Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

monster sand critics.com/ news, 10th March 2010

ဗီယက္နမ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ဗီယက္နမ္ အစိုးရ လက္ခံ အတည္ျပဳလိုက္သည္ ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔ ျပည္တြင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္က ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္အား အဂၤါေန႔တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္ဟု The Voice of Vietnam ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈကို လက္႐ွိ လပိုင္းမ်ားအတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာဘာပင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းကို ဧရိယာ ဟက္တာ ၂ သိန္း အထိ ဗီယက္နမ္က လုပ္ကိုင္မည္ဟု လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သတင္းစာ Nong Nghiep က အဂၤါေန႔တြင္ သတင္းေဖာ္ျပသည္။ ယခင္ အပတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး Cao Duc Phat ၏ ခရီးစဥ္တြင္ သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။

ဟႏြိဳင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ အၾကား ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား တိုက္႐ိုက္ ပ်ံသန္းမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီလက စတင္ခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ သတိေပးခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Doan Xuan Huong ၏ ဇန္နဝါရီလ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ တိုက္႐ုိက္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ပထမ ၉ လပိုင္း အတြင္း ၂ ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ႐ွိခဲ့သည္ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.hinduatantimes.com, 10th March 2010

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္သည္မ်ား ျဖစ္မလာဘဲ စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ Kurt Cambell က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

''ယခု အထိ ေတြ႕ရသမွ် ေမွ်ာ္လင့္တာေတြ ျဖစ္မလာလို႔ စိတ္ပ်က္ရတယ္လို႔ ေျပာရမွာ တရားမွ်တတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္'' ဟု Campbell က မေလး႐ွားသို႔ ေရာက္႐ွိစဥ္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Campbell က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ အေလးအနက္ထား ထပ္မံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သူမအား လႊဲေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း တက္ႂကြစြာ ႏွင့္ အျပည့္အဝ လႈပ္႐ွား ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ ေၾကညာခ်က္ေပၚတြင္ မိမိတို႔ ရပ္တည္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ ေ႐ွ႕ဆက္မည့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ သူမအား တက္ၾကြသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရန္ လိုလားေၾကာင္း Campbell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပည္တြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အစိုးရအား မိမိတို႔ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္တပ္၏ အာဏာ အျမစ္တြယ္ေရးႏွင့္ တရားဝင္ေရးအတြက္ အေလးေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဥပေဒ၏ အခ်က္တစ္ခုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရ႐ွိမည္ မဟုတ္သည့္ျပင္ သူမအေနႏွင့္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရဖြယ္ ႐ွိေနေၾကာင္း NLD ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 10th March 2010

ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက လက္သို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာ အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးထံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ MEHC က တိုက္႐ိုက္ လႊဲေျပာင္းရယူေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ျမန္မာ့ဦးပိုင္ MEHC သည္ ပုဂၢလိက က႑သို႔ လတ္တေလာ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေျမေနရာမ်ားကို ရယူသြားခဲ့သည္။

ဦးပိုင္က ရယူသြားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေလာင္စာဆီလုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္္မာ့ဦးပိုင္ MEHC သည္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ခဲ့သည္္မွာ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ေလလံတင္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ဆီဆိုင္ ၂၄၆ ဆိုင္အနက္ ဦးပိုင္က တစ္ဝက္ေက်ာ္ ရယူသြားခဲ့သည္ဟု ဦးပိုင္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာၾကားသည္။

"ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးနဲ႔ တျခား နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ရွိတဲ့ ေလာင္စာဆီ အေရာင္းဆိုင္ေတြကို ဦးပိုင္က ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး တျခား ပုဂၢလိကဆိုင္ေတြလိုပဲ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီေတြ ေရာင္းပါလိမ့္မယ္" ဟု ဦးပိုင္ႏွင့္ ပံုမွန္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ MEHC သည္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ား၊ တ႐ုတ္မွ မွာယူထားေသာ ကြန္တိန္နာ သေဘၤာမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ လုပ္ငန္းမွ လက္ရွိ သေဘၤာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ ရယူသြားသည္ဟု သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ျမန္မာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းသို႔ ၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေသာ ကြန္တိန္နာ ၅၀၀ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ Delppni Alpha သေဘၤာကိုလည္း ျမန္္မာ့ဦးပိုင္က ရယူသြားသည္ဟု ဆိုုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက ေလလံတင္ခဲ့ေသာ ဆိပ္ကမ္း ၅ ခုအနက္ အႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းကို ဦးပိုင္လီမိတက္ပိုင္ သေဘၤာမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဦးပိုင္က ယူလိမ့္မည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္။

"အဆင္သင့္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းကို ဦးပိုင္က ယူမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းက ေသခ်ာပါတယ္" ဟု ျမန္္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးပိုင္လီမိတက္ MEHC ၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဗႏၶဳလ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ BTC မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေျပးဆြဲေနေသာ အေဝးေျပး ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဗႏၶဳလ ကုမၸဏီ BTC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ျပည္တြင္း အေဝးေျပးလိုင္း ၁၄ လိုင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ကားငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ပါရမီ ႏွင့္ အဓိပတိ နာမည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ အထက္ပါ အေဝးေျပး ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေရႊမန္းသူ၊ ေရႊၿမိဳင္သူ၊ ရွမ္းမေလး ႏွင့္ ပုသိမ္သူ ယာဥ္လုိင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ား တင္သြင္းျခင္းအျပင္ ဇိမ္ခံကားမ်ားကိုလည္း တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ ႐ွိသည္။

ဦးပိုင္လီမိတက္ MEHC သည္ ယခုအခါ ျမဝတီ ထေရးဒင္းႏွင့္ ဖိုက္ဖိုးဆဲဗင္း ကုမၸဏီ နာမည္မ်ားျဖင့္ ၎၏ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ရန္ကုန္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ့ဦးပိုင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦး ေပါင္းစံုကို ရယူထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ လက္လီ အေရာင္းေစ်းမ်ား၊ အျခား စီမံကိန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ဂႏၶမာလမ္းႏွင့္ ေဝဇယႏၱာလမ္းေထာင့္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာ ပါဝင္သည့္ ေခတ္မီ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းႀကီးကိုလည္း ဦးပိုင္လီမိတက္က တည္ေဆာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

ဤမွ် မကေသးဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗဟိုဘဏ္ေနရာကိုုပါ ဦးပိုင္လီမိတက္၏ ျမဝတီဘဏ္က ၎၏ ႐ံုးခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ရယူမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ျမဝတီဘဏ္သည္ ဘုရင့္ေနာင္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ဖားကန္႔၊ ေတာင္ႀကီး ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲ ၇ ခု ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။

ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး က႑တြင္လည္း ျမန္မာ့ဦးပိုင္က ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ ေျမေနရာမ်ား ငွားရမ္း လိုင္စင္ခ်ေပးေနၿပီး ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဓားျပတိုက္မႈ အျဖစ္ ယူဆႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

"အမ်ဳိးသား အေမြအႏွစ္လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တပ္မေတာ္က ခြဲစိတ္ယူေနတာပါ။ တိုင္းျပည္ကို ဘယ္သူပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစ။ ကိစၥ မရွိေတာ့ဘူးေလ။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကေန စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ ဝင္ေတြေကာင္းေကာင္း ရွာႏိုုင္သြားၿပီကိုး" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား အားလံုးသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားဘက္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိသားစုမ်ားထဲသို႔ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနရာေကာင္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ အစဥ္္အလာ ထံုးစံပင္ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"အာဏာရွင္ေတြ အားလံုးဟာ သူတို႔ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားအတြက္ ဦးပိုင္လီမိတက္လို ကုမၸဏီမ်ဳိးေတြ ေထာင္ၾကတာဟာ ထံုးစံပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာဆိုရင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက စစ္တပ္ ေနာက္ခံ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့တယ္" ဟု ၎က သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.