Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Asian Tribune News, 11th May 2010

ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ လက္နက္ မဝယ္ရန္ ကုလသမဂၢက အေရးယူ တားျမစ္ထားမႈကို ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း သံတမန္က တနလၤာေန႔တြင္ သတိေပးလိုက္ၿပီး အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္မွ ေပးပို႔ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ယခင္အပတ္က ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရေသာ NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္နာရီ နီးပါး တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ အေရွ႕အာရွ ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell က ၎ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပံုကို သတင္းစာမ်ားသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကို အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အတြက္ သူမ၏ အၾကမ္းမဖက္ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားမႈကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ လုိက္သည္။

သူမသည္ စြပ္စြဲ သိကၡာခ်မႈမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း သူမအား ဖမ္းဆီးသူမ်ား အေပၚ က႐ုဏာတရားႏွင့္ သည္းခံမႈကို ျပသခဲ့သည္ဟု Campbell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ပိုမို ေတာက္ပတဲ့ အနာဂါတ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျဖ တစ္ခုရေအာင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သူမရဲ႕ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေတြကို ျမန္မာစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကတာဟာ တကယ္ကို ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Kurt Campbell က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားသည္။ ေစာေစာပိုင္းက Campbell သည္ အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသူမ်ား သံသယ ရွိေနသည့္ ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာ အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္နက္ ဝယ္ယူေနျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဝါရွင္တန္၏ ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးမႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လက္နက္ တင္ပို႔မႈ အားလံုးကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အခြင့္အာဏာေပးျခင္း၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ စည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ မွန္သမွ်ကို ဖမ္းဆီး၊ ဖ်က္ဆီးေစျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ၎တို႔၏ သေဘာတူ ကတိေပးမႈကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္ဟု Campbell က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေပၚ ေပးထားေသာ ကတိမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာက သိရွိေစရန္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ထားရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈကို ရရွိေအာင္ ၎အေနျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု Campbell က ေျပာၾကားသည္။

"ဒီလို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး မရွိဘဲနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ထူေထာင္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေဘာင္ အတြင္းကေန လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းေနတာပါ" ဟု Campbell ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္သို႔ က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ကိစၥအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ သက္ဆိုင္သည့္ ပါတီအားလံုးႏွင့္ ေလးစား ယံုၾကည္ထိုက္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို အေမရိကန္ဘက္မွ အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Campbell က ဆိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အတိုက္အခံမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ၾကားေနအုပ္စုမ်ား၏ သေဘာထားကို တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း မျပဳဘဲ ၎တို႔ဘာသာ တစ္ဖတ္သတ္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Japan Times, 11th May 2010

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က ရန္ကုန္ရွိ American Center တြင္ တနလၤာေန႔ ညေနက စကားေျပာရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရအား ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ တရားဝင္မႈ စံမ်ား မရွိေၾကာင္း သတိေပးလိုက္သည္။

"ျမန္မာ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လူ၊ ဘက္ေပါင္းစံုကလူ၊ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ပံုစံခ် ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းစြာဘဲ၊ အစိုးရက သူတို႔ သြားခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူနဲ႔မွ အႀကံဥာဏ္ ယူတာ မရွိခဲ့ပါဘူး" ဟု Campbell က ေျပာသည္။

"အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေတြ႕ရွိရတဲ့ အခ်က္ေတြ ၾကည့္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ တရားဝင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ အခ်ိန္ကေလးမွာ ျပဳျပင္စရာ ရွိတာေတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

Campbell က ျမန္မာ အစိုးရအား ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သတိေပးခဲ့ၿပီး၊ အကယ္၍ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္စြာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူမႈမ်ားကို အျပည့္အဝ လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီယာ၊ ဒံုးက်ည္ ျပန္႔ပြားေရး အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ လက္နက္မ်ား သြင္း/ထုတ္ျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ/သို႔ ပိတ္ပင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္/သြင္းျခင္းကို သံသယ ရွိပါက ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ေဆး ဖ်က္ဆီးေစရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၈၇၄ ကို အျပည့္အဝ လိုက္နာဖို႔ ၎ရဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္ေတြကို လုိက္နာေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံ ယံုၾကည္လာေအာင္ အေမရိကန္နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာတဲ့ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္" ဟု Campbell က ေျပာသည္။

Campbell သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တနလၤာေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာတြင္ မိနစ္ ၉၀ ၾကာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၊ သူမႏွင့္ ပတ္သက္၍ Campbell က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္အေပၚ သူမ၏ ကတိမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာမႈမ်ားကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေလးစားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

သူမအား အရွက္ရေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ား ရွိေစကာမူ သူမအား ထိုသို႔ ျပဳမူသူမ်ားကို စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္မႈကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ သူမက သာယာ ဝေျပာသည့္ အနာဂတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာေရး အတြက္ အစိုးရႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္လိုေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အဆိုျပဳမႈမ်ားကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မေခ်မငံ ျပန္လည္ ျပဳမူခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေမရိကန္က ေထာက္ခံေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Campbell က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 11th May 2010

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား အေပၚ အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ရန္ ထိပ္တန္း အေမရိကန္ သံတမန္က တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား ပါဝင္ေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရကေတာ့ အခု ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ တရားဝင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး" ဟု Campbell က ယခုႏွစ္ ျမန္မာအစိုးရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရကို တုိက္တြန္းလိုတာကေတာ့ အခု ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ခင္ က်န္တဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို လမ္းဖြင့္ၿပီး အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာ အစိုးရအား အထီးက်န္ ပစ္ပယ္ထားမႈမ်ားသည္၊ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသာေၾကာင့္ Obama အစိုးရသည္ ျမန္မာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ယမန္ႏွစ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ၾကည့္၍  ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက စစ္တပ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆင္လံုးသာ ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈတ္ခ်ၾကခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ Obama အစိုးရကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

"ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းက တုန္႔ျပန္မႈဟာ အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေကာင္းေပမယ့္လည္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ (အစိုးရ မဟုတ္တဲ့) အျပင္လူေတြကေတာ့ အေတာ္ စိတ္ေက်နပ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္" ဟု Campbell က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာ၌ Campbell ႏွင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ စကားေျပာခဲ့သည္။

Campbell သည္ သူမႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလကလည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ စကားေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ထိပ္တန္း NLD ေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားရာတြင္ အျခား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက Campbell ႏွင့္ သီးျခား ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဝါရွင္တန္က ျမန္မာ အစိုးရအား ဖိအား ပိုမိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တာကေတာ့ အေမရိကန္က ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ဆက္ဆံတာ ေပ်ာ့လြန္းတယ္ ထင္တာပဲ" ဟု ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

"ပိုမို ျပင္းထန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေရးယူမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ကမာၻႀကီးက ေတာင္းဆိုေနသလို အမ်ား လက္ခံတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔လို႔ ထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

NLD သည္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ပါတီကို ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အေမရိကန္ ထိပ္တန္း ရီပတ္ဗလစ္ကင္ ဆီနိတ္တာ Mitch McConnell က ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို တင္းၾကပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

NLD အတြင္းမွ အုပ္စုတစ္စုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ ၎တို႔သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (National Democratic Force) အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု တည္ေထာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ NLD အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္းမွ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

"လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ေနၾကရတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားပါတယ္" ဟု Campbell က ေျပာခဲ့သည္။

"အခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မဝင္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္၊ ဒါသူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးပါပဲ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ သူတို႔ အားလံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေလးစားပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ မတရား ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ NLD မွာလည္း ယဲ့ယဲ့သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး၊ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကလည္း အသက္ ၈၀ ႏွင့္ ၉၀ မ်ား ျဖစ္ကုန္ၿပီ ျဖစ္ရာ၊ ၎တို႔၏ တင္းမာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက ပိုမို၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ ရွိေနသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္