Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ နယူးေဒလီ အစိုးရသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံက ပါဝင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ စကား ေျပာဆုိထားၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ေျပာဆုိ ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ အိႏိၵယက အေဆြေတာ္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိထားၿပီးပါၿပီ" ဟု အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းအေပၚ မစၥတာ Kurt Campbell က တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိရာတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ တာဝန္ယူမႈမ်ား ပုိမုိ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းသူမ်ားကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိထားသည္ဟု ဆုိသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ထားရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက သတိရွိစြာျဖင့္ အေလးထား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုိ၍ တာဝန္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမွ ႏုိင္ငံမ်ား အားလုံးႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လုိပါေၾကာင္း မစၥတာ Kurt Campbell က ဆုိသည္။

"ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိယက ၾကားဝင္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေပးတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ ပုိၿပီး တက္ၾကြတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ႏွစ္ကာလ အေတာ္ၾကာ အဲလုိ အဆင့္မ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သူတုိ႔နဲ႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္" ဟု မစၥတာ Kurt Campbell က ေျပာသည္။

မစၥတာ Kurt Campbell သည္ ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ကာလတြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူဝါဒ (Look East Policy) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။

မစၥတာ Kurt Campbell ၏ အဆုိအရ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္သည္ ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး အိႏၵိယ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး SM Krishna ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အာရွ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ တရုတ္ အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

"အဲဒီ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျမာက္ကုိရီးယား အေရးကိစၥ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရးကိစၥ၊ အာရွ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ အေျပာင္းအလဲမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခန္းက႑ အစရွိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ကြဲကြဲျပားျပား ေဆြးေႏြး ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္" ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ေနခုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ အေနနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္၊ အိႏၵိယ အပါအဝင္ အာဆီယံက အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ Campbell က ေျပာသည္။

PTI သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment