္လက္ စိတ္ဝင္စား ေနေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ျပန္လာသူမ်ား အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ လာအို အစိုးရကို ဝါရွင္တန္က ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း စသျဖင့္ Schwartz က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment