Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

White House, From VOA News, By Dan Robinson, 24th September 2010

သမၼတ Barak Obama သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အသင္း ASEAN မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အရန္ ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ နယူးေယာက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံသည္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို အားေကာင္းေရးအတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဆက္ဆံေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ ပိုမို အေရးႀကီးလာမႈအား အေလးအနက္ ထားခဲ့ၾကသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္က အေမရိကန္-အာဆီယံ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အဓိက အာ႐ံုျပဳမည့္ ကိစၥ မ်ားမွာ စီးပြားေရး ကိစၥအျပင္ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႕ပြားေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံတို႕၏ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မႈသည္ ပိုမို ယွက္ႏြယ္လာေနေၾကာင္း အာဆီယံ စီးပြားေရး တစ္ခုလံုးသည္ အေမရိကန္၏ စတုတၳ အႀကီးဆံုး ပို႕ကုန္ ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (၁၄၆) ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက Obama အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အေျချပဳ၊ ေစ်းကြက္ တစ္ခုတည္း ထူေထာင္ေရး၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း (ASEAN Economic Community) အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ အိုဘားမားကလည္း ထိုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ထပ္တိုး ကူညီမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သည္ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုအေနျဖင့္ ASEAN ေဒသတြင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ပါ၀င္မႈ ရွိေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႕ပြားမႈ ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပါတနာရွစ္တစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္။ သမၼတ တစ္ဦးအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္အေနနဲ႕ အာရွမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ကေန ပါ၀င္လႈပ္ရွားဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားနဲ႕ ပိုမို အားေကာင္းစြာ ဆက္ဆံဖို႕ လုပ္ေနပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အသစ္ေတြကိုလဲ ရွာေနပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႕လည္း လုပ္ေနပါၿပီ။ အာဆီယံ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕လည္း ျပန္လည္ ဆက္ဆံဖို႕ လုပ္ေနပါတယ္'' ဟု အိုဘားမားက ေျပာသည္။

ဂ်ာကာတာတြင္ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ရန္ အာဆီယံ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အား လက္ခံေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာသည္။ အိုဘားမားသည္ ႏို၀င္ဘာလ၌ ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ G-20 ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ APEC ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႕ အသြား ခရီးစဥ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားရာ၊ အဆိုပါ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားေရာက္ျခင္းသည္ သမၼတ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ သမၼတ Nguyen Minh Triet က လက္ရွိ အာဆီယံ ဥကၠဌအျဖစ္ စကားျပန္မွတဆင့္ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဗီယက္နမ္နဲ႕ အာဆီယံဟာ အာဆီယံနဲ႕ အေမရိကန္ၾကားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး ပိုမိုနက္႐ိႈင္းဖို႕ အၿမဲေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႕ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ပိုမိုစည္းလံုးစြာ၊ ပိုမို နားလည္မႈ ရွိစြာနဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းလိုပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္ အမ်ားျပည္သူသို႕ ေသာၾကာေန႕က ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႕အေပၚ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာၾကားရာတြင္ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာအစိုးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ ထပ္မ ံေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သီးျခား ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အသိအမွတ္ ျပဳေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တရန္ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ယင္းတို႕သည္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံသည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အေရးႀကီးပံုကို ျပန္လည္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၿပံဳးယမ္းအား IAEA ၏ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား လိုက္နာေရး၊ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႕ပြားေရး စာခ်ဳပ္သို႕ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာျပန္လာေရး၊ လက္ရွိ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ကတိက၀တ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ကို ယင္းတို႕က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ အိုဘားမားႏွင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ကြန္ဗင္းရွင္း (UNCLOS) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း ဥပေဒမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေရေၾကာင္း သြားလာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေဒသတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုတို႕ကို သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အတိုခ်ဳပ္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္လည္း ပါ၀င္သည္။

ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ဟႏြိဳင္းက်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အစျပဳ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဆိုသည္။ လာမည့္လ ဟႏိြဳင္းတြင္ က်င္းပမည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Robert Gates လည္း တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment