Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 28th November 2010

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကရင္ သူပုန္မ်ား ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာ ႐ြာသား (၁၀၀၀) ေက်ာ္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး လာၾကသည္ဟု မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ DKBA ၾကားတြင္ ယခုလ ဒုတိယ အႀကိမ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ စေနေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္သို႔ လူႏွစ္ရာခန္႔ ထြက္ေျပးလာ အၿပီး တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လူ (၁၀၀၀)ခန္႔ ထပ္မံ ထြက္ေျပးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔က ေနရာ ႏွစ္ခုတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ကရင္အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ျမဝတီ၏ ေနရာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ (၁၂၀၀၀) ခန္႔ မဲေဆာက္သို႔ ထြက္ေျပး လာခဲ့ၾကၿပီး ဒံုးက်ည္မ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳး ငါးဦး ဒဏ္ရာ ရ႐ွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုၾကား တင္းမာမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ တစ္ဒါဇင္ ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ ထားေသာ္လည္း ေသခ်ာ ေရရာမႈ မ႐ွိ ျဖစ္ေနေပသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ ေျပာင္းရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ႐ွိၿပီး၊ အမ်ားစုက လက္မခံဘဲ ႐ွိရာ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာပါက ထိခိုက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ႐ွိလာႏုိင္သည္။

အစိုးရကလည္း အခ်ိဳ႕ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈအား ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို လက္မခံ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက အစိုးရကို မယံုၾကည္ၾကပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ ႐ွိၾကသည္။

ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက စစ္ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ႐ွိၿပီး၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လာပါက ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္ တ႐ုတ္တို႔ကို စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က ပဋိပကၡ ျဖစ္လာပါက ဒုကၡသည္ ကိစၥမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.eubusiness.com, 25th November 2010

ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ သူမ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းကာ သူမႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားရာမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းအား ဥေရာပ ပါလီမန္က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ လႊတ္ေပးသည့္ အခ်က္ကိုမူ ျပစ္တင္ ေဝဖန္လ်က္ ရွိသည္။

သူမအား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု တစ္ႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္လာမႈသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ဦးတည္သည့္ ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူမအား အစိုးရ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိသည့္ အခ်က္ကိုမူ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ဥေရာပ ပါလီမန္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

သူမအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမရွိ လႊတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရကို ဥေရာပ ပါလီမန္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္တြန္းသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ႂကြယ္ဝေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ကင္းမဲ့သည့္ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္ အျပဳသေဘာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ပိုမို ဖိအားေပးရန္ ဥေရာပ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားက ျမန္မာ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွားႏွင့္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ တို႔ကို တိုက္တြန္းလုိက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ပါတီ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လံုးဝ အာဏာ လႊဲမေပးခဲ့ပါ။ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း သူမအား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ တားျမစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ NLD ပါတီက ယခုလ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပါတီ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AP, 27th November 2010

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က တ႐ုတ္အား လတ္တေလာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ မရွိသျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစေရး ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ P.J Crowley က ေျပာၾကားရာတြင္ ကလင္တန္သည္ ေသာၾကာေန႔က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Yang Jiechi ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥအား ရွည္လ်ားစြာ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ကလင္တန္က Beijing အား ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အျပဳအမူသည္ လက္မခံ ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးကို တိုက္တြန္း အားေပးခဲ့ေၾကာင္း Crowley က ေျပာသည္။

Beijing တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက အဆိုပါ ဖုန္းစကား ေျပာမႈကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ေသာၾကာေန႔က Yang သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္ႏွင့္ သီးျခား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ Yang က လက္ရွိ အေျခအေန အေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ ျပသသင့္ၿပီး၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး ျပႆနာ အေျဖရွာသင့္ေၾကာင့္ ဆိုခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေလးဦး ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရသည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကို ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 27th November 2010

ကုလသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္သည္  ျမန္္မာဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စေနေန႔က ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္တြင္းပုန္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကမူ ၎ႏွင့္ လိုလို လားလား ေတြ႕ဆံုလုိသည့္ လကၡဏာ မ႐ွိပါ။

ဗီေဂ်း နမ္ဘီယာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၇ ႏွစ္ၾကား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ နာရီ နီးပါးမွ် ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ ခရီးစဥ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား ႐ုံးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ မပါဝင္ပါ။

နမ္ဘီယာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ အၾကာ၊ အရပ္ဖက္ အစိုးရသစ္ မဖြဲ႕စည္းခင္ စပ္ၾကား ၎၏ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္တြင္ စစ္ဖက္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ျခင္းသည္ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းမည့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ႐ွိေနႏိုင္သည္ကို ညႊန္ျပေနသည္ဟု သံတမန္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူ နမ္ဘီယာသည္ ယခု သီတင္းပတ္ကုန္ ႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ သံတမန္မ်ား၊ လတ္တေလာ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည္ဟု သိရသည္။

စစ္ဖက္ အာဏာ႐ွင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၁ႏွစ္အတြင္း ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ လြတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ သူမအား လႊတ္ေပးခ်ိန္မွ စ၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အမ်ားစုက သံသယ ႐ွိခဲ့ၾကသည္။

သူမက ကုလသဂၢ သံတမန္၏ ခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုလုိက္ၿပီး ကုလ သမဂၢႏွင့္ ပုိမို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

"ကၽြန္မတို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ကိစၥကို သူ႔ကို ေျပာျပခြင့္ ရတဲ့အျပင္ ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို သိဖို႔ အခြင့္အေရး ရခဲ့ပါတယ္" ဟု သူမက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အားလံုးအတြက္ အက်ိဳး ႐ွိတဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈပါ၊ ကၽြန္မတို႔ ဒီထက္ ပိုၿပီး ေတြ႕ဆံုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟုလည္း သူမက ဆိုသည္။

စစ္ဖက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ႐ိုင္းျပမႈသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ဆက္ဆံေရး တန္းေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုဆိုင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ မလိုလားသည့္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္ဟု အမည္ မေဖာ္လိုသူ အၿငိမ္းစား ျမန္မာ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ဒါဟာ ဇာတ္ကြက္ အသစ္ရဲ႕ အစပိုင္းလို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္၊ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္မႈ၊ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အသစ္ေတြ အစ ႐ွိသျဖင့္ ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ အဓိက ေသာ့ခ်က္က ပေလယာ ေပ်ာက္ေနေသးတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

"ထိပ္ပိုင္း အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း မ႐ွိတဲ့ အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကေန သိသာ ထင္႐ွားတဲ့ ရလဒ္ကို မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါဘူး" ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

နမ္ဘီယာသည္ ယခင္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ အိႏိၵယ သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ အဓိက မဟာမိတ္ ျဖစ္ေသာ ဘီဂ်င္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ႐ွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္း တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ စကာၤပူ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လတ္တေလာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

နမ္ဘီယာသည္ ဘန္ကီမြန္း၏ ႐ုံးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ၿပီး အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၏ ေနရာကို အစား ဝင္ေရာက္လာသူ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ဂမ္ဘာရီမွာ ထိေရာက္စြာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိသျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Economist, 25th November 2010

Meng'a ရြာရွိ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းေရွ႕ရွိ ကြက္လပ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ေျခာက္ကပ္လ်က္ ရွိသည္။ ေလးထပ္တိုက္မွ လွမ္းၾကည့္လွ်င္ ေရစီးသန္ေသာ နမ့္ချမစ္ အေပၚရွိ တံတား တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာဖက္တြင္ စစ္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ စစ္ျဖစ&