Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၆.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ပယ္ဖ်က္မည္
  2. ျမန္မာ- ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာ နယ္ျခားေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း
  3. ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္ ၁၁ ခု LC လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီး
  2. ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

**********************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ပယ္ဖ်က္မည္

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၿပီးေသာ္လည္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေသာ္လည္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ လက္က်န္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္က်ာ္ ခန္႔သာ က်န္ရွိသည့္ လက္ေရးစာမူစာအုပ္မ်ားအား ဆက္လက္ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ျပင္ စက္ျဖင့္ ဖတ္ရႈစစ္ေဆးသည့္ အမ္အာပီစနစ္တြင္ ထုတ္ယူရန္က်န္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ားအနက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္တြင္ ဆက္လက္ ထုတ္ေပးျခင္းမျပဳရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက ေလွ်ာက္ထားၿပီး လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမျပဳသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားၿပီး လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မရွိသည္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ေရးႏွင့္ ေရးသား ထားသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အေဟာင္း စာအုပ္ ၆၀၇၉၄ အုပ္ႏွင့္ အမ္အာပီ(ကြန္ပ်ဴတာ)စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္စာအုပ္ ၄၂၆၆၃ အုပ္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ- ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာ နယ္ျခားေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း

ျမန္မာ- ထိုင္းေဒသဆိုင္ရာနယ္ျခားေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာနယ္ျခားေကာ္မတီကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ေပးေသာ မူဝါဒေဘာင္အတြင္းမွ ျမန္မာ- ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသတြင္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တစ္ဖက္ေဒသဆိုင္ရာ နယ္ျခားေကာ္မတီႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္၍ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားမွအပ နယ္ျခားေဒသတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူဝင္မႈ၊ အေကာက္ခြန္၊ မႈခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္မႈ မရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္စီမံမႈမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမူမ်ား ခ်မွတ္ထားရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဒသဆိုင္ရာနယ္ျခားေကာ္မတီသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း)မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ တာဝန္ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ- ထိုင္းၿမိဳနယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တာခ်ီလိတ္၊ ဖားေဆာင္း၊ေဘာ္လခဲ၊ ျမဝတီ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ နယ္ျခားေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာနယ္ျခားေကာ္မတီသို႔ တာဝန္ခံရမည္ဟု ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလို နယ္ျခားေကာ္မတီမ်ားကို စနစ္တက်ျပင္ဆင္ဖြဲစည္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ နယ္ျခားေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္လည္း အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္ ၁၁ ခု LC လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္း ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ LC (Letter of Credit) ဖြင့္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ ခုအား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သမဝါယမ ဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ပိုင္ ျမဝတီ ဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီလီမီတက္ပိုင္ အင္းဝဘဏ္၊ ျမန္မာ့စက္မႈ လက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္(MOB)၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ယူႏိုင္တက္ အမရာဘဏ္ႏွင့္ ထြန္း ေဖာင္ေဒးရွင္း ဘဏ္ တို႔ျဖစ္သည္။

ဗပာိုဘဏ္မွ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ ခုအား ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း(Foreign Exchange Division) လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ ေသာ္လည္း ၎ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားေသာ ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ေနာင္ေျခာက္လခန္႔အၾကာမွသာ ၎ လုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္(MFTB)၊ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္(MICB)ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) တို႔မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ရွစ္ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ရွစ္ခုတို႔မွ MoU ထိုးကာ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: The Voice

 **************************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီး

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္မွ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ  ၂၂ ရက္မွ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ ဘာ လ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌သာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း (၅) ခုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ơ