Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Brunei Times, By Nehginpao Kipqey, 9th June 2010

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီယာ ပါဝါႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေရး ဆႏၵသည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတို႔၏ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို သတိေပးလိုက္ သကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီယာ ကင္းစင္ေသာ ကမာၻႀကီးကို ျမင္ေတြ႕လိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း တပ္လွန္႔လိုက္သည္။

AL Jazeera သတင္း ကြန္ယက္က ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္လႊင့္သြားေသာ အေထာက္အထားမ်ားက ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ပိုင္ဆုိင္ရန္ မည္သို႔မည္ပံု စီစဥ္ေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ၫႊန္ျပေနသည္။

ဘယ္လာ႐ုစ္၊ က်ဴးဘား၊ အီရန္၊ ဇင္ဘာေဆြ စေသာ တစ္ပါတီစနစ္ (သို႔) အာဏာရွင္စနစ္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အထီးက်န္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကြန္ဒိုလီဇာ႐ိုက္စ္က သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။

AL Jazeera သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဥမင္ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ား၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ႏ်ဴကလီယာ အေဆာက္အဦး၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၏ စေကးကိုက္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား  အပါအဝင္ အေထာက္အထား ေျမာက္ျမားစြာ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ထြက္ေျပး ခိုလႈံလာေသာ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းထံမွ ရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ျမန္မာ အစိုးရက ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟူေသာ သံသယမ်ားကို ပိုမို ခုိင္မာေစသည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္ စီမံခ်က္မ်ားကို စစ္ဖက္ အရာရွိ တစ္ဦးက ယခုလို အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ထုတ္ေဖာ္လိုက္ျခင္းကို ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ျဖစ္ေစခ်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့႐ံု သာမကပဲ တည္ေထာင္ေနဆဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏ်ဴကလီယာ ကင္းလြတ္နယ္ေျမ SEANWFZ ကိုလည္း အားေပး ေထာက္ခံလိုက္ေသးသည္။

၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ အေမရိကန္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ႏ်ဴကလီယာ ကင္းစင္ေသာ ကမာၻႀကီး ျဖစ္လာေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ေနေသာ အေမရိကန္ သမၼတ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က အာဆီယံႏွင့္ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ႏွင့္ အျခား အဖ်က္ စြမ္းအားႀကီး လက္နက္မ်ား မရွိေသာ ကမာၻႀကီးကို တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အတူ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ျပန္႔ပြားမႈ တားဆီးေရးကို ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ တည္ေဆာက္ရန္ မည္သို႔ အစျပဳခဲ့သည္ ဆိုေသာ ကိစၥမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကုလသမဂၢ အေရးယူမႈမ်ားကို အာခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ႏ်ဴကလီယာ ပါဝါႏိုင္ငံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဆိုးလ္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ထံမွ တစံုတရာ တုိက္ခိုက္လာႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ ၿပံဳးယမ္းက ၎၏ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ႂကြက္သားမ်ားကို အေၾကာေလွ်ာ့ေနသည္။

ကုလသမဂၢက အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ခုိင္ခိုင္မာမာ ညႇိႏႈိင္း တုန္႔ျပန္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ပို၍ အတင့္ရဲလာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ၾကားမွပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎အရင္းႏွီးဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ မဟာမိတ္၊ ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ အကူအညီမ်ား ရရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ျပန္႔ပြားမႈ တားဆီးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ထိေရာက္မႈ မရွိပံုမ်ားက ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရကို ရဲေဆးတင္ေပးသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုလ သမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဗီတို အာဏာ သုံုးစြဲခြင့္ ရွိေသာ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိတ္ဆို႔ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ယံုၾကည္ေနသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါက စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပို၍ ေမာက္မာ၊ ေခါင္းမာေအာင္ လုပ္ေပးသလို ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္ပ ရန္သူ မရွိလွ်င္လည္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရက ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ ပါဝါကို အသံုးျပဳရန္ တုန္႔ဆိုင္းေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးမွာလည္း အလားအလာ ရွိေသးသည့္ တိုင္ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားမွာလည္း စစ္ဖက္ အစိုးရ အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ အင္အားနည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤမွ်မကေသးပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအား လံုၿခံဳမႈ မရွိေအာင္၊ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေအာင္၊ ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႏ်ဴကလီယာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖန္တီးလိမ့္ဦးမည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အလြန္အမင္း စိတ္ဝင္စားေနေသာ ကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ IAEA က အစီရင္ခံစာကို စံုစမ္း စစ္ေဆးေနျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္သိသိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။

အာဆီယံ အေနျဖင့္လည္း ၎တို႔ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္က ေဒသတြင္း လူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အျပန္အလွန္ မစြက္ဖက္ေရး မူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္ အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ စြမ္းအား ရွိသေလာက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ျပႆနာ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္ကို ေျမာက္ကိုရီးယား ဥပမာတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳရန္ မဟုတ္ေသးသ၍ အဖ်က္ စြမ္းအားႀကီး လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တားဆီးရန္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွား စေသာ ႏ်ဴကလီယာ ပါဝါႏိုင္ငံမ်ားက အျခား ကမာၻ႔ပါဝါ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တပါတီ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား (သို႔) စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား လက္တြင္းသို႔ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ား ျပန္႔ပြား ေရာက္ရွိျခင္းကို လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု သတ္မွတ္ ယူဆရမည္။

သမၼတ ဘြတ္ရွ္ လက္ထက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္ အတိုင္း ယခု အိုဘားမား အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ပံုစံအတိုင္း အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္မည့္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္သည္။

ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကိဳးစားေနျခင္းသည္ SEANWFZ ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ ကင္းစင္ေသာ ကမာၻကို ထူေထာင္ရန္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း အတည္ျပဳထားေသာ ကတိကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ ႏ်ဴကလီယာ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈကို ပိတ္ပင္သည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၈၇၄ (၂၀၀၉) ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့လွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာကပင္ စစ္ဖက္ အစိုးရ လက္ထဲတြင္ လူမ်ဳိးေရးအရ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ မတရား ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment